NALICZANIE WYNAGRODZEŃ OD A DO Z OD STRONY PRAWNEJ – SZKOLENIE PRAKTYCZNE – szkolenie online 19 lipiec

 • 19.07.2024| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Wacikowska– Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena: 490 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 

Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalizująca się w Prawie Pracy, Czasie Pracy oraz Wynagrodzeniach od strony prawnej. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy – ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów o czasie pracy kierowców, konsultant zmian w zakresie przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.  Autorka książki,,Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego” oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Konsultant Portalu zajmującego się w doradztwem w zakresie prawa pracy.

Program opracowała Monika Wacikowska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Systemy wynagradzania jako podstawa ustalania wynagrodzeń w firmie

 • Jakie systemy wynagradzania można stosować w firmach?
 • Jaki system wynagradzania najkorzystniej przyjąć w stosunku do poszczególnych grup pracowników?
 • Kiedy możliwe jest różnicowanie wynagrodzenia w stosunku do różnych pracowników, żeby nie narazić się na zarzut dyskryminacji?
 • Jakie dodatkowe składniki wynagrodzenia warto wprowadzić dla pracowników i o czym pamiętać zapisując je w regulaminie wynagradzania lub umowach o pracę?
 • W jakie pułapki nie dać się złapać ustanawiając premie i nagrody?
 • Czym różni się premia od nagrody i jakie są skutki prawne wprowadzenia jednej i drugiej?
 • Czym jest premia regulaminowa oraz czy przepisy ustanawiają premię uznaniową?
 • Jakie są skutki prawne ustalenia premii i nagrody i jaki mają one wpływ na wynagrodzenie za nadgodziny oraz wynagrodzenie urlopowe i chorobowe – najczęściej popełniane błędy?
 • Jakie zapisy z zakresu wynagrodzeń należy umieścić w regulaminie pracy, a jakie w regulaminie wynagradzania oraz w umowie o pracę?
 • Jakich błędów uniknąć tworząc zapisy regulaminowe oraz zapisy umowne w zakresie wynagradzania?

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • Co zaliczamy do normalnego wynagrodzenia za pracę nadliczbową?
 • Jak obliczyć normalne wynagrodzenie za pracę w zależności od stosowanych składników wynagrodzenia. – najczęściej popełniane błędy?
 • Czy premie, dodatki stażowe i inne składniki wynagradzania wliczane są do normalnego wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Jak obliczyć dodatki za pracę nadliczbową przy zasadniczej godzinowej lub miesięcznej stawce wynagrodzenia?
 • W jakich terminach należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za nadgodziny, a kiedy dodatek?
 • Jak prawidłowo wypłacić wynagrodzenie przy udzielaniu czasu wolnego za nadgodziny – najczęściej popełniane błędy?
 • Kiedy nie opłaca się oddawać czasu wolnego za nadgodziny?
 • Dlaczego często wypłata dodatków za nadgodziny jest dużo bardziej opłacalna niż oddanie czasu wolnego?
 • W jakie pułapki nie dać się złapać wypłacać wynagrodzenie za dodatkową pracę?
 • Jak ustalić pieniężną rekompensatę za nadgodziny pracowników zarządzających i kiedy ona się należy, a kiedy nie?

Rekompensata za dodatkową pracę w sobotę (dniu wolnym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy), niedzielę i święto

 • Kiedy pracownikowi należy się dodatkowa rekompensata za pracę w sobotę, niedzielę i święto?
 • Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie w przypadku oddawania wolnego za pracę w niedzielę i święto – w zależności od miesiąca i okresu rozliczeniowego – najczęściej popełniane błędy?
 • Jaki wpływ na wynagrodzenie pracownika ma oddawanie dnia wolnego i jak to najlepiej zorganizować, aby nie powodowało podwójnych kosztów pracodawcy?
 • Jak ustalić wynagrodzenie i dodatek z tytułu pracy w sobotę, niedzielę i święto, jeśli pracownikowi nie został oddany dzień wolny oraz kiedy wypłacić poszczególne składniki wynagrodzenia z tego tytułu?
 • Jak ustalić pieniężną rekompensatę za pracę w sobotę, niedzielę i święto pracowników zarządzających i kiedy ona się należy, a kiedy nie?

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika po zmianie przepisów w 2023 r.?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas pracy w podróży służbowej pracownika – w zależności od jego stanowiska, funkcji i wykonywanych w podróży służbowej zadań?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas badań lekarskich i dlaczego nie stanowi ono wynagrodzenia takiego jak za pracę?
 • Jak rozliczyć prawidłowo wyjście prywatne i jego ewentualne odpracowanie – najczęściej popełniane błędy?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas zwolnień rodzicielskich – przerwy na karminie oraz dni wolnego na dziecko – najczęściej popełniane błędy?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za zwolnienia od pracy – zwolnienie z powodu działania siły wyższej, urlop opiekuńczy oraz urlopy okolicznościowe?

Dodatkowe – obligatoryjne i alternatywne – składniki wynagrodzenia pracowników

 • Jakie dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługują pracownikom?
 • Oprawa emerytalna – kiedy należy ją wypłacić i jak ustalić jej wysokość?
 • W jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w przypadku indywidualnego zwolnienia pracownika (tzw. odprawa ekonomiczna)?
 • Jak ustalić wysokość odprawy ekonomicznej?
 • Jak obliczyć staż warunkujący wysokość odprawy ekonomicznej?
 • Czy pracownikowi, posiadającemu staż i wiek uprawniający do emerytury, którego stosunek pracy uległ zakończeniu na skutek wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika przysługuje odprawa emerytalna i odprawa z tytułu takiego rozwiązania umowy o pracę?
 • Czy w przypadku nieprzyjęcia przez pracownika porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy, pracownikowi przysługuje odprawa ekonomiczna – ciekawe orzecznictwo SN?
 • Komu oraz w jakich okolicznościach i na podstawie jakich dokumentów wypłaca się odprawę pośmiertną, jak ustalić jej wysokość i kiedy się ona nie należy?
 • Kiedy pracownikom należy się dodatek stażowy i jak ustalić okres uprawniający do jego nabycia i warunkujący jego wysokość?
 • Jak postąpić w przypadku doniesienia przez pracownika w trakcie istnienia stosunku pracy dokumentu, z którego wynika dłuższy niż przyjęty do wypłaty dodatku staż pracy?
 • Jak ustalić wynagrodzenie i dodatki za dyżur pracowniczy – różne uprawnienia pracowników?

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop

 • Jakie składniki wliczamy do średniej urlopowej pracowników?
 • Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego?
 • Jakie są zasady ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – kiedy i w jaki sposób uwzględniamy je w średniej urlopowej i ekwiwalencie za urlop?
 • Kiedy nagrodę i premię wliczamy do średniej urlopowej – w jakie pułapki nie dać się złapać?
 • Jakie są różnice pomiędzy obliczaniem wynagrodzenie i ekwiwalentu urlopowego?
 • Jaki jest współczynnik do ekwiwalentu dla niepełnoetatowców i pracowników pracujących w obniżonych normach czasu pracy.

Wynagrodzenie za czas choroby

 • Jakie składniki wliczamy do wynagrodzenia chorobowego?
 • Miesięczne, kwartalne i roczne składniki wynagrodzenia w wynagrodzeniu chorobowym.
 • W jaki sposób obliczyć wynagrodzeni chorobowe nowego pracownika oraz przy zmianie etatu pracownika?
 • Jak i kiedy uwzględniać w wynagrodzeniu chorobowym premie, nagrody i dodatki?
 • Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

 • Jakie działania lub zaniechania z zakresu wynagrodzeń mogą być uznane za wykroczenia?
 • Jakie zagadnienia skontroluje inspektor?
 • Jakich dokumentów nie ma obowiązku pokazywać organom kontrolnym?
 • Jakie kary grożą za poszczególne wykroczenia?
 • Kiedy za wykroczenia odpowiada organ zarządzający, a kiedy osoba zarządzająca, kadrowa/y, księgowa/y lub kierownik danej komórki organizacyjnej?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
NALICZANIE WYNAGRODZEŃ OD A DO Z OD STRONY PRAWNEJ – SZKOLENIE PRAKTYCZNE – szkolenie online 19 lipiec
 • Data szkolenia:

  19.07.2024| szkolenie online |

 • Cena: 490 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję