CENA NASZYCH SZKOLEŃ BEZ VAT!

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Dogodne warunki płatności za szkolenie:

 • Nie wymagamy i nie pobieramy opłaty za szkolenie przed rozpoczęciem zajęć
 • Samo przesłanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu
 • Faktury odbieracie Państwo podczas zajęć
 • Faktury wystawiamy z 7 dniowym terminem płatności
 • Na pisemną prośbę firmy termin płatności może zostać wydłużony

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

Potwierdzenie udziału w szkoleniu wysyłane jest na podany przez Państwa e-mail/ numer faksu na 5 dni roboczych przed planowym rozpoczęciem szkolenia. W potwierdzeniu są zawarte wszelkie informacje organizacyjne takie jak miejsce i godziny odbycia się szkolenia.

 • Faktury za uczestnictwo w szkoleniu obieracie Państwo podczas szkolenia. Nie wymagamy przedpłat. Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.
 • Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych, piśmiennych, certyfikatów, poczęstunków w czasie przerw. Cena nie zawiera kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu.
 • Dyrektor placówki ma prawo ze względów ekonomicznych odwołać szkolenie liczące mniej niż 10 uczestników. O swej decyzji powiadamia uczestników z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.
 • W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym terminie organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy lub terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

 • Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Rezygnacja w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 50%.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie stawienie się na zajęcia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję