Specjalista ds. płac – wynagrodzenia dla początkujących – kurs praktyczny 4 dni

 • 12-13.06.2024, 19-20.06.2024 | kurs online | 4 dni zajęć

 • Czas szkolenia: 10.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Małgorzata Grajewska – Praktyk, Wykładowca studiów podyplomowych

 • Cena : 1590 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca

Małgorzata Grajewska – Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 16 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac.

Program opracowała Małgorzata Grajewska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Cel warsztatów

Warsztaty mają na celu umożliwienie uczestnikom nabycia umiejętności naliczania wynagrodzeń pracownika oraz zleceniobiorcy według aktualnych zasad obowiązujących w 2023 roku. Podczas kursu uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach poprzez rozwiązywanie konkretnych zadań, ćwiczeń. Szkolenie uwzględnia najważniejszy zakres wiedzy niezbędnej do praktycznego:

 1. naliczania wynagrodzeń,
 2. ustalania wysokości wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 3. ustalania wysokości świadczeń w razie choroby i wypadku
 4. dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków oraz zfśs

Uczestnicy otrzymają praktyczne narzędzia w postaci schematów do zastosowania w swojej pracy.

Grupa docelowa

Na szkolenie zapraszam osoby które rozpoczęły pracę w działach płac lub planują ją rozpocząć a także wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.

Dzień I – Wynagrodzenie za pracę pracownika i zleceniobiorcy – ustalanie wynagrodzenia, naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki PIT

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika i minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy.

2. Wynagrodzenie zasadnicze, składniki wynagrodzenia obligatoryjne i fakultatywne oraz świadczenia pozapłacowe.

3. Ustalanie wynagrodzenia i dodatków:

 • za przepracowaną część miesiąca
 • za pracę w porze nocnej
 • za pracę w godzinach ponadwymiarowych i godzinach nadliczbowych

4. Składki na ubezpieczenie społeczne:

 • podstawa składek na ubezpieczenie społeczne
 • rodzaje składek, ich wysokość procentowa oraz źródła finansowania
 • zwolnienia z naliczania składek na ubezpieczenie społeczne

5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

 • podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki PIT

6. Zaliczka PIT:

 • kwota wolna od podatku oraz wysokość podatku
 • zwolnienia podatkowe, w tym dla wybranych grup podatników
 • oświadczenia i wnioski składane przez podatnika mające wpływ na ustalenie zaliczki PIT
 • zasady jej naliczania w trakcie zatrudnienia i po ustaniu zatrudnienia

7. Wpłaty do PPK:

 • wysokość i źródła finansowania
 • zasady ustalania
 • zasady poboru zaliczki PIT od wpłaty finansowanej przez pracodawcę w zależności od terminu wpłaty dokonywanej do PPK i terminu wypłaty wynagrodzenia

8. Ustalanie wynagrodzenia brutto i netto pracownika.

Dzień II – Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy oraz za inne nieobecności w pracy

1. Ustalanie wynagrodzenia urlopowego:

 • składniki przyjmowane do podstawy urlopowej
 • okres, z jakiego jest przyjmowane wynagrodzenie do podstawy urlopowej
 • sposób ustalania wysokości świadczenia
 • zmiany w składnikach wynagrodzenia

2. Ustalanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy.

 • składniki uwzględniane w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy ekwiwalentu za urlop
 • okres, z jakiego jest przyjmowane wynagrodzenie do podstawy ekwiwalentu za urlop
 • współczynnik ekwiwalentowi
 • sposób ustalania wysokości świadczenia
 • zmiany w składnikach wynagrodzenia

3. Pozostałe nieobecności i zasady ustalania ich wysokości.

Dzień III – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i ubezpieczenia wypadkowego.

1. Rodzaje świadczeń i ich wysokość procentowa.

2. Zasady nabywania prawa do świadczeń.

3. Okres zasiłkowy i jego ustalanie.

4. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń:

 • składniki wchodzące do podstawy wymiaru świadczeń
 • składniki wyłączone z podstawy wymiaru świadczeń
 • składniki wchodzące do podstawy wymiaru świadczeń po uzupełnieniu lub w kwocie faktycznie wypłaconej
 • przy zmianie wymiaru czasu pracy
 • przy zmianie zasad wynagradzania
 • minimalna podstawa wymiaru świadczeń

5. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku.

6. Ustalanie wysokości świadczenia brutto oraz netto.

Dzień IV – Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy oraz z zasiłków

1. Wynagrodzenia i świadczenia podlegające zajęciu oraz chronione przed zajęciem.

2. Rodzaje potrąceń z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy.

3. Rodzaje potrąceń zasiłków.

4. Zasady dokonywania potrąceń:

 • granice potrąceń (maksymalna kwota potrącenia)
 • kwoty wolne od potrąceń (minimalna kwota do wypłaty)
 • zbieg tytułów do potrąceń (egzekucja komornicza, alimentacyjna i administracyjna)
 • potrącenia na podstawie wyroków sądowych bez udziału komornika
 • dokonywanie potrąceń na przełomie roku – stanowiska PIP i KRK
 • z wynagrodzenia pracownika, który przystąpił do PPK

5. Potrącenia z ZFŚS.

6. Obowiązki pracodawcy.

7. Sankcje karne za niewywiązywanie się z obowiązków.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Specjalista ds. płac – wynagrodzenia dla początkujących – kurs praktyczny 4 dni
 • Data szkolenia:

  12-13.06.2024, 19-20.06.2024 | kurs online | 4 dni zajęć

 • Cena : 1590 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję