W CWPP współpracujemy wyłącznie z najlepszymi trenerami posiadającymi doświadczenie praktyczne.

Aby zapewnić Państwu najwyższy poziom oferowanych usług, na bieżąco monitorujemy pracę naszych ekspertów poprzez ankiety ewaluacyjne po każdym szkoleniu. Wyniki wnikliwie analizujemy, przekazując informację trenerom. Nasi wykładowcy to nie tylko świetni specjaliści w swojej dziedzinie i najlepsze nazwiska na rynku szkoleniowym. Posiadają oni wieloletnie umiejętności trenerskie, dzięki którym potrafią zaangażować grupę oraz w ciekawy i jasny sposób przekazać najbardziej zawiłe treści merytoryczne.

Trenerzy CWPP tworzą dla Państwa autorskie programy szkoleniowe, które stanowią solidną bazę do zrealizowania Państwa oczekiwań.

Nasz zespół tworzą trenerzy-praktycy:

 • Doradcy Podatkowi
 • Radcy Prawni
 • Prawnicy
 • Sędziowie Sądów Pracy
 • Przedstawiciele Służb Skarbowych
 • ZUS-u
 • Ministerstwa Pracy
 • Ministerstwa Finansów

Nasi eksperci

Danuta Denkiewicz

Doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Monika Frączek

Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Anna Kamińska-Pietnoczko

jest doktorem, prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Robert Lisicki

Radca prawny, Wieloletni pracownik Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym pełnił również funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym oraz krajowym. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z tego zakresu. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. Obecnie jest ekspertem Konfederacji Lewiatan odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Anita Gwarek

Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, doświadczony prawnik. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując- swoją wiedzę prowadząc szkolenia i uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

Przemysław Ciszek

Radca prawny i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce  prawa pracy oraz w problematyce czasu pracy. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Anna Telec

Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Była wieloletnia sędzina Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z nawiązaniem oraz rozwiązaniem umów o pracę, czasem pracy.  Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in., „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”.  Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy.

Jakub Szajdziński

Radca Prawny, specjalizuje się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Współtworzył drugą część „Biblii e-biznesu”, kontynuację bestsellera, nagrodzonego I miejscem w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny” przez Gazetę Prawną – nagroda ECONOMICUS 2014. Miał wpływ na ostateczne brzmienie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (dotyczących RODO) w zakresie udziału organizacji społecznych w postępowaniu prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przeprowadził kilkaset projektów związanych z wdrożeniem procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz GIODO.

Kamil Miśtal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. Autor licznych  publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników  przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz  wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych.Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję