Rozliczenie składkowo- podatkowe PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO PRACY ZA GRANICĄ I CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W POLSCE W 2024r. – szkolenie online 11 październik

 • 11.10.2024| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 16.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy

 • Cena: 490 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych pracowników delegowanych do pracy za granicę oraz cudzoziemców pracujących w Polsce.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

1. Istota delegowania, delegowanie do państw unijnych i państw trzecich podobieństwa i różnice

2. Zagraniczna podróż służbowa a delegowanie – różnice

3. Delegowanie do państw UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej wynikające:

a) z Dyrektyw UE (prawo pracy) i prawa krajowego, w tym treść umowy o pracę/aneksu do umowy, wynagrodzenie i okres delegowania

b) z unijnych przepisów w sprawie zabezpieczenia społecznego (składki ZUS)

c) umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (podatki)

 4. Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych do pracy za granicą

a) zasady podlegania ubezpieczeniom w Polsce wynikające z polskiej ustawy,

b) miejsce oskładkowania pracowników delegowanych do:

 • państw trzecich z którymi Polska posiada i nie posiada umowy o zabezpieczeniu społecznym
 • do państw unijnych w świetle przepisów wspólnotowych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

c) warunki delegowania obywateli państw trzecich pracujących w PL

d) transgraniczna praca zdalna -unijne porozumienie ramowe, workation- nowe stanowisko ZUS

e) rola formularzy A1, EKUZ,

5. Podstawa wymiaru składek ZUS oddelegowanego pracownika i zleceniobiorcy

a) przychód pracownika i zleceniobiorcy, w tym dodatkowe świadczenia na liście płac, jak: przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, polisy itp.

b) wyłączenie z podstawy wymiaru składek przychodu o równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą – „ulga składkowa

c) podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy:

 • przez część miesiąca w Polsce i za granicą
 • przez cały miesiąc za granicą
 • za granicą/absencja chorobowa/urlop wypoczynkowy

d) przykłady – wyliczenia podstawy składek z zastosowaniem ulgi składkowej

6. Zasady opodatkowania dochodów z pracy za granicą w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) i polskiej ustawy PIT

a) rezydencja podatkowa a rodzaj obowiązku podatkowego w Polsce i za granicą

b) miejsce opodatkowania w umowach o UPO dochodów:

 • z pracy najemnej, w tym pracowników delegowanych przy spełnieniu lub nie tzw. „zasady 183 dni”
 • z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia)

c) metody unikania podwójnego opodatkowania, w tym zmieniane w wyniku przyjęcia przez Polskę Konwencji MLI

 7. Spełnienie „zasady 183 dni” – opodatkowanie wyłącznie w Polsce

a) przychody opodatkowane i zwolnione z podatku

b) obliczanie przychodu o równowartości 30% diety – zwolnionego z podatku

8. Naruszenie „zasady 183 dni” – opodatkowanie za granicą i w Polsce

 1. rozliczanie podatku za granicą od pierwszego dnia pobytu lub po upływie 183 dni pobytu, kto jest płatnikiem podatku zagranicznego
 2. warunki zaprzestania przez płatnika poboru zaliczek na podatek w Polsce
 3. opodatkowanie za granicą i w Polsce – pobór zaliczki w PL na wniosek pracownika,
 4. praca za granicą a „ulga dla młodych”, kiedy należy stosować to zwolnienie
 5. praca przez cześć miesiąca; w Polsce i za granicą – ustalenie przychodów krajowych i zagranicznych

9. Kompleksowe listy płac – rozliczenie składek i podatku z uwzględnieniem metod unikania podwójnego opodatkowania – podsumowanie

10. Opodatkowanie oddelegowanego zleceniobiorcy

a) kiedy i w jaki sposób w Polsce

b) za granicą- kiedy dysponuje stałą placówką

11. Kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym –rozliczenie składkowo-podatkowe

a) ulga składkowa i podatkowa obliczona z uwzględnieniem „wirtualnej diety”

b) nowe zwolnienia przychodów z podatku i składek ZUS

c) wypłata wynagrodzenia w dwóch terminach – dla kierowców uznanych za pracowników delegowanych

12. Rozliczenie roczne pracownika oddelegowanego

a) w informacji PIT-11

b) wykazywanie w rozliczeniu rocznym przychodów i dochodów w zależności od metody ich opodatkowania

c) ulga abolicyjna i jej limit

13. Cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce na podstawie umowy o pracę i umowę zlecenia

a) podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce

b) ustalanie rezydencji podatkowej- certyfikat rezydencji podatkowej, oświadczenie o miejscu zamieszkania, zakres obowiązku podatkowego w P

c) opodatkowanie dochodów cudzoziemca ze stosunku pracy

d) opodatkowanie dochodów cudzoziemca z umowy zlecenia, w tym:

 • 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • na zasadach ogólnych – pobór zaliczki na podatek dochodowy, czy cudzoziemiec może złożyć wniosek o zaprzestanie poboru zaliczek?
 • zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • 20% zryczałtowany podatek od dochodów uzyskanych przy udziale stałej placówki

e) zmiana rezydencji w ciągu roku podatkowego (ryczałt, zasady ogólne)

f) wykonywanie przez cudzoziemca pracy za granicą na podstawie umowy o pracę i zlecenia – obowiązki płatnika w Polsce

g) opodatkowanie umów o dzieło, kiedy umowę o dzieło zawarta z cudzoziemcem jest zgłaszana do ZUS

h) opodatkowanie i ubezpieczenie zdrowotne zagranicznych członków zarządu

i) PESEL jako identyfikator podatkowy– dla cudzoziemców

 • obowiązki płatnika: informacje PIT-11 i IFT-1/IFT-1R
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Rozliczenie składkowo- podatkowe PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO PRACY ZA GRANICĄ I CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W POLSCE W 2024r. – szkolenie online 11 październik
 • Data szkolenia:

  11.10.2024| szkolenie online |

 • Cena: 490 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję