PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY W 2024 ROKU- STUDIUM PRZYPADKÓW – Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO ORAZ STANOWISK PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY – szkolenie online 19-20 sierpnia

 • 19-20.08.2024| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena : 890 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Wykładowca:

Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalizująca się w Prawie Pracy, Czasie Pracy oraz Wynagrodzeniach od strony prawnej. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy – ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów o czasie pracy kierowców, konsultant zmian w zakresie przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.  Autorka książki,,Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego” oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Konsultant Portalu zajmującego się w doradztwem w zakresie prawa pracy.

Program opracowała Monika Wacikowska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

1.  Czas pracy – pojęcie, problemy i wykroczenia oraz ich praktyczne rozwiązania

•    Czym jest czas pracy oraz jakie okresy wykonywania i niewykonywania pracy do niego wliczamy?
•    Jaki wpływ na czas pracy ma zasada płynąca z art. 80 Kodeksu pracy i z jakimi konsekwencjami się wiąże?
•    Dlaczego w definiowaniu czasu pracy kluczowy jest rozkład i harmonogram czasu pracy oraz polecenie pracodawcy?
•    Czy wykonywana praca poza harmonogramem i rozkładem czasu pracy jest czasem pracy i należy się za nią wynagrodzenie?
•    Czy pracownik może sam decydować o tym, kiedy ma czas pracy?
•    Czym jest pisemne, ustne i dorozumiane polecenie pracy oraz jaki ma wpływ na czas pracy i prawo pracownika do wynagrodzenia?
•    Jaki moment stanowi rozpoczęcie i zakończenie pracy w przypadku podpisywania listy obecności oraz w przypadku odbicia karty magnetycznej na czytniku RCP?
•    Co stanowi moment rozpoczęcia pracy w przypadku pracowników zatrudnionych w ruchomej organizacji czasu pracy?
•    Czy czas czynności przygotowujących pracownika do pracy stanowi czas pracy?
•    Czy czas przebierania się w ubranie służbowe lub robocze stanowi czas pracy?
•    Jak rozwiązać problem konieczności przejmowania i przekazywania zmian zgodnie z przepisami – jakie zapisy wewnątrzzakładowe mogą sprawić, że przejmowanie i przekazywanie zmiany nie będzie naruszać norm czasu pracy?

2.  Szkolenia – nowe zasady kierowania i rozliczania

•    Jaki wpływ na czas pracy ma czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe po zmianie przepisów?
•    Dlaczego w wielu przypadkach – od 2023 r. – szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe stanowi pracę w nadgodzinach?
•    Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu przypadającym poza godzinami pracy lub w dniu wolnym od pracy?
•    Co zrobić i o czym koniecznie pamiętać, aby nie każde szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe wliczać do czasu pracy?
•    Jakie dokumenty – w kontekście szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe należy tworzyć i przechowywać po zmianie przepisów?
•    Jak zmieniły się zasady kierowania pracowników na kursy i studia wyższe oraz jak zmieniły się zasady rozliczania ich czasu?
•    Jak należy ewidencjonować szkolenia w ewidencji czasu pracy i na liście obecności?
•    Czas szkolenia bhp – jak je prawidłowo rozliczać i o jakich ograniczeniach pamiętać organizując takie szkolenie?
•    Jaka jest różnica pomiędzy szkoleniem bhp wstępnym i okresowym – w kontekście czasu pracy?
•    Czas szkolenia wewnętrznego – kiedy jest, a kiedy nie jest lub nie musi być czasem pracy?
•    Czy szkolenia niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku muszą być zawsze przez pracodawcę opłacane i wliczane do czasu pracy?
•    Kiedy za czas szkolenia przypadającego poza godzinami pracy przysługuje pracownikowi dodatkowa rekompensata, a kiedy ona się nie należy?

3.   Profilaktyczne badania lekarskie a czas pracy

•    Jaki wpływ na czas pracy ma badanie lekarskie wstępne, kontrolne i okresowe.
•    Czy pracownik może odmówić wykonania badania lekarskiego poza jego godzinami pracy?
•    Kiedy pracownikowi na badanie lekarskie przysługuje czas wolny, a kiedy dzień wolny?
•    Czy za badanie lekarskie przypadające poza normalnymi godzinami pracy przysługuje pracownikowi dodatkowa rekompensata?

4.   Podróże służbowe a czas pracy

•    Kiedy podróż służbowa jest czasem pracy, a kiedy nie?
•    Za jaką podróż służbową pracownikowi należy się rekompensata, a za jaką pracownik nic nie otrzyma?
•    Czy pracownik może odmówić udziału w podróży służbowej, która przypada poza jego godzinami pracy lub w dniu wolnym od pracy?
•    Po jakim czasie od zakończenia podróży służbowej pracownik może na nowo rozpocząć pracę?
•    Jak rozliczyć podróż służbową odbywaną samochodem przez jednego pracownika?
•    Jak rozliczyć podróż służbową odbywaną samochodem przez kilku pracowników?

5.   Wyjścia prywatne a czas pracy

•    Czym jest wyjście prywatne i jaki ma wpływ na czas pracy i wynagrodzenie pracownika?
•    Czy pracodawca musi udzielać wyjść prywatnych?
•    Jakie są możliwości odpracowania wyjścia prywatnego i jakie ma to konsekwencje stosunku do czasu pracy i prawa pracownika do wynagrodzenia?
•    Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na odpracowanie wyjścia prywatnego albo może zobowiązać pracownika do takiego odpracowania?
•    Kiedy odpracowanie wyjścia prywatnego jest niedopuszczalne?
•    Czy można odpracować wyjście prywatne zanim ono nastąpi?
•    W jakich przypadkach odpracowanie wyjścia prywatnego spowoduje powstanie nadgodzin jak tego uniknąć?
•    Jaką dokumentację pracodawca ma obowiązek tworzyć dla wyjść prywatnych?

6.  Czas pracy w pracy zdalnej – mity, które warto obalić

•    Co w pracy zdalnej jest czasem pracy a co nie jest?
•    Jaki system czasu pracy obowiązuje pracownika pracującego zdalnie i od czego on zależy?
•    Czy dla pracowników pracujących zdalnie może być wprowadzony odrębny system czasu pracy – różne rozwiązania w zależności od rodzaju pracy zdalnej?
•    Jaki moment stanowi rozpoczęcie i zakończenie pracy zdalnej?
•    Jak oznaczać pracę zdalną w liście obecności oraz w ewidencji czasu pracy?
•    Dlaczego w pracy zdalnej pracodawca nie musi tracić kontroli nad czasem pracy pracownika – jakie zapisy i informacje pisemne warto dla pracownika wprowadzić w przepisach wewnątrzzakładowych?
•    Czy podczas pracy zdalnej godziny pracy uzależnione są od pracownika czy pracodawcy – jakie rozwiązania pracodawca powinien zastosować ze świadomością ich konkretnych konsekwencji?
•    Jak podczas pracy zdalnej powstają nadgodziny i kto o nich decyduje?
•    Jakie regulacje warto wprowadzić, aby pracodawca nie stracił kontroli nad nadgodzinami w pracy zdalnej?
•    Jak pracownik powinien/musi potwierdzać godziny pracy w ramach pracy zdalnej?

7.   Przerwy w pracy – nowe zasady ich udzielania i wpływ na czas pracy

•    Jakie przerwy w pracy przysługują pracownikom po zmianie przepisów w 2023 r?
•    Czy liczba przerw w pracy zależy od faktycznego czy planowanego czasu pracy w danym dniu?
•    Dlaczego godziny nadliczbowe lub wyjścia prywatne mają wpływ na prawo pracownika do przerw w pracy?
•    Jaki wpływ na liczbę przerw w pracy mają dodatkowe – zagwarantowane w przepisach wewnątrzzakładowych – przerwy w pracy i dlaczego po zmianach w 2023 r. należy prawo do tych przerw na nowo przemyśleć?
•    Jaki wpływ na czas pracy ma dodatkowa przerwa nie wliczana do czasu pracy?
•    Dlaczego w większości przypadków stosowania zmianowej organizacji pracy pracownicy powinni mieć zagwarantowaną dodatkową niewliczaną do czasu pracy przerwę w pracy – dla zachowania obowiązujących przepisów?
•    Jaki wpływ na czas pracy mają przerwy na karmienie?
•    Czy nieudzielenie przerwy na karmienie w danym dniu powoduje powstanie pracy nadliczbowej?

8.   Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe – konsekwencje ich stosowania i najczęściej popełniane błędy  w ich ustalaniu  

•    Czym charakteryzują się poszczególne systemy czasu pracy i jaki system najlepiej wybrać do określonej organizacji czasu pracy?
•    Jakie najczęściej błędy popełniane są w regulacjach wewnątrzzakładowych dotyczących systemów czasu pracy i jak ich unikać?
•    Jak najczęściej popełniane błędy przy regulowaniu systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych wpływają możliwość stosowania poszczególnych systemów w firmie?  •    Dlaczego system podstawowy niewiele różni się od systemu równoważnego i jakie są tego konsekwencje?
•    Dlaczego system równoważny nie zawsze jest dla pracodawcy opłacalny?
•    Jakie są ograniczenia w stosowaniu systemu równoważnego?
•    Czy pracownik może nie wyrazić zgody na stosowanie do niego równoważnego systemu czasu pracy?
•    Czy zmianowa organizacja czasu pracy to system czasu pracy?
•    Dlaczego zadaniowy system czasu pracy jest rzadko możliwy do stosowania i jakie błędy w związku z nim są najczęściej popełniane?
•    Dlaczego system zadaniowy nie jest systemem nienormowanym i jak obalić mit, który wokół  tego systemu narósł?
•    Kiedy w zadaniowym systemie czasu pracy mamy do czynienia z nadgodzinami i co zrobić, żeby one nie powstawały poza kontrolą pracodawcy?
•    Czym charakteryzują się poszczególne okresy rozliczeniowe i jakie są konsekwencje ich stosowania?
•    Czy można wprowadzić okres rozliczeniowy w trakcie roku kalendarzowego albo miesiąc i jakie mogą być tego konsekwencje?
•    Jaki wpływ na okres rozliczeniowy ma zatrudnienie albo zwolnienie pracownika w jego trakcie – o czym należy pamiętać przy planowaniu i rozliczaniu czasu pracy tego pracownika?
•    Dlaczego bardzo często dłuższy niż miesięczny okres rozliczeniowy jest dla pracodawcy bardzo kosztowny i niekorzystny finansowo?
•    W jakich okolicznościach warto skorzystać z dłuższego niż miesięczny okresu rozliczeniowego i będzie od dobry rozwiązaniem dla firmy, a w jakich przypadkach lepiej pozostać przy okresie miesięcznym?
•    Jakie są zaskakujące konsekwencje stosowania dłuższego okresu rozliczeniowego – w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy?

9.   Okresy pracy w stałym rozkładzie i harmonogramie czasu pracy – ograniczenia przepisów i ich praktyczne  konsekwencje

•    Ile minimalnie i maksymalnie godzin pracownik może mieć zaplanowane do przepracowania w dniu pracy w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
•    Ile minimalnie i maksymalnie godzin pracownik może mieć zaplanowane do przepracowania w tygodniu?
•    Czy pracownik może mieć zaplanowane więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu – zaskakujące konsekwencje obowiązujących przepisów?
•    Czy pracownik może mieć zaplanowane więcej niż 48 godzin pracy w tygodniu – zaskakujące konsekwencje obowiązujących przepisów?
•    Czym jest zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i jaki ma wpływ na planowanie pracy w poszczególnych tygodniach i okresach rozliczeniowych?
•    Ile minimalnie i maksymalnie godzin pracownik może mieć zaplanowane do przepracowania w miesiącu?
•    Ile minimalnie i maksymalnie godzin pracownik może mieć zaplanowane do przepracowania w okresie rozliczeniowym?
•    Jaki wpływ na planowanie pracy ma pojęcie wymiaru czasu pracy?
•    Jaki wpływ na wymiar czasu pracy mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia?
•    Kiedy święto obniża, a kiedy nie obniża wymiaru czasu pracy?
•    Dlaczego z tytułu jednego święta – jedni pracownicy będą mieli dodatkowy dzień wolny, a inni nie?

10.  Doba pracownicza – jak poradzić sobie z konsekwencjami prawnymi i faktycznymi tego pojęcia

•    Czym jest doba pracownicza i jaki ma na nią wpływ harmonogram i faktyczne godziny pracy?
•    Dlaczego niektóre godziny pracy nie przypadają w żadnej dobie pracowniczej i jakie są tego konsekwencje?
•    Czym jest naruszenie doby pracowniczej i co zrobić, żeby go w firmie nie było – jakie zapisy wprowadzić do przepisów wewnątrzzakładowych, aby możliwe było naruszanie doby?
•    Dlaczego, co do zasady, nie wolno jest planować pracy z naruszeniem doby pracowniczej, ale co zrobić, aby było to dopuszczalne?
•    Czym jest odpoczynek dobowy i dlaczego nie zawsze oznacza 11 godzin?
•    Jaki wpływ odpoczynek dobowy ma na dobę pracowniczą?
•    Kiedy pracownikowi nie można polecić pracy, mimo, że będzie miał zapewnione jedenaście godzin wolnych od pracy?
•    Jak doba pracownicza ogranicza możliwość polecania pracownikom pracy nadliczbowej?
•    Dlaczego odpoczynek dobowy często powoduje, że za nadgodziny pracownicy otrzymują „podwójną zapłatę”?
•    W jakich okolicznościach może być naruszany odpoczynek i o jakich konsekwencjach nie wolno w takim przypadku zapomnieć?
•    Czym jest równoważenie odpoczynku i czego w tym zakresie nie przeczytamy w przepisach?

11.  Ruchoma organizacja czasu pracy – nowoczesne rozwiązanie na 2023 r.

•    Czym jest ruchoma organizacja czasu pracy i czym rożni się od organizacji naruszającej dobę pracowniczą?
•    Czy ruchoma organizacja czasu pracy może być zastosowana w równoważnym systemie czasu pracy?
•    W jakim trybie ruchoma organizacja czasu pracy może być wprowadzona do porządku pracy – najczęściej popełniane błędy?
•    Jaka może być maksymalna rozpiętość „widełek” w ruchomej organizacji czasu pracy?
•    Czy w ruchomej organizacji czasu pracy można ograniczyć przychodzenie pracowników wyłącznie do pełnych godzin?
•    Jak ewidencjonować czas pracy pracownika w ruchomej organizacji czasu pracy i co stanowi godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy?

12.  Tydzień pracy – inny niż tydzień kalendarzowy okres planowania pracy i odpoczynków

•    Dlaczego tydzień pracy często mylony jest z tygodniem kalendarzowym i jakie poważne konsekwencje to rodzi?
•    Do czego służy tydzień pracy i dlaczego u niektórych pracowników to pojęcie nie ma żadnego znaczenia, a u innych rodzi poważne błędy i konsekwencje?
•    W jaki sposób tydzień pracy powoduje, że pracownicy mogą pracować kilkanaście dni z rzędu zgodnie z przepisami?
•    Jak ustalić prawidłowo odpoczynek tygodniowy i ile godzin on powinien trwać w zależności od organizacji pracy?
•    Kiedy odpoczynek tygodniowy może być skracany i czy należy go równoważyć?
•    Dlaczego, w przypadku niektórych pracowników nie trzeba „przejmować” się planowaniem odpoczynku tygodniowego?
•    Czym charakteryzuje się odpoczynek tygodniowy w przypadku pracy zmianowej?

13.  Dni wolne od pracy – planowanie w rozkładzie i harmonogramie czasu pracy

•    Czym jest dzień wolny i jaki ma wpływ na planie czasu pracy w poszczególnych systemach i organizacjach czasu pracy?
•    Ile dni wolnych pracownik musi mieć zaplanowane w tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym – oraz od czego te liczby zależą?
•    Dlaczego w rozkładach i harmonogramach czasu pracy trzeba oznaczać dni wolne od pracy wraz z podaniem tytułów z jakich one przysługują i jak to prawidłowo robić?
•    Dlaczego nie każdy dzień dolny w harmonogramie może być uznany za dzień wolny w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy?

14.  Harmonogramy i rozkłady czasu pracy od strony technicznej

•    Jak prawidłowo stworzyć prawidłowy rozkład czasu pracy i jak go wprowadzić do porządku pracy?
•    Czy w harmonogramie planuje się urlopy i długie zwolnienia lekarskie – różne przypadki oraz ich prawne konsekwencje?
•    Jak prawidłowo podać harmonogram do wiadomości pracowników?
•    Jak prawidłowo podać harmonogram do wiadomości pracownika, który jest na urlopie wypoczynkowym albo zwolnieniu lekarskim?
•    Jak prawidłowo przygotować harmonogram czasu pracy i dla jakich pracowników jest on konieczny?
•    Dlaczego zadaniowy system czasu pracy i ruchoma organizacja czasu pracy wyłączają możliwość lub konieczność tworzenia grafików?
•    Na jaki czas należy tworzyć harmonogramy czasu pracy – zasada i wyjątki?
•    Z jakim wyprzedzeniem należy podawać harmonogramy czasu pracy do wiadomości pracowników i jak poinformować pracownika nieobecnego o ogłoszonym harmonogramie czasu pracy?
•    W jakich okolicznościach i na jakich warunkach można zmieniać harmonogramy czasu pracy i czy trzeba w tym zakresie wprowadzać przepisy wewnątrzzakładowe – zaskakujące stanowiska?
•    Czy pracownik może nie wyrazić zgody na zmianę harmonogramu czasu pracy?
•    Jaki harmonogram powinien być zachowany do kontroli PIP – przed zmianą czy po zmianie?
•    Przez jaki okres należy przechowywać harmonogramy czasu pracy – zaskakujące regulacje?

DZIEŃ II

15.  Praca w godzinach nadliczbowych – skomplikowane przypadki i proste rozwiązania

•    Czym są godziny nadliczbowe w poszczególnych systemach czasu pracy?
•    Czy pracownik może nie wyrazić zgody na godziny nadliczbowe?
•    Dlaczego praca w „sobotę”, niedzielę i święta to często nie nadgodziny?
•    Jak określić nadgodziny dobowe i jak ustalić za nie rekompensatę?
•    Dlaczego nie każda praca poza rozkładem i harmonogramem jest pracą nadliczbową?
•    Jak określić nadgodziny tygodniowe i jak ustalić za nie rekompensatę?
•    Kiedy i w jakich momentach płacić za nadgodziny w zależności od systemu i okresu rozliczeniowego?
•    Czy za nadgodziny średniotygodniowe należy płacić na koniec okresu rozliczeniowego czy można lub trzeba na koniec miesiąca -jakiego błędu nie wolno popełnić i o czym należy pamiętać podejmując decyzję w tym zakresie?
•    Czy za nadgodziny dobowe można płacić na koniec okresu rozliczeniowego – o czym należy pamiętać, żeby nie popełnić częstego błędu?
•    Jak udzielać czasu wolnego za nadgodziny – różne przypadki i możliwości?
•    Jakie są najczęściej popełniane błędy i wykroczenia przy udzielaniu czasu wolnego za nadgodziny i jak ich unikać?
•    W jakich przypadkach nie opłaca się udzielać pracownikowi czasu wolnego za nadgodziny, ponieważ jest on droższy niż wynagrodzenie i dodatki?
•    Dlaczego wniosek pracownika o wolne za nadgodziny musi być złożony w miesiącu, w którym wystąpiły nadgodziny?
•    Czy wolnego na wniosek pracownika można udzielić w innym okresie rozliczeniowym?
•    Jakie są konsekwencje zwolnienia lekarskiego przypadającego w terminie, w którym pracownik miał odebrać wolne za nadgodziny?
•    Czym są nadgodziny pomiędzy dobami pracowniczymi i jak za nie płacić – zaskakujące niuanse pracy nadliczbowej?

16.  Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – zaskakujące i trudne konsekwencje obowiązujących przepisów

•    Dlaczego praca w sobotę często nie stanowi pracy nadliczbowej i jakie powoduje faktycznie konsekwencje?
•    Czy pracownik może nie wyrazić zgody na pracę w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy??
•    Kiedy praca w sobotę stanowi nadgodziny i co się za nie pracownikowi należy?
•    Jak zrekompensować pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – dopuszczalne formy i zaskakujące wykroczenia?
•    Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik nie chce wolnego za sobotę, aby nie popełnić wykroczenia?
•    Czy wolnego za pracę w sobotę można udzielić przed tą sobotą?
•    Czy wolnego za sobotę na wniosek pracownika można udzielić po zakończeniu okresu rozliczeniowego?
•    Dlaczego nie powinno się oddawać wolnego za sobotę w innym miesiącu – zaskakujące konsekwencje zwiększające znacznie koszty pracodawcy?

17.  Praca w niedziele i święta – planowana i dodatkowa – problemy i wykroczenia

•    Kiedy można planować pracę w niedziele i święta i od czego to zależy?
•    Dlaczego niedziela nie ma nic wspólnego z dobą pracowniczą i jakie to rodzi konsekwencje, trudności i pułapki w jej rozliczaniu?
•    Czy pracownik może nie wyrazić zgody na pracę w niedzielę lub święto?
•    Czy pracownicy płac, kadr, marketingu lub inni mogą pracować sporadycznie w niedziele i święta?
•    Czy za planowaną w niedzielę pracę należy się dodatkowa rekompensata?
•    Dlaczego często praca w niedziele i święta nie stanowi pracy w nadgodzinach i jakie to ma konsekwencje?
•    Jak prawidłowo zrekompensować dodatkową pracę w niedziele lub święto i dlaczego jest to łatwiejsze niż rekompensowanie pracy w sobotę?
•    Czy pracodawca może narzucić pracownikowi termin wolnego za niedzielę, czy musi ten termin uzgodnić z pracownikiem?
•    Ile dodatków należy się za pracę w niedzielę i święto?
•    Dlaczego nie powinno się oddawać wolnego za niedzielę i święto w innym miesiącu – zaskakujące konsekwencje zwiększające znacznie koszty pracodawcy?

18.  Limity nadgodzin

•    Czy istnieje miesięczny limit nadgodzin?
•    Jaki jest limit nadgodzin w okresie rozliczeniowym i jakie poważne konsekwencje rodzi?
•    Jaki jest roczny limit nadgodzin i z czym się wiąże?
•    Dlaczego limit w okresie rozliczeniowym jest ważniejszy i rodzin bardziej poważne konsekwencje niż limit roczny?
•    Jakie ustalić przekroczenie limitu nadgodzin w okresie rozliczeniowym?
•    Jakie ustalić przekroczenie rocznego limitu nadgodzin?
•    Jakie nadgodziny są wliczane do limitów?
•    Kiedy pracę w sobotę, niedzielę lub święto należy wliczyć do limitów nadgodzin, a kiedy tego się nie robi?
•    Czy do limitów nadgodzin wliczamy nadgodziny, za które pracownik otrzymał czas wolny?
•    Czy można zwiększyć limity nadgodzin w przepisach wewnątrzzakładowych?

19.  Szczególne grupy pracowników – pracownicy zarządzający i kierownicy, pracownicy niepełnoetatowi oraz  pracownicy z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

•    Jak planować i rozliczać czas pracy pracowników zarządzających oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych?
•    Kiedy kierownikom należy się zwykła rekompensata za nadgodziny i pracę w dniach wolnych?
•    jakich szczególnych konsekwencjach przepisów należy pamiętać planując czas pracy pracowników niepełnoetatowych?
•    Czy niepełnoetatowcom można nie ustalić w umowie limitu nadgodzin i jakie są tego konsekwencje oraz czy można ten limit ustalić na poziomie norm – zaskakujące rozwiązania?
•    Jakie są ograniczenia planowania czasu pracy pracowników niepełnosprawnych?
•    Kiedy w przypadku pracowników niepełnosprawnych mogą powstać nadgodziny i praca w porze nocnej?
•    Kiedy i jakie dodatkowe przerwy przysługują pracownikom niepełnosprawnym?
•    Jakie dodatkowe zwolnienia od pracy przysługują pracownikom niepełnosprawnym i jakich dokumentów w tym zakresie może żądać pracodawca?

20. Planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników- rodziców po zmianach w 2023 r.

•    Jak zmiany w przepisach z 2023 r. wpłynęły na planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników-rodziców?
•    Czy pracownika-rodzica można zatrudniać w równoważnym systemie czasu pracy?
•    Czy pracownica w ciąży na swój wniosek lub za jej zgodą może być zatrudniana w nadgodzinach lub w porze nocnej?
•    Czym jest system przerywanego czasu pracy, który dotychczas nie był stosowany, a w 2023 r. w związku z wprowadzonymi zmianami zaczął funkcjonować u pracodawców?
•    Dlaczego przerywany system czasu pracy warto w niektórych przypadkach warto jest łączyć z pracą zdalną (hybrydową) pracowników-rodziców?
•    Jakie rozwiązania w ramach elastycznej organizacji mogą być stosowane do pracowników-rodziców i jakie są ich ograniczenia oraz konsekwencje?

21. Dyżury pracownicze – przepisy i problemy

•    Jakim pracownikom można polecać dyżury i w jaki sposób to robić?
•    Jakie są ograniczenia dyżurów i z jakimi problemami pracodawców się wiążą?
•    W jakich przypadkach pracownicy mogą odmówić pełnienia dyżurów?
•    Czy pracownicy mogą pełnić dyżury 24-godzinne – podstawowy problem pracodawców i sposoby jego rozwiązania oraz powstające na tym tle trudności?
•    Czy na wnioski pracowników można stosować całodobowe dyżury?
•    Czy dyżur może naruszać prawo pracownika do odpoczynku dobowego lub tygodniowego?

22. Ewidencjonowanie czasu pracy – zbiór dokumentów dotyczących czasu pracy

•    Czy można połączyć ewidencję czasu pracy z listą obecności?
•    Czy rozbudowana lista obecności może zastąpić ewidencję czasu pracy?
•    Czy ewidencja może być prowadzona wyłącznie elektronicznie?
•    Czy w przypadku kart magnetycznych można nie tworzyć ewidencji czasu pracy?
•    Czy dla pracowników zadaniowych i zarządzających należy prowadzić ewidencję czasu pracy i jak ona powinna wyglądać?
•    Czy w ewidencji czasu pracy oznacza się dni pracy zdalnej?
•    Czy w ewidencji czasu pracy pracowników pracujących zdalnie trzeba wpisywać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy?
•    Jakie godziny rozpoczynania i kończenia pracy wpisywać w ewidencji czasu pracy pracownika zatrudnionego w ruchomej organizacji czasu pracy?
•    Jakie dokumenty oprócz ewidencji czasu pracy pracodawca musi przechowywać i przez jaki czas?
•    Czym jest dokumentacja z zakresu czasu pracy i co musi obejmować – zaskakujące obowiązki, o których pracodawca często nie wiedzą?

23.  Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego

•    Czy czas czynności przygotowujących pracownika do pracy stanowi czas pracy?
•    Czy w zadaniowym systemie czasu pracy pracownik sam podejmuje decyzję w jakich dniach ii godzinach pracuje?
•    Czy wprowadzenie dla pracownika indywidualnego rozkładu czasu pracy wymaga zmian w umowie o pracę?
•    Czy w zadaniowym systemie czasu pracy pracownikowi należy się rekompensata za nadgodziny, które nie były konieczne, lecz powstały z przyczyn leżących po stronie pracownika?

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY W 2024 ROKU- STUDIUM PRZYPADKÓW – Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO ORAZ STANOWISK PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY – szkolenie online 19-20 sierpnia
 • Data szkolenia:

  19-20.08.2024| szkolenie online |

 • Cena : 890 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję