Szkolenia z ubezpieczeń społecznych

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE terminy szkoleń i szczegóły

Przekrojowe szkolenie z ubezpieczeń społecznych oraz płac ma na celu zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian, jakie zostały wprowadzone w sektorze związanym z płacami oraz ubezpieczeniami społecznymi. Podczas zajęć zostaną omówione bieżące problemy związane z ubezpieczeniami społecznymi, zasadami ich podlegania, a także pojęciami tytułu do ubezpieczenia społecznego. Szkolenia mają ponadto na celu przedstawienie obowiązków płatnika składek ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian oraz regulacji prawnych.

Dla kogo?

Szkolenia ZUS, jakie są prowadzone przez CWPP w Warszawie, są przeznaczone zarówno dla osób zaawansowanych w rozliczeniach pracowniczych jak i dla wszystkich, którzy przygotowują się do podjęcia pracy w komórkach płacowych lub księgowych. W zajęciach mogą wziąć udział także pracownicy działów kadrowo-płacowych oraz biur rachunkowych.

Po ukończeniu szkolenia z ubezpieczeń społecznych uczestnicy powinni:

 • znać zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych,
 • poruszać się w systemie ubezpieczeń społecznych,
 • znać wybrane przepisy prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych,
 • znać obowiązki pracodawcy wynikające z systemu ubezpieczeń społecznych,
 • rozróżniać świadczenia finansowane ze środków pracodawcy i funduszu ubezpieczeń.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zwolnienia z podatku obowiązujące w 2021r. latach następnych

 • limity i okresy obowiązywania (zapomogi, świadczenia z ZFŚS dla pracowników, dopłata do wypoczynku dzieci) oraz przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – w przedsiębiorstwach „zarzadzania kryzysowego”
 • świadczenia okołocovidowe dla pracowników
 • szczepienia przeciw grypie- zaniechanie poboru podatku
 • wypłata ekwiwalentu za wykorzystywanie własnych narzędzi przy wykonywaniu pracy zdalnej – skutki składkowo-podatkowe
 • ryczałt z tyt. używania służbowego samochodu wykorzystywanego do celów prywatnych pracownika – Interpretacja Ogólna  MF z 11 września 2020r.
 • okolicznościowe prezenty wręczane pracownikom – nowa interpretacja indywidualna KAS

„Ulga dla młodych” – rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do ulgi od 1 stycznia 2021r.

 • rozszerzony krąg osób uprawnionych do ulgi od 1 stycznia 2021r.
 • ustawowe warunki korzystania z ulgi ( źródło przychodów, wiek podatnika, limit kwotowy, ulga a inne zwolnienia z podatku)
 • jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu i w limicie
 • stosowanie ulgi przez płatnika w tym rola i znaczenie składanych przez młodych podatników oświadczeń i wniosków
 • co z kosztami uzyskania przychodów w momencie korzystania z ulgi
 • zasady stosowania 50% kup u twórców uprawnionych do ulgi
 • obliczania zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika w po ukończeniu przez podatnika 26r. życia i po przekroczeniu limitu zwolnienia
 • składki ZUS od przychodów zwolnionych- jaka jest ich rola?, w tym obniżenie składki zdrowotnej  do wysokości zaliczki w warunkach kiedy przychód jest zwolniony

Wybrane zagadnienia: koszty pracownicze ,skala podatkowa obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w 2021r.:

 • wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów i kosztów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 • praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów
 • skala podatkowa w 2021r., wysokość stawki podatku, kwoty pomniejszającej podatek (zaliczki) stosowane przez płatnika
 • obliczanie i pobór przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i innych osób

Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia autorskiego – w świetle Ogólnej Interpretacji MF z 15.09.2020r.

 • przesłanki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich
 • prawa autorskie pracownika twórcy – charakterystyka
 • zasady ustalania wysokości honorarium
 • dokumentacja honorariów, czasu pracy i utworów
 • ulga dla młodych a 50% kup
 • szczególne regulacje dot. nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i pionów badawczych
 • prawa autorskie zleceniobiorców/wykonawców dzieła i warunki stosowania 50% kup oraz prawidłowa kwalifikacja źródła przychodów

ZUS

Zmiany w rozliczeniach z ZUS, w tym nowe obowiązki i ulgi dla płatników

 • zgłaszanie do ZUS od 1 stycznia 2021r. – umów o dzieło
 • nowy rok składkowy – składki wypadkowej
 • rozliczenie składek ZUS na liście płac w sytuacji, gdy płatnik korzysta ze zwolnienia z opłacania tych składek – Objaśnienia podatkowe MF z 21 lipca 2020r.
 • dopłaty do wynagrodzeń w ramach tzw. wsparcia na ochronę miejsc pracy a źródło przychodów w podatku dochodowym u pracowników
 • limit 30 krotności na 2021r.
 • wykazanie składki na PPK finansowanej przez płatnika w raporcie ZUS RCA – wyjaśnienia ZUS

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 • ograniczenie ulgi abolicyjnej od 1 stycznia 2021r.
 • nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR
 • e-Urząd Skarbowy, komunikacja, logowanie i załatwianie spraw
 • rozliczenie składkowo-podatkowe po śmierci pracownika
 • rozliczenie składkowo-podatkowe po uznaniu umowy zlecenia za umowę o pracę i umowy o dzieło za umowę zlecenia
 • minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2021r.
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję