Kodeks pracy w 2024 roku- najczęstsze wątpliwości, z uwzględnieniem najnowszych rozporządzeń i stanowisk urzędowych – szkolenie praktyczne – szkolenie online 20 maj

 • 20.05.2024| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Jakie problemy praktyczne pojawiają się przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych?

 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie bez badań kontrolnych?
 • Czy pracownikowi – żołnierzowi można udzielić urlopu wypoczynkowego zamiast bezpłatnego?
 • Czy pracownik musi czy nie musi wykorzystać 14 kolejnych dni wypoczynku?
 • Czy urlop wypoczynkowy zajmuje całą dobę?
 • Czy można się kontaktować z pracownikiem w trakcie urlopu wypoczynkowego?

Jak poprawnie zawierać umowę o pracę oraz co trzeba wiedzieć na temat dokumentów tworzonych dla nowego pracownika?

 • Jak poprawnie zawierać umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny?
 • Jak poprawnie zawierać umowy na okres próbny i na czas określony, jeżeli pracownik powraca do pracodawcy po dłuższej przerwie?
 • Jak poprawnie zawiera się umowę na zastępstwo?
 • Czy pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo można powierzyć wykonywanie innej pracy?
 • Jakie są skutki zaakceptowania wniosku o pracę zdalną? Jak to wpływa na treść stosunku pracy?
 • Jak poprawnie pobrać dane od nowego pracownika? (zestaw stanowisk)
 • Jakie dokumenty nowego pracownika można skopiować do akt, a jakich nie można zgodnie z wykładnią? (stanowiska MRPiPS oraz UODO)
 • Jakiego dokumentu nie można przyjąć od niepełnosprawnego kandydata do pracy przed nawiązaniem stosunku pracy? (stanowisko GIP oraz MRPiPS)
 • Czy każdemu pracownikowi od początku zakładamy część D i E akt osobowych?
 • Jakie są obowiązki informacyjne wobec przyjmowanego do pracy pracownika? (wykaz)
 • Jak należy poprawnie poinformować nowego pracownika o monitoringu? (stanowisko UODO)
 • Ile rodzajów monitoringu może mieć pracodawca zgodnie z wykładnią UODO?
 • Jak poprawnie sporządzić informację o warunkach zatrudnienia dla nowego pracownika? (zgodnie ze stanowiskami MRPiPS oraz GIP)
 • Jak dokładna ma być IWZ?
 • Jakie świadczenia związane z praca trzeba wpisać zgodnie z najnowszym stanowiskiem MRPiPS?
 • O jakie postanowienia musi być dłuższa IWZ dla pracownika, który przejdzie na pracę zdalną inna niż okazjonalna?
 • Czy trzeba dawać nową IWZ przy każdej kolejnej umowie o pracę z pracownikiem?
 • W jakich przypadkach trzeba aktualizować informację o warunkach zatrudnienia?
 • Jaki jest termin na aktualizację?
 • Czy aktualizację IWZ można wręczyć, gdy pracownik wróci do pracy po okresie nieobecności, czy trzeba wysyłać pocztą?
 • Jakie są skutki spóźnienia się z aktualizacją IWZ?

Jak postąpić gdy pracownik złoży wniosek o zmianę niektórych warunków zatrudnienia na podstawie art. 293 Kodeksu pracy?

 • Czy akceptacja wniosku wymaga aneksu do umowy o pracę?
 • Czy akceptacja wniosku będzie miała wpływ na treść świadectwa pracy?

Jak poprawnie wręczyć wypowiedzenie zmieniające?

 • Czy jeżeli pracownik nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego  to trzeba mu płacić odprawę?
 • Czy jeżeli tylko kilkoro pracowników dostaje wypowiedzenie zmieniające, to trzeba wskazywać kryterium doboru do wypowiedzenia zmieniającego?

Jakie są aktualne stanowiska dotyczące korzystania ze zwolnienia z powodu siły wyższej? (zestaw stanowisk GIP, MRPiPS, ZUS oraz UODO)

Jakie są obecnie aktualne stanowiska dotyczące wyjść prywatnych pracowników? (zestaw stanowisk, w tym nowe stanowisko GIP dotyczące odpracowania wyjścia prywatnego przez pracowników niepełnosprawnych)

Na jakich zasadach pracownik może korzystać z urlopu okolicznościowego?

Na jakich zasadach pracownikowi przysługują przerwy w pracy? (stanowiska GIP oraz MRPIPS)

Na jakich zasadach wnioskuje się o urlop rodzicielski, a na jakich zasadach wnioskuje się o zasiłek macierzyński? (wykaz stanowisk oraz wykaz wymaganych dokumentów)

Jak kwalifikować wyjazd pracownika jako podróż służbową i jak ją rozliczać z punktu widzenia czasu pracy? (stanowiska MRPiPS)

 • Czy wezwanie do biura pracującego zdalnie całkowicie stanowi jego podróż służbową?
 • Czy wyjazd na szkolenie to podróż służbowa?
 • Czy przejazd po godzinach lub w dniu wolnym liczą się do czasu pracy?
 • Jak się ustala czas pracy w podróży służbowej gdy pracownik ma ruchomy czas pracy?
 • W jakich warunkach pracownik musiałby podróżować w porze nocnej, żeby nie było potrzeby oddawania mu równoważnego okresu odpoczynku?
 • Na którą godzinę ma przyjść do pracy i ile pracować pracownik, który w nocy podróżował w warunkach uniemożliwiających odpoczynek?

Jakie kategorie pracowników podlegają ochronie trwałości stosunku pracy? (w tym pracownicy – rodzice, pracownicy żołnierze, osoby na urlopie opiekuńczym)

 • Wobec jakich pracowników nie można przygotowywać się do zwolnienia?
 • Jakie działania pracownika nie mogą stanowić „odwetu” w postaci zwolnienia albo nieprzedłużenia umowy o pracę?
 • Jakie roszczenia może mieć pracownik, który uważa, że nieprzedłużenie z nim umowy o pracę to odwet pracodawcy?
 • Jak kształtuje się ochrona trwałości stosunku pracy sygnalisty?
 • Jakie sankcje są przewidziane za działania odwetowe wobec sygnalisty?
 • Jakie są obecne zasady dopuszczania do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich?
 • Na jakich zasadach pracownik może korzystać z obniżenia wymiaru etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego?

Co może być poprawną przyczyną wypowiedzenia zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego? w tym:

 • Kiedy przyczyna wypowiedzenia jest „za stara”?
 • Czy choroba przerywa „bieg przedawnienia” przyczyny wypowiedzenia?
 • Czy przed zwolnieniem trzeba kierować na badania kontrolne?
 • Czy można zwolnić za nieinformowanie o nieobecności?
 • Czy można zwolnić za to samo, za pracownik był ukarany karą porządkową?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Kodeks pracy w 2024 roku- najczęstsze wątpliwości, z uwzględnieniem najnowszych rozporządzeń i stanowisk urzędowych – szkolenie praktyczne – szkolenie online 20 maj
 • Data szkolenia:

  20.05.2024| szkolenie online |

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję