Naprawianie błędów w płacach – korekty składek, korekty zaliczek, nietypowe przypadki listy płac, rozliczenia w ZUS i US – ćwiczenia praktyczne – szkolenie online 11 grudnia

 • 11.12.2023 | szkolenie online | 

 • Czas szkolenia: 09:00 – 15:30 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 490 zł od osoby + 23 % VAT

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, elektroniczny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych pracowników delegowanych do pracy za granicę oraz cudzoziemców pracujących w Polsce.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Zasady naprawiania błędów w płacach;

 • co oznacza zrealizowana lista płac?
 • czym jest i do czego służy „korekta listy płac?
 • kiedy błąd należy naprawić w okresie bieżącym i a kiedy w okresie wstecz?
 • czym się różnią składki ZUS potrącone od naliczonych w drodze korekty
 • zasady korygowania błędów w ZUS i US

Rozliczenie składkowo-podatkowe nietypowych wypłat, takich jak:

 • wypłata zaległych wynagrodzeń i wszelkich wyrównań
 • jedna lista płac, kilka list płac w miesiącu – zagrożenia
 • obowiązki płatnika przy kilku listach płac w jednym miesiącu
 • przykłady rozliczeń

Rozliczenie zwrotu przez pracownika nienależnie pobranych świadczeń:

 • wolnych od podatku i składek
 • uprzednio tylko opodatkowanych
 • uprzednio opodatkowanych i oskładkowanych, w tym zwrot nadpłaconego czy nienależnie otrzymanego wynagrodzenia
 • obowiązki płatnika oraz obowiązki i prawa pracownika
 • przykłady rozliczeń

Naprawianie błędów związanych z absencją chorobową:

a) rozliczenie zwolnienia lekarskiego po wypłacie pensji, w tym:

 • potrącenie nadpłaty wynagrodzenia i wypłata należności za czas choroby
 • rozliczenie, gdy pracodawca nie ma możliwości potrącenia
 • w przypadku pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę

b) rozliczenie wynagrodzenia za czas choroby uznanego później za zasiłek

c) uznanie wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego za zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

d) uznanie wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku po otrzymaniu decyzji o chorobie zawodowej

e) nienależnie wypłacone zasiłki i ich zwrot

f) przykłady rozliczeń

Korekty składek w ZUS a skutki w podatku dochodowym:

a) nadpłata składek

 • zwrot składek na ubezpieczenia społeczne,
 • zwrot składki zdrowotnej pobranej do 31.12.2021 i po 1.01.2022r.
 • rozliczenie z ubezpieczonym składek z powodu przekroczenia rocznego limitu
 • zwrot składek po śmierci pracownika

b) niedopłata składek, w wyniku:

 • błędnego oświadczenia ubezpieczonego dot. rocznego limitu
 • zaniżenia czy też nieujawnienia przychodów w podstawie wymiaru składek
 • kontroli przeprowadzonej przez ZUS

c) skutki i rozliczenie zaległych składek zapłaconych przez płatnika za ubezpieczonego (aktualnego i byłego)

d) Interpretacji Ogólna MF w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek ZUS za ubezpieczonych

e) czy korekta składek w ZUS za lata poprzednie powoduje obowiązek korekty PIT-11?

f) przykłady rozliczeń

Naprawianie błędów związanych z zaliczkami na podatek dochodowy:

 • oświadczenia i wnioski podatników mające wpływ na obliczenie zaliczki
 • zawyżenie zaliczek, nienależnie pobrane zaliczki, tryb rozliczania nadpłat w US
 • zaniżenie zaliczek, niepobranie zaliczki, do której pobrania płatnik był zobowiązany, tryb regulowania zaległych zaliczek do US
 • korekty: informacji PIT-11, deklaracji PIT-4R
 • przykłady rozliczeń

Nietypowe przypadki listy płac dla pracowników:

 • lista płac dla pracownika przywróconego do pracy
 • rozliczenie należności po zmarłym pracowniku
 • sposób opodatkowania świadczeń niepieniężnych otrzymywanych przez osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • przykłady rozliczeń

 Rozliczenia w ZUS i US w przypadku uznania:

 • umowy o pracę /zlecenia za pozorny stosunek pracy/ pozorną umowa zlecenia
 • umowy zlecenia lub o dzieło za umowę o pracę
 • umowy o dzieło za umowę zlecenia
 • przykłady rozliczeń

Odpowiedzialność płatnika związana z nowymi ulgami wprowadzonymi Polskim Ładem i ostatnią nowelizacją ustawy PIT.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Naprawianie błędów w płacach – korekty składek, korekty zaliczek, nietypowe przypadki listy płac, rozliczenia w ZUS i US – ćwiczenia praktyczne – szkolenie online 11 grudnia
 • Data szkolenia:

  11.12.2023 | szkolenie online | 

 • Cena: 490 zł od osoby + 23 % VAT

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, elektroniczny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję