LISTA TEMATÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU KOMPETENCJI MIĘKKICH

 • Szkolenia realizujemy w formie szkoleń zamkniętych „in company” oraz szkolenia w formie otwartej.

 • Zapytaj o termin szkolenia.

 • Warsztaty online lub stacjonarnie.

 • Wykładowcy: CWPP

 • Szkolenie online: 900 zł netto + VAT (jeden dzień), 1400 zł  netto + VAT (dwa dni)

  Szkolenie stacjonarne: 950 zł (zwolnione z podatku VAT) (jeden dzień), 1600 zł (zwolnione z podatku VAT)  (dwa dni)

  Szkolenie zamknięte  – zapytaj o wycenę.

Zarządzanie sobą w czasie: planowanie, organizacja, efektywność i motywacja.

Celem warsztatu jest wykształcenie umiejętności efektywnego wykorzystywania czasu, przez rozwój takich kompetencji jak efektywne planowanie, wyznaczania priorytetów, asertywność. Nabyta wiedza i umiejętności przekładają się bezpośrednio na skuteczność w pracy i życiu prywatnym.

Prezentacje biznesowe, autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

Celem tego warsztatu jest rozwijanie umiejętności prowadzenia skutecznych i angażujących prezentacji biznesowych, tak żeby występować bez tremy, a z przyjemnością. Dzięki poznaniu i możliwości przećwiczenia technik wystąpień publicznych, uczestnicy mają szansę doskonalić swój warsztat w praktyce. Podczas warsztatu, poza technicznymi kwestiami związanymi z wystąpieniem, skupiamy się też na umiejętności zarządzania trudnymi emocjami, które często towarzyszą prezentacjom.

Konstruktywna komunikacja i budowanie porozumienia.

Dowiesz się jak wykorzystując odpowiednie techniki budować porozumienie i współpracę. Zrozumiesz dlaczego z niektórymi osobami znajdujesz wspólny język podczas gdy z innymi nie możesz dojść do porozumienia. Dowiesz się jak rozmawiać z osobami mającymi zupełnie odmienne sposoby myślenia i widzenia świata. Nauczysz się efektywnie komunikować innym co myślisz i czego potrzebujesz. Dowiesz się jak wykorzystując konstruktywną komunikację egzekwować i zwiększać skuteczność swoją i innych. Okryjesz co Cię ogranicza, jakie są Twoje silne strony w komunikacji a które obszary warto doskonalić.

Skuteczny Manager – Trening umiejętności managerskich.

Zdobędziesz praktyczne narzędzia przydatne w skutecznym zarządzaniu.
Dowiesz się jak jako manager, wykorzystując odpowiednie techniki, budować porozumienie i współpracę w zespole. Dowiesz się jak rozmawiać z osobami mającymi zupełnie odmienne sposoby myślenia i widzenia świata.  Nauczysz się efektywnie komunikować i skutecznie wpływać na pracownika.
Będziesz bardziej świadomy mechanizmów motywacyjnych. Poznasz i w praktyce przećwiczysz różne modele informacji zwrotnej. Nauczysz się angażowania i motywowania podwładnych. Dowiesz się jaki jest najefektywniejszy sposób komunikacji w zależności od etapu rozwoju pracownika.

Zarządzanie zmianą i adaptacja do zmian.

Radzić sobie za zmianami. Pozytywnie reagować na zmiany dzięki rozwinięciu zdolność dostrzegania pozytywnych stron zmian. Komunikować zmiany pracownikom i współpracownikom. Rozpoznać przyczyny oporu wobec zmian. Radzić sobie ze zmniejszaniem oporu wobec zmian. Zaplanować i przeprowadzić spotkanie z pracownikami, podczas którego zostaną zakomunikowane zmiany organizacyjne. Wspierać innych, zwłaszcza podwładnych w procesie zmiany, a także motywować do proaktywnej postawy. Wykorzystywać wpływ społeczny w toku przeprowadzania zmiany. Przełamywać opór pracowników wobec wprowadzanych zmian.

Zarządzanie zespołem zdalnym.

Zarządzanie zespołem zdalnym – wyzwania, szanse i zagrożenia. Skuteczna komunikacja w warunkach pracy zdalnej. Motywowanie do wysokiej jakości i efektywności pracy na odległość. Jak budować zaangażowanie pracowników w zespole rozproszonym. Wyznaczanie celów, delegowanie zadań i monitorowanie postępów w warunkach pracy zdalnej. Efektywność osobista i zespołowa w pracy zdalnej. Informacja zwrotna, sytuacje trudne i konfliktowe w zespole pracującym zdalnie.

Współpraca, komunikacja i organizacja pracy w zespole zdalnym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Lepsza komunikacja i współpraca wśród pracowników pracujących zdalnie. Zwiększenie efektywności pracy zdalnej. Zwiększenie motywacji do pracy. Zwiększenie satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy.

Trudne rozmowy z pracownikami.

Prawne aspekty rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników.

Kontrola pracowników w czasie i miejscu pracy.
Systemy ocen pracowniczych – przygotowanie i stosowanie.
Okresowa rozmowa oceniająca z pracownikiem. 
Strategie rozwoju zawodowego pracowników. 
Zarządzanie konfliktem i mediacje pracownicze.
Rozstanie z pracownikiem – aspekty prawne, organizacyjne i psychologiczne.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
LISTA TEMATÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU KOMPETENCJI MIĘKKICH
 • Data szkolenia:

  Szkolenia realizujemy w formie szkoleń zamkniętych „in company” oraz szkolenia w formie otwartej.

 • Szkolenie online: 900 zł netto + VAT (jeden dzień), 1400 zł  netto + VAT (dwa dni)

  Szkolenie stacjonarne: 950 zł (zwolnione z podatku VAT) (jeden dzień), 1600 zł (zwolnione z podatku VAT)  (dwa dni)

  Szkolenie zamknięte  – zapytaj o wycenę.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję