Akta osobowe i dokumentacja pracownicza w ujęciu praktycznym – szkolenie online 7 listopad

 • 07.11.2024| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Krzysztof Stucke – Biegły sądowy z zakresu prawa pracy

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Wykładowca – Krzysztof Stucke, Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz mediacji sądowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Posiada przygotowanie (uprawnienia) pedagogiczne. 2021- Laureat nagrody w akcji „Poprawmy prawo” organizowanej przez Prawo.pl/Lex. Od 2019 mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Od 2019 biegły sądowy z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Od 2023- Seminarium doktorskie (prawo pracy)- Akademia Humanitas w Sosnowcu. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu, Volkswagen Poznań, Hotele Marriott., Browar Żywiec, Instytut Pamięci Narodowej, Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Kraków , Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, Alior Bank Centrala, Muzeum Śląskie w Katowicach, KRUS Centrala. Wykładowca: Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO), prawa administracyjnego i cywilnego, ubezpieczeń społecznych, mediacji sądowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace. Przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Pełni funkcję IODO w kilku podmiotach gospodarczych.

Program opracował Krzysztof Stucke. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zasady ogólne dotyczące gromadzenia danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracowników:

1. Dane osobowe, jakich podania można wymagać od kandydata do pracy oraz od pracownika, w tym m.in.

 • dane dotyczące niekaralności,
 • dane zawarte w dowodzie osobistym,

2. Dokumenty, których przedstawienia można wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym kwestia:

•   zdjęć i referencji,
•   dokumentów, których przedstawienie pozostaje w interesie pracownika (dokumenty od osoby wyznającej inną religię i pragnącej obchodzić swoje święta religijne, dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy, dokumenty potwierdzającego stopień niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające status weterana, dokumenty potwierdzające wykształcenie),

3. Problematyka spóźnionego doniesienia dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i inne uprawnienia pracownicze,

4. Orzeczenie o zdolności lub braku zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, w tym:
•   badania dla pracowników prowadzących samochód w celach służbowych,
•   badania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pozwalające na pracę w dłuższych normach czasu pracy,

5. Zasady zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników, w szczególności:
•   kwestia: porządku chronologicznego,
•   zasady numerowania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych,
•   zasady sporządzania wykazu dokumentów (spisu treści),
•   zasady zbierania przede wszystkim odpisów i kopii dokumentów.

II. Dokumenty umieszczane w aktach osobowych dotyczące dotycząca nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, w szczególności:

1. Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę:

 • pisemna umowa o pracę (data zawarcia umowy, a data rozpoczęcia pracy przez pracownika),
 • zmiany dotyczące zasad nawiązywania umów na czas określony,
 • pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia, planowane zmiany w tym zakresie służące ułatwieniu kontroli legalności zatrudnienia przez PIP,

2. Dokumenty dodatkowo potwierdzające warunki zatrudnienia:
•  zakres czynności,
•  umowa o zakazie konkurencji,
•  informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
•  dodatkowe informacje w razie zatrudnienia w formie telepracy,

3. Dokumenty gromadzone w związku z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich,

4. Dokumenty związane z odpowiedzialnością materialną pracownika:
•   potwierdzające powierzenie mienia),
•   zakaz posługiwania się wekslem (planowane zmiany przepisów),

5. Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników,

6. Dokumentacja związana ze zwalnianiem pracownika od pracy, np. w celu oddania krwi, czy na wezwanie np. sądu oraz zasady zwalniania pracownika od pracy w razie choroby niani, z którą rodzina zawarła umowę uaktywniającą, dziennego opiekuna dziecka albo w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego,

III. Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia pracownika, gromadzone w części C akt osobowych, w tym:

1. Dokumenty tworzone przy rozwiązywaniu umów o pracę, w szczególności:
•  oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu lub zwolnieniu pracownika,
•  zmiany dotyczące wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony,
•  notatka z udziału świadka we wręczaniu oświadczenia woli,
•  zasady prawidłowego doręczania oświadczeń woli pracownikowi,

2. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika:
•  zasady prawidłowego wypełnienia świadectwa pracy,
•  zasady doręczania świadectwa pracy,
•  zasady sporządzania odpisu (duplikatu) świadectwa pracy,

 IV. Dokumenty związane z wymierzeniem kary porządkowej, gromadzone w części D akt osobowych

 • rodzaj tworzonych dokumentów,
 • praktyczne wskazówki postępowania z nimi (usuwanie z akt osobowych pracowników),

V. Dokumenty dotyczące kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu (część E akt osobowych).

 • rodzaj tworzonych dokumentów,
 • praktyczne wskazówki postępowania z nimi (usuwanie z akt osobowych pracowników),

VI. Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w szczególności, obowiązki pracodawcy jako administratora danych wobec pracowników przetwarzających dane innych osób, w tym:

 • nadanie upoważnienia do przetwarzania danych – omówienie wzoru upoważnienia, zasady prowadzenia ewidencji takich osób, nadanie identyfikatora;
 • możliwość powierzenia przechowywania dokumentacji innemu podmiotowi np.: biuru rachunkowemu.

VII. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • wybór miejsca przechowywania,
 • postępowanie z dokumentacją pracowniczą w przypadku upadłości bądź likwidacji pracodawcy
 • kogo obowiązuje 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • kiedy stosujemy skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat) obowiązkowo, a kiedy dobrowolnie?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Akta osobowe i dokumentacja pracownicza w ujęciu praktycznym – szkolenie online 7 listopad
 • Data szkolenia:

  07.11.2024| szkolenie online |

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję