Zmiany w przepisach RODO

Szkolenie z RODO

ZMIANY W PRZEPISACH RODO terminy szkoleń i szczegóły

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego ich przepływu stanowi kompleksową regulację, której celem jest kształtowanie zasad przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w jednolity sposób we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. RODO weszło w życie 25 maja 2018 roku, a ze względu na swój charakter, rozporządzenie będzie oddziaływać zarówno na prawa oraz obowiązki osób, których dotyczą dane osobowe, jak i administratorów danych osobowych oraz wszelkiego rodzaju podmiotów zajmujących się ich przetwarzaniem.

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest omówienie modyfikacji prawnych wprowadzonych przez RODO, aby wszyscy uczestnicy mogli poznać najważniejsze zmiany w przepisach UE. Podczas zajęć będzie można dowiedzieć się między innymi, jak zbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z nowym rozporządzeniem, w jaki sposób wykonywać obowiązki informacyjne na gruncie RODO, a także jakie działania należy podjąć w celu dostosowania organizacji do nowych przepisów i wymagań RODO.

Dla kogo?

Szkolenie z RODO jest przeznaczone dla wszystkich osób, które w praktyce mają do czynienia z zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Mogą w nim uczestniczyć menedżerowie i kadra zarządzająca, pracownicy działów administracji i IT, a także osoby zajmujące się sprzedażą, marketingiem oraz obsługą klienta.

Szkolenie z RODO – wybrane zagadnienia

 • zmiany w zasadach ochrony danych osobowych w kontekście RODO,
 • przetwarzanie danych osobowych na gruncie RODO,
 • prawa osób, których dane są przetwarzane,
 • powierzenie przetwarzania danych a udostępnienie danych,
 • ochrona danych osobowych a usługi elektroniczne oraz komunikacja elektroniczna,
 • kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Szkolenie będzie uwzględniało najnowsze stanowiska i interpretacje urzędowe z zakresu Ochrony Danych Osobowych.
Dokumentacja kadrowo-płacowa z obszaru ochrony danych osobowych po pandemii – jakie pojawiły się nowe procedury i stanowiska urzędowe?
 • Czy od kandydatów na pracowników możemy pobierać dodatkowe, inne niż dotychczas, dane osobowe?
 • Jakie dodatkowe, inne niż dotychczas, dane osobowe pracowników możemy pobierać?
 • Jak prawidłowo przetwarzać dodatkowe dane osobowe pobrane od kandydatów na pracowników lub pracowników?
 • Praca zdalna, a ochrona danych osobowych – jak zorganizować pracę zdalną z perspektywy RODO?
 • Incydenty związane z zagrożeniem bezpieczeńtwa przetwarzania w czasie pandemii – jakie występują, jak uniknąć?

Dane osobowe w rekrutacji.

 • Jakie dane osobowe można pobierać od kandydata do pracy?
 • W jakiej formie pobierać dane?
 • W jaki sposób żądać ich potwierdzenia, jak weryfikować czy są zgodne z rzeczywistością?
 • Kiedy można wykorzystywać dane osobowe do kolejnych rekrutacji?
 • Jakie dane można wpisać w list intencyjny, a jakie w umowę przedwstępną o pracę?
 • Jakie obowiązki nakładają przepisy RODO przy kierowaniu na badania medycyny pracy i szkolenia BHP?
 • Jak poprawnie spełnić obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy?

Dane osobowe w zatrudnieniu.

 • Jakie dane osobowe można pobierać na etapie zatrudnienia?
 • Kiedy potrzebna jest zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych, a kiedy jej nie potrzebujemy?
 • Jakich danych osobowych bezwzględnie nie można przetwarzać na etapie zatrudnienia, a jakie można przetwarzać warunkowo?
 • Czy zgłoszenie pracownika do ZUS uzasadnia pobranie większej liczby danych osobowych niż wynikające z Kodeksu pracy?
 • Czy możemy kserować/skanować dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość?
 • Czy możemy kserować/skanować dokumenty potwierdzające posiadanie określonych umiejętności przez pracownika?
 • Czy w aktach osobowych można przechowywać kopię prawa jazdy pracownika?
 • Czy możemy wykorzystywać fotografie oraz wizerunek pracowników?
 • Czy dane podane przez pracownika na potrzeby uczestnictwa w PPK pracodawca może wykorzystać w innych celach?
 • Czy można pytać pracownika o stosunek do służby wojskowej?
 • Jak poprawnie spełnić obowiązek informacyjny wobec pracowników?
 • Gdzie powinny być przechowywane klauzule informacyjne wydawane pracownikom – w aktach osobowych czy w osobnych teczkach?
 • Dane pozyskiwane na potrzeby ZFŚS – jak w praktyce pozyskiwać te dane od pracowników, przez jaki czas mogą być przetwarzane?
 • Co wpisywać na listach obecności w przypadku absencji pracownika? Czy wskazywanie przyczyny absencji w pracy na liście obecności jest dozwolone?
 • Przetwarzanie danych wrażliwych (np. orzeczenia lekarskie, dokumentacja medyczna) – jak przetwarzać te dane, w jakim zakresie je wykorzystywać?
 • Jakie dane osobowe powinno zawierać świadectwo pracy?
 • Jak długo można przechowywać dane kandydatów na pracowników oraz pracowników?
 • Jak powinno wyglądać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pracownika działu personalnego?
 • Jaka jest różnica między powierzeniem do przetwarzania danych osobowych, a udostępnianiem? Komu można udostępniać dane osobowe pracowników? Komu można powierzyć do przetwarzania dane osobowe pracowników?
 • Czy zatrudnione osoby muszą wyrażać zgodę na przekazywanie ich danych do biura rachunkowego?
 • Czy można przekazywać dane osobowe drogą telefoniczną, np. do banku?
 • Jak bezpiecznie przekazywać dane osobowe drogą papierową, a jak elektroniczną?
 • Jak odpowiedzieć na wniosek o usunięcie danych osobowych złożony przez byłego pracownika?
 • W jaki sposób należy umożliwić pracownikom realizację ich praw wskazanych w RODO?
 • W jaki sposób poprawnie prowadzić monitoring wizyjny pracowników? Jakie powinny być zapisy w aktach wewnętrznych dotyczące monitoringu?
 • Jak poprawnie prowadzić monitoring skrzynek elektronicznych pracowników? Jakie powinny być zapisy w aktach wewnętrznych dotyczące monitoringu skrzynek elektronicznych.
 • Czy jest możliwa wyrywkowa kontrola trzeźwości pracowników?

Kontrola i odpowiedzialność.

 • Kontrola ze strony organu nadzoru (PUODO) – przygotowanie do kontroli i jej przebieg
 • Uprawnienia kontrolującego – przebieg kontroli
 • Postępowanie przed PUODO w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Administracyjne kary pieniężne (kary finansowe) nakładane przez organ nadzoru.
 • Odpowiedzialność cywilna za naruszanie przepisów RODO i ustawy.
 • Odpowiedzialność karna.

Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników.

 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję