Szkolenia z płac

PŁACE  SPRAWDŹ TEMATY I TERMINY szkoleń

Przekrojowe szkolenia z płac mają na celu zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian, jakie zostały wprowadzone w sektorze związanym z płacami, ubezpieczeniami społecznymi oraz podatkami. Podczas zajęć zostaną omówione bieżące problemy związane z płacami od strony podatkowo-składkowej. Szkolenia płacowe mają ponadto na celu pomóc wyjaśnić trudne i skomplikowane przypadki związane z wynagrodzeniami, korektą listy płac oraz naprawieniem błędów w płacach.

Dla kogo?

Szkolenia z płac, jakie są prowadzone przez CWPP, są przeznaczone zarówno dla osób zaawansowanych w rozliczeniach pracowniczych jak i dla wszystkich, którzy przygotowują się do podjęcia pracy w komórkach płacowych lub księgowych. W zajęciach mogą wziąć udział także pracownicy działów kadrowo-płacowych oraz biur rachunkowych.

Płace w Polskim Ładzie

 1. Zmiana skali podatkowej i reforma składki zdrowotnej,
 2. Nowe obowiązki płatników w kontekście stosowania „ulgi dla klasy średniej” – dostosowanie systemów,
 3. Konsekwencje dla pracodawców w przypadku nielegalnego zatrudniania pracowników i nieujawniania części ich wynagrodzenia,
 4. Wpływ Polskiego Ładu na formy zatrudnienia (etat, samozatrudnienie),
 5. Zmiany w przepisach ZUS.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zwolnienia z podatku obowiązujące w 2021r. i latach następnych

 • limity i okresy obowiązywania (zapomogi, świadczenia z ZFŚS dla pracowników, dopłata do wypoczynku dzieci) oraz przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – w przedsiębiorstwach „zarządzania kryzysowego”
 • świadczenia okołocovidowe dla pracowników
 • szczepienia przeciw grypie- zaniechanie poboru podatku
 • wypłata ekwiwalentu za wykorzystywanie własnych narzędzi przy wykonywaniu pracy zdalnej – skutki składkowo-podatkowe
 • ryczałt z tyt. używania służbowego samochodu wykorzystywanego do celów prywatnych pracownika – Interpretacja Ogólna  MF z 11 września 2020r.
 • okolicznościowe prezenty wręczane pracownikom, karta podarunkowa – nowe interpretacje indywidualna  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

 „Ulga dla młodych” – rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do ulgi od 1 stycznia 2021r.

 • rozszerzony krąg osób uprawnionych do ulgi od 1 stycznia 2021r.
 • ustawowe warunki korzystania z ulgi ( źródło przychodów, wiek podatnika, limit kwotowy, ulga a inne zwolnienia z podatku)
 • jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu i w limicie
 • stosowanie ulgi przez płatnika w tym rola i znaczenie składanych przez młodych podatników oświadczeń i wniosków
 • co z kosztami uzyskania przychodów w momencie korzystania z ulgi
 • zasady stosowania 50% kup u twórców uprawnionych do ulgi
 • obliczania zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika w po ukończeniu przez podatnika 26r. życia i po przekroczeniu limitu zwolnienia
 • składki ZUS od przychodów zwolnionych- jaka jest ich rola?, w tym
 • obniżenie składki zdrowotnej  do wysokości zaliczki w warunkach kiedy przychód jest zwolniony

Wybrane zagadnienia: koszty pracownicze, skala podatkowa obliczanie zaliczek na podatek dochodowy:

 • wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów i kosztów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 • praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów
 • skala podatkowa w 2021r., wysokość stawki podatku, kwoty pomniejszającej podatek (zaliczki) stosowane przez płatnika
 • obliczanie i pobór przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i innych osób

Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia autorskiego – w świetle Ogólnej Interpretacji MF z 15.09.2020r.

 • przesłanki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich
 • prawa autorskie pracownika twórcy – charakterystyka
 • zasady ustalania wysokości honorarium
 • dokumentacja honorariów, czasu pracy i utworów
 • ulga dla młodych a 50% kup
 • szczególne regulacje dot. nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i pionów badawczych
 • prawa autorskie zleceniobiorców/wykonawców dzieła i warunki stosowania 50% kup oraz prawidłowa kwalifikacja źródła przychodów

ZUS – Zmiany w rozliczeniach z ZUS, w tym nowe obowiązki i ulgi dla płatników

 • Zgłaszanie do ZUS od 1 stycznia 2021r. – umów o dzieło
 • nowy rok składki wypadkowej 2021/2022
 • zmiany w formularzach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZZA od 16 maja 2021 kody  zawodów pracowników i zleceniobiorców,
 • rozliczenie składek ZUS na liście płac w sytuacji, gdy płatnik korzysta ze zwolnienia z opłacania tych składek – Objaśnienia podatkowe MF z 21 lipca 2020r.
 • dopłaty do wynagrodzeń w ramach tzw. wsparcia na ochronę miejsc pracy a źródło przychodów w podatku dochodowym u pracowników
 • limit 30 krotności na 2021r.
 • wykazanie składki na PPK finansowanej przez płatnika w raporcie ZUS RCA – wyjaśnienia ZUS

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

  • ograniczenie ulgi abolicyjnej od 1 stycznia 2021r.
  • Obowiązkowy numer PESEL dla cudzoziemców do PIT-11 i rocznych zeznań podatkowych
  • nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR
  • e-Urząd Skarbowy, komunikacja, logowanie i załatwianie spraw
  • rozliczenie składkowo-podatkowe po śmierci pracownika
  • rozliczenie składkowo-podatkowe po uznaniu umowy zlecenia za umowę o pracę i umowy o dzieło za umowę zlecenia
  • minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa – w 2022r.
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję