SZKOLENIA Z CZASU PRACY terminy szkoleń i szczegóły

 

Szkolenie obejmuje najważniejsze aspekty związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w aktualnym systemie prawnym.

Czas pracy jest od wielu lat bardzo skomplikowanym zagadnieniem, które nastręcza wielu kłopotów przedsiębiorcom i jest nieustannie monitorowany przez PIP w związku z dużą ilością stwierdzanych podczas kontroli naruszeń przepisów. Aby nie dać się zaskoczyć w czasie kontroli, warto na bieżąco śledzić wszystkie zmiany w prawie, dlatego zapraszamy na intensywne szkolenie, w którego trakcie uczestnicy będą mogli poznać najistotniejsze kwestie związane z czasem pracy.

Jaki jest cel kursu?

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym.

Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej wpłyną również na proces planowania i rozliczania czasu pracy, gdyż całość dokumentacji z tego obszaru od 1.1.2019 r. trzeba będzie przechowywać w jednym miejscu papierowo lub elektronicznie. Co więcej pracownicy będą musieli potwierdzać odebranie harmonogramów czasu pracy a do dokumentacji z zakresu czasu pracy trzeba będzie dołączyć także część dokumentów z akt osobowych, np. zgody rodziców dzieci do lat 4 na pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeszcze większa rewolucja będzie dotyczyła rozliczania czasu pracy, gdyż zmienić się musi całkowicie karta ewidencji czasu pracy, która będzie znacznie bardziej szczegółowa, a ponadto wraz z nią będzie musiało być przechowywanych szereg dokumentów, które dotychczas nie musiały być przechowywane w aktach osobowych oraz część takich, które będzie należało przełożyć z akt osobowych do nowej dokumentacji czasu pracy.

Do kogo adresowany jest kurs?

Szkolenie z czasu pracy jest adresowane w szczególności do kierowników, a także specjalistów działów kadrowo-płacowych i działów personalnych. W zajęciach mogą również uczestniczyć osoby zainteresowane problematyką kadr i płac, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej naliczania czasu prac oraz wszyscy, którzy zajmują się planowaniem i tworzeniem harmonogramów czasu pracy w różnych systemach. Ponadto kurs przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników.

DZIEŃ I – PLANOWANIE CZASU PRACY

KROK 1 Właściwe decyzje organizacyjne

 • Jak dobrać system czasu pracy do potrzeb organizacji?
 • Czy system zadaniowy jest naprawdę elastyczny i korzystny dla pracodawcy?
 • W jakim systemie czasu pracy zatrudniać kadrę kierowniczą?
 • Czy zatrudniać niepełnoetatowców, jakie trudności i korzyści się z tym wiążą?
 • Czy korzystanie z pracowników tymczasowych oznacza dodatkowe komplikacje w zakresie czasu pracy?
 • Kiedy warto rozważyć zatrudnianie pracowników weekendowych?
 • Czy wybrać długi czy krótszy okres rozliczeniowy, jakie będę konsekwencje takich decyzji?
 • Kiedy porywać się na 12-miesięczny okres rozliczeniowy?
 • Jak oceniać systemy kadrowo-płacowe pod kątem zarządzania czasem pracy?
 • Kiedy warto zdecydować się na odrębny program służący tylko do zarządzania czasem pracy?

KROK 2 Dokumenty wewnętrzne odpowiednie do potrzeb

 • Jakie elementy odnośnie czasu pracy powinny się znaleźć w regulaminie pracy firmy?
 • Jak uregulować problematykę zmian w harmonogramach czasu pracy?
 • Czy definiować niedziele na potrzeby firmy?
 • Jakie elementy odnośnie czasu pracy muszą wynikać z odrębnych porozumień zawieranych z załogą?
 • Jak skonstruować wnioski o wyjścia prywatne i odbiór czasu wolnego za nadgodziny?
 • Czy warto prowadzić tradycyjne listy obecności?
 • Czy wpisywać do umów o pracę systemy czasu pracy załodze?
 • Jak zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem weekendowym?
 • Jak najkorzystniej określić limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca w umowie o pracę?
 • O jakich elementach organizacji czasu pracy należy informować PIP?

KROK 3 Układanie harmonogramów czasu pracy

 • Na jakie okresy należy tworzyć harmonogramy czasu pracy?
 • Jak prawidłowo układać harmonogramy czasu pracy?
 • Jakie symbole powinny występować w harmonogramach czasu pracy?
 • Ile dni pracy można zaplanować pracownikowi pod rząd?
 • Kiedy w harmonogramie można zaplanować skrócony odpoczynek?
 • Jak planować pracę w niedziele, aby zachować co 4 niedzielę wolną od pracy?
 • Czy urlop wypoczynkowy w niedzielę jest równoważny z wykorzystaniem niedzieli wolnej od pracy?
 • Kto musi podpisać harmonogram czasu pracy?
 • Jak powinna przebiegać procedura zmiany harmonogramu czasu pracy?
 • Z jakim wyprzedzeniem należy informować pracownika o zmianach w harmonogramach czasu pracy?
 • Kto odpowiada za błędy w harmonogramie czasu pracy?

KROK 4 Przygotowanie dokumentacji czasu pracy wg wymagań obowiązujących od 2020 r.

 • Czy dokumentacja z zakresu czasu pracy będzie mogła być prowadzona elektronicznie, jeśli akta osobowe będą prowadzone w formie tradycyjnej?
 • Jakie wymagania muszą spełniać nowe dokumenty elektroniczne?
 • Czy wystarczające będzie posiadanie wszystkich dokumentów w systemach do zarządzania czasem pracy, czy konieczny będzie nowy moduł?
 • W jaki sposób pracownik będzie musiał potwierdzać zapoznanie się z harmonogramem czasu pracy?
 • Jakie dokumenty należało będzie przechowywać z dokumentacją czasu pracy?
 • Czy dokumenty z zakresu czasu pracy trzeba będzie przechowywać przez okres 50 lat?

DZIEŃ II – ROZLICZANIE CZASU PRACY

KROK 1 ROZLICZENIE MIESIĄCA

 • Jak ustalać nadgodziny dobowe w różnych systemach czasu pracy?
 • Kiedy nadgodziny ponadwymiarowe niepełnoetatowców muszą być rozliczane co miesiąc?
 • Czy wyjścia prywatne muszą być odpracowywane w tym samym miesiącu?
 • Czy dni wolne za pracę w sobotę i w niedzielę muszą być oddawane w tym samym miesiącu kalendarzowym?
 • Do kiedy najpóźniej pracownik musi zgłosić wniosek o odbiór czasu wolnego od pracy?
 • Czy istnieje możliwość oddawania czasu wolnego za godziny ponadwymiarowe?
 • Kiedy warto oddać czas wolny w proporcji 1:1,5?
 • Za jakie nadgodziny należy wypłacać wynagrodzenie co miesiąc?
 • Jak obliczyć stawki normalnego wynagrodzenia i dodatków przy nierównomiernym rozkładzie czasu pracy?
 • Czy należy wypłacać normalne wynagrodzenie w tym miesiącu, jeśli w kolejnym pracownik będzie odbierał czas wolny za nadgodziny?
 • Jakie składniki wynagrodzenia brać pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia za nadgodziny?

KROK 2 ROZLICZENIE OKRESU ROZLICZENIOWEGO

 • Jak się ustala nadgodziny średniotygodniowe?
 • Jak rozliczyć nadgodziny średniotygodniowe pracownikowi, który miał nieusprawiedliwione nieobecności w pracy?
 • Czy za nadgodziny średniotygodniowe można udzielić czasu wolnego w kolejnym okresie rozliczeniowym?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny średniotygodniowe, jeśli pracownik pracuje w nierównomiernym rozkładzie czasu pracy?
 • Jak prawidłowo rozliczyć godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowcom na koniec okresu rozliczeniowego?
 • Kiedy za godziny ponadwymiarowe przysługuje dodatek 100% wynagrodzenia?
 • Jak rozliczyć czas pracy pracownika zwolnionego z pracy w trakcie okresu rozliczeniowego?
 • Jak rozliczyć czas pracy pracownika tymczasowego, który w trakcie okresu rozliczeniowego został zatrudniony jako zwykły pracownik przez pracodawcę?
 • Jakie będę konsekwencje nieoddania dni wolnych od pracy za soboty i niedziele do końca okresu rozliczeniowego?
 • Czy za mała liczba dni wolnych od pracy grozi konsekwencjami finansowymi, jeśli pracownik nie przekroczył wymiaru czasu pracy dla okresu rozliczeniowego?

KROK 3 EWIDENCJA CZASU PRACY – NOWE WYMAGANIA OD 2020 R.

 • Na jaki okres będzie musiała być prowadzona karta ewidencji czasu pracy?
 • Jakie nowe dane będą musiały znaleźć się w kartach ewidencji czasu pracy?
 • Czy w dniach pracy w ewidencji będą musiały być wpisywane godziny rozpoczynania i kończenia pracy?
 • Czy będzie obowiązek archiwizowania poleceń pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie dokumenty z zakresu zadaniowego czasu pracy należało będzie ewidencjonować?
 • Jakie dokumenty przechowywane dotychczas w części B akt osobowych będą musiały być przechowywane wraz z ewidencją czasu pracy?
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję