Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej Firma Szkoleniowo-Consultingowa w Warszawie

 

 1. Organizatorem szkoleń i kursów jest CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493, zwanym dalej „Organizatorem.”
 2. Warunkiem udziału w szkoleniach i kursach zawodowych weekendowych jest przesłanie przez uczestnika poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online lub skan dokumentu zgłaszającego na adres e-mail: szkolenia@cwpp.pl
 3. Najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia/kursu Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu potwierdzi udział w szkoleniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia/kursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/kursu, zmiany jego terminu lub zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia.
 5. Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora.
 6. Faktura VAT zostanie wystawiona i przekazana uczestnikowi podczas szkolenia/kursu z 7 dniowym terminem płatności.
 7. Organizator dopuszcza płatność w ratach za kursy zawodowe weekendowe na podstawie wypełnionego podania przez uczestnika przed rozpoczęciem kursu.
 8. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia/kursu, materiałów szkoleniowych, piśmiennych, certyfikatów, poczęstunków w czasie przerw. Cena nie zawiera kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu.
 9. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu/kursu musi nastąpić w formie pisemnej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia/kursu.
 10. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia/kursu w wysokości 50%.
 11. W przypadku nie odwołania zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu/kursie przez uczestnika , uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty szkolenia/kursu.
 12. Przesłanie formularza zgłoszeniowego online lub mailem na szkolenie lub kurs jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu, oraz zobowiązania się do dokonania opłaty za udział w szkoleniu/kursie.
 13. Informację dotyczące danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronie: https://cwpp.pl/polityka-prywatnosci/
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję