Czas pracy od podstaw z uwzględnieniem zmian w przepisach – szkolenie praktyczne 13-14-15 maj

 • 13-14-15.05.2024 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 10.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Małgorzata Grajewska – Praktyk, Wykładowca studiów podyplomowych

 • Cena : 1320 zł + 23 % VAT od osoby za trzy dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca

Małgorzata Grajewska – Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac.

Program opracowała Małgorzata Grajewska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwianie wątpliwości i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy. Uczestnicy po szkoleniu będą rozpoznawać i stosować podstawowe pojęcia z czasu pracy, rozkładów i systemów czasu pracy oraz rozliczać czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym. Poznają zasady organizacji czasu pracy, w tym planowania ilości personelu oraz układania harmonogramów.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się tematyką kadr i płac: osobom zarządzającym działami kadr i płac, osobom prowadzącym administrację kadrowo-płacową, księgowym oraz wszystkim osobom zainteresowanym tą tematyką.

1. Dokładana analiza podstawowych definicji czasu pracy i zastosowanie ich w praktyce:

 • definicja normy czasu pracy i wymiaru czasu pracy
 • doba pracownicza, tydzień pracy i okres rozliczeniowy
 • dzień wolny od pracy
 • odpoczynek dobowy i tygodniowy
 • odpoczynek równoważny oraz po zakończonej podróży służbowej
 • godziny nocne, godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe
 • praca w niedzielę i święta oraz możliwości zmiany ich zakresu godzinowego
 • praca w dniu wolnym od pracy
 • praca zmianowa i dyżur pracowniczy

2. Przerwy w pracy oraz inne okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy:

 • przerwy gwarantowane przepisami prawa ogólnie obowiązującego i prawa wewnętrznego
 • wyjścia prywatne i zasady ich rozliczania
 • okresy nieobecności w pracy wliczane do czasu pracy
 • okresy nieobecności w pracy niewliczane do czasu pracy

3. Okres rozliczeniowy oraz zasady jego wprowadzania i stosowania:

 • długość okresu rozliczeniowego
 • kiedy wprowadzić dłuższy okres rozliczeniowy niż jeden miesiąc
 • zalety wydłużonych okresów rozliczeniowych
 • pułapki wprowadzania wydłużonych okresów rozliczeniowych

4. Rozkłady i systemy czasu pracy – jak i kiedy stosować:

 • podstawowy system czasu pracy
 • równoważny system czasu pracy – 3 formy
 • praca w ruchu ciągłym
 • przerywanego czasu pracy
 • zadaniowy czas pracy
 • systemy czasu pracy na wniosek pracownika
 • indywidualny rozkład czasu pracy
 • ruchomy czas pracy (kiedy stosować, jak wprowadzić, formy)
 • planowanie pracy w różnych rozkładach i systemach czasu pracy

5. Praca w porze nocnej:

 • definicja pracownika pracującego w porze nocnej
 • grupy pracowników objęte zakazem pracy w porze nocnej
 • ryczałt za pracę w porze nocnej

6. Praca w godzinach nadliczbowych:

 • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 • zlecanie pracy w nadgodzinach
 • roczny limit za pracę w godzinach nadliczbowych oraz możliwość jego wydłużenia
 • dodatki za pracę w nadgodzinach
 • ryczałt za pracę w porze nocnej

7. Formy rekompensaty za dodatkowe godziny i dni pracy:

 • za pracę w godzinach nadliczbowych
 • za obniżony i wydłużony dobowy wymiar czasu pracy
 • za pracę w niedzielę i święto
 • za dzień wolny wyznaczony za pracę w niedzielę i święto
 • za pracę ponad przeciętną tygodniową normę czasu pracy
 • za pracę w godzinach nadliczbowych w ruchomym czasie pracy

8. Planowanie i rozliczanie czasu pracy szczególnych grup pracowników:

 • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
 • osoby zatrudnione w niepełnym czasie pracy (zapisy w umowie o pracę, rozliczanie czasu pracy)
 • osoby kierujące zakładem pracy
 • kierownicy komórek organizacyjnych
 • pracownicy w podróży służbowej
 • rodzice dzieci „specjalnej troski”

9. Planowanie i rozliczanie harmonogramów czasu pracy:

 • zasady sporządzania harmonogramów czasu pracy
 • okres, na jaki należy przygotować harmonogram czasu pracy
 • termin przekazania harmonogramu pracownikowi i odstępstwa od terminu
 • dopuszczalność zmian w harmonogramach czasu pracy

10. Dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy:

 • potwierdzanie obecności w pracy
 • ewidencja czasu pracy, wnioski i zgody pracownika oraz inne dokumenty
 • harmonogramy czasu pracy
 • karty ilości przepracowanych godzin zleceniobiorcy

11. Okres przechowywania dokumentacji czasu pracy:

 • długość okresu przechowywania dokumentacji
 • możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

12. Najczęściej popełniane błędy przy planowaniu i rozliczaniu czasu pracy.

13. Praktyczne ćwiczenia:

 • ustalanie godzin pracy nadliczbowej i jej rekompensaty
 • tworzenie ewidencji czasu pracy
 • rozliczanie pracy zaplanowanej w harmonogramach czasu pracy
 • ustalanie zapotrzebowania na personel
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Czas pracy od podstaw z uwzględnieniem zmian w przepisach – szkolenie praktyczne 13-14-15 maj
 • Data szkolenia:

  13-14-15.05.2024 | szkolenie online |

 • Cena : 1320 zł + 23 % VAT od osoby za trzy dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję