Nowa ustawa! 

Zamówienia publiczne

Sprawdź szczegóły!

Zobacz więcej

Pracownicze Plany

Kapitałowe 

nowe przepisy!

 

Zapisz się już dziś na szkolenia!

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach

w 2019/2020 roku!

„Kadry, płace, ZUS, podatki”

Sprawdź terminy szkoleń!

Zobacz więcej

Zgłoś się na szkolenie lub kurs

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Wypełnij Formularz Online
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy

lub

Nasze szkolenia

WSZYSTKIE ZMIANY PRZEPISÓW

Kadry, Płace, ZUS, Podatki w pigułce w 2020 – omówienie dokonanych i najnowszych zmian w przepisach – termin 19-20 marca

 • 19-20.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy:  D.Denkiewicz – Doradca Podatkowy, A. Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS

Prawo pracy

Prawo Pracy od A do Z dla zaawansowanych w 2020 roku – szkolenie praktyczne – termin 9-10 marca

 • 09-10.03.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy bieżące orzecznictwo sądów pracy – praktyczne warsztaty – termin 10 marca

 • 10.03.2020 |szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Adw. Piotr Raczak

Prawne aspekty rekrutacji pracowników 2020 – dokumentacja, dyskryminacja, umowy o pracę, oferty, RODO w rekrutacji – termin 12 marca

 • 12.03.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Michał Nocuń

Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze i inne uprawnienia rodziców – pracowników – termin 13 marca

 • 13.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: dr Barbara Godlewska-Bujok

Prawo Pracy po zmianach – od nawiązania stosunku pracy do wydania świadectwa pracy – termin 20 marca

 • 20.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Anita Gwarek- Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS

Nawiązania i rozwiązania stosunku pracy bieżące orzecznictwo sądów pracy – praktyczne warsztaty – termin 6 kwietnia

 • 06.04.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Adw. Piotr Raczak

Przepisy prawa pracy w ujęciu praktycznym w 2020 roku – termin 7 kwietnia

 • 07.04.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Michał Nocuń – Prawnik, Specjalista ds. prawa pracy

ABC Prawa Pracy w 2020 roku – problematyczne przypadki – orzecznictwo, interpretacje, stanowiska urzędowe – termin 8-9 kwietnia

 • 08-09.04.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

Kodeks Pracy 2020 bez wątpliwości – szkolenie dla zaawansowanych z Mec. Anną Telec oraz Anitą Gwarek z MRPiPS – termin 22-23 kwietnia

 • 22-23.04.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy: Mec. Anna Telec – Radca Prawny, Anita Gwarek – Prawnik, Dyrektor MRPiPS

Prawo Pracy i Czas Pracy z punktu widzenia kadry kierowniczej – orzecznictwo, stanowiska i interpretacje urzędowe – termin 14-15 maja

 • 14-15.05.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

Prawo pracy w pigułce w 2020 roku – najnowsze interpretacje i stanowiska urzędowe – termin 20 maja

 • 20.05.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Anita Gwarek- Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS

Kompendium Prawa Pracy w 2020 roku dla praktyków – termin 21-22 maja

 • 21-22.05.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

Prawo Pracy i Czas Pracy z punktu widzenia kadry kierowniczej – orzecznictwo, stanowiska i interpretacje urzędowe – termin 8-9 czerwca

 • 08-09.06.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

Kompendium Kadrowca – najważniejsze aspekty prawa pracy w 2020 roku – termin 25-26 czerwca

 • 25-26.06.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy:  Adw. Piotr Raczak, Anita Gwarek- Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS

DOKUMENTACJA KADROWA

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami – termin 11 marca

 • 11.03.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Dr Anna Kamińska-Pietnoczko –  Prawnik, Specjalista ds. Prawa Pracy i Ochrony danych osobowych

Teczki osobowe w 2020 roku – najnowsze wykładnie, interpretacje, stanowiska urzędowe- termin 30-31 marca

 • 30-31.03.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa | SZKOLENIE POTWIERDZONE

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami – termin 28 kwietnia

 • 28.04.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Dr Anna Kamińska-Pietnoczko –  Prawnik, Specjalista ds. Prawa Pracy i Ochrony danych osobowych

Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami – termin 28 maja

 • 28.05.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Dr Anna Kamińska-Pietnoczko –  Prawnik, Specjalista ds. Prawa Pracy i Ochrony danych osobowych

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami – termin 17 czerwca

 • 17.06.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Dr Anna Kamińska-Pietnoczko –  Prawnik, Specjalista ds. Prawa Pracy i Ochrony danych osobowych

Płace

Płace w 2020 – podatki, składki ZUS, potrącenia, świadczenia na rzecz pracowników – termin 6 marca

 • 06.03.2020 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millenium Plaza)

 • Wykładowca: Paweł Ziółkowski – Prawnik

Płace w 2020 roku – praktyczne warsztaty – korekty, składki, podatki – termin 16-17 marca

 • 16-17.03.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123A (budynek Atlas Tower – dawniej Millenium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2020 roku – termin 18 marca

 • 18.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: dr Barbara Godlewska-Bujok

Płace w pigułce w 2020 roku – aspekty składkowo-podatkowe – termin 19 marca

 • 19.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

Płace w 2020 roku w aspekcie składkowo-podatkowym – szkolenie praktyczne – termin 21 kwietnia

 • 21.04.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

Płace w 2020 dla zaawansowanych – składki, podatki, naprawianie błędów, nietypowe przypadki na listach płac w praktyce – termin 21-22 maja

 • 21-22.05.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

Potrącenia pracownicze, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe w 2020 roku dla praktyków – termin 2 czerwca

 • 02.06.2020 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millenium Plaza)

 • Wykładowca: Paweł Ziółkowski – Prawnik

ZUS

Rozliczenia z ZUS w 2020 roku – obowiązki płatników, składki, zasiłki, dokumentacja, korekty – termin 25-26 marca

 • 25-26.03.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123A (budynek Atlas Tower – dawniej Millenium Plaza)

 • Wykładowcy: Elżbieta Fijor – Specjalista ds. zasiłków, wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS, Andrzej Radzisław – Radca Prawny, wieloletni pracownik Centrali ZUS

Rozliczenia z ZUS w 2020 roku – obowiązki płatników, składki, zasiłki, dokumentacja, korekty – termin 18-19 maja

 • 18-19.05.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123A (budynek Atlas Tower – dawniej Millenium Plaza)

 • Wykładowcy: Elżbieta Fijor – Specjalista ds. zasiłków, wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS, Andrzej Radzisław – Radca Prawny, wieloletni pracownik Centrali ZUS

PPK

PPK 2020 – jak przygotować się do nowych przepisów? Aspekty prawne oraz rozliczenie podatkowo-składkowe PPK na liście płac – termin 17 lutego

 • 17.02.2020  | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa | SZKOLENIE POTWIERDZONE

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Iwona Nowak-Przybylska

Nowe obowiązki Pracodawców w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych – aspekty prawne – termin 25 marca

 • 25.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Katarzyna Ziółkowska – Radca Prawny

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców. Jak przygotować się do nowych przepisów? – termin 9 kwietnia

 • 09.04.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Paweł Ziółkowski – Prawnik

Nowe obowiązki Pracodawców w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych – aspekty prawne – termin 20 kwietnia

 • 20.04.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Katarzyna Ziółkowska – Radca Prawny

Nowe obowiązki Pracodawców w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych – aspekty prawne – termin 25 maja

 • 25.05.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Katarzyna Ziółkowska – Radca Prawny

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców. Jak przygotować się do nowych przepisów? – termin 5 czerwca

 • 05.06.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Paweł Ziółkowski – Prawnik

Nowe obowiązki Pracodawców w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych – aspekty prawne – termin 22 czerwca

 • 22.06.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Katarzyna Ziółkowska – Radca Prawny

Umowy Cywilnoprawne

Umowy cywilne w zatrudnieniu – zasady wynagradzania, składki ZUS, składki na PPK, podatki, stosowanie kosztów w tym z tytułu praw autorskich i sposoby naprawiania błędów – termin 20 maja

 • 20.05.2020| szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

CZAS PRACY

Czas pracy 2020 – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym – termin 21 lutego

 • 21.02.2020 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa | SZKOLENIE POTWIERDZONE

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Paweł Wróbel

CZAS PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH W 2020 – PLANOWANIE I ROZLICZANIE – warsztaty praktyczne – termin 19-20 marzec

 • 19-20.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca:  Mec. Piotr Wojciechowski – Adwokat  

Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz jego ewidencjonowanie zgodnie z obecnie obowiązującymi, nowymi zasadami oraz wykładnią – termin 16-17 kwietnia

 • 16-17.04.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

Planowanie i Rozliczanie czasu pracy w 2020 roku – kompleksowe szkolenie praktyczne dla zaawansowanych – termin 25-26 maja

 • 25-26.05.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca:  Mec. Piotr Wojciechowski – Adwokat  

Czas Pracy dla praktyków w 2020 roku – rozliczanie z uwzględnieniem zmian w dokumentacji kadrowej – termin 18 czerwca

 • 18.06.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

ZASIŁKI

Zasiłki dla praktyków – jak interpretować przepisy? – termin 26 lutego

 • 26.02.2020 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Elżbieta Fijor – Specjalista ds. zasiłków, wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS 

Zasiłki dla praktyków – jak interpretować przepisy? – termin 17 kwietnia

 • 17.04.2020 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Elżbieta Fijor – Specjalista ds. zasiłków, wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS 

Zasiłki dla praktyków – jak interpretować przepisy? – termin 19 czerwca

 • 19.06.2020 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Elżbieta Fijor – Specjalista ds. zasiłków, wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS 

Dochody międzynarodowe

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 – aspekty prawne, obecna praktyka oraz nowa polityka migracyjna Polski – termin 24 luty

 • 24.02.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa | SZKOLENIE POTWIERDZONE

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Michał Nocuń

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 roku – podatki i składki – szkolenie praktyczne termin 25 luty

 • 25.02.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

Specjalista ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce – poziom zaawansowany – termin 23-24 marca

 • 23-24.03.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy: Michał Nocuń, Adw. Piotr Raczak

Oddelegowanie polskich pracowników do pracy za granicę – składki i podatki w 2020 roku oraz skutki konwencji MLI dla delegowanych i ich pracodawców – termin 16-17 kwietnia

 • 16-17.04.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

Specjalista ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce – poziom zaawansowany – termin 11-12 maja

 • 11-12.05.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy: Michał Nocuń, Adw. Piotr Raczak

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 – aspekty prawne, obecna praktyka oraz nowa polityka migracyjna Polski – termin 26 maja

 • 26.05.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Michał Nocuń

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 roku – podatki i składki – szkolenie praktyczne termin 27 maja

 • 27.05.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 – aspekty prawne, obecna praktyka oraz nowa polityka migracyjna Polski – termin 26 czerwca

 • 26.06.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Michał Nocuń

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

RODO w dziale Kadr – przetwarzanie danych osobowych pracowników i kandydatów, najnowsze wytyczne i zalecenia UODO – termin 18 marca

 • 18.03.2020  | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Kamil Miśtal – Prawnik

Monitorowanie pracowników – możliwości i zagrożenia wynikające z przepisów RODO – termin 27 marca

 • 27.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: dr Barbara Godlewska-Bujok

MOBBING I DYSKRYMINACJA

Mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu – aspekty prawne – termin 26 marca

 • 26.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: dr Barbara Godlewska-Bujok

Kursy zawodowe KADRY PŁACE

KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – Samodzielny Specjalista ds. kadr i płac z EGZAMINEM

 • kurs weekendowy z egzaminem od 17-18.10.2020 do 06-07.02.2021 Warszawa

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy: CWPP

Specjalista ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce – poziom zaawansowany – termin 23-24 marca

 • 23-24.03.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy: Michał Nocuń, Adw. Piotr Raczak

Specjalista ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce – poziom zaawansowany – termin 11-12 maja

 • 11-12.05.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy: Michał Nocuń, Adw. Piotr Raczak

NOWOŚĆ! Zamówienia publiczne

NOWA USTAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – jak postępować według nowych przepisów od 2021 roku? termin 24-25 luty

 • 24-25.02.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca:  Adw. Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka

NOWA USTAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – jak postępować według nowych przepisów od 2021 roku? termin 23-24 marzec

 • 23-24.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca:  Adw. Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka

Jak prawidłowo przeprowadzić oraz jak złożyć ofertę w postępowanie o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, od 1 stycznia 2021 r. – Warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców. – termin 9 kwietnia

 • 09.04.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Mateusz Saczywko – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w RPO

Informacje o nas

CWPP to organizator szkoleń  i kursów zawodowych na najwyższym poziomie od 2004 roku. Przez 14 lat mieliśmy przyjemność przeszkolić tysiące pracowników kadrowo-płacowych oraz finansowych największych firm i instytucji w Polsce. Wiemy jak ważny jest profesjonalny i doświadczony zespół ekspertów, który w fachowy i jasny sposób potrafi przedstawić kwestie merytoryczne, nawet tych najbardziej skomplikowanych przypadków. Dbamy o to aby nasze programy szkoleń zawsze zawierały najnowsze zmiany w przepisach prawnych oraz najświeższe orzecznictwo i interpretacje urzędowe.

Podnieś swoje dotychczasowe kwalifikacje lub zdobądź zawód na kursach weekendowych KADRY I PŁACE!

OTRZYMASZ PRESTIŻOWE ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZONYM KURSIE ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI!

Zobacz ofertę

Referencje

KR AUDYT

Polecamy Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej jako wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy.
KR AUDYT

Ikea

Szkolenie było prowadzone w sposób profesjonalny w bardzo dobrym tempie.
Ikea

Avon Operations Polska

Bardzo dobrze prowadzone szkolenie, świetnie przekazana wiedza, dużo przykładów. 
Avon Operations Polska

OTIS

Konkurencyjne ceny, promocje, ciekawe tematy, dobry pomysł „druga osoba gratis!”
OTIS

Grupa Lotos

Wyczerpujące podejście do tematu szkolenia.
Grupa Lotos

Zepter International Poland

Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie i uczestniczyłam w nim z dużą przyjemnością.
Zepter International Poland

GO SPORT Polska

Szkolenie pod względem merytorycznym i organizacyjnym bardzo dobre! Miłe zaskoczenie.
GO SPORT Polska

Poczta Polska

Szkolenie bardzo dobre, świetnie i ciekawie prowadzone. Prowadzący uśmiechnięty. Super!
Poczta Polska

Auchan Polska

Bardzo profesjonalne szkolenia.
Auchan Polska

Deichmann Obuwie

Szkolenia zorganizowane bardzo profesjonalnie, miła atmosfera.
Deichmann Obuwie

Nasi klienci

 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję