Szkolenia z ochrony danych osobowych w kadrach

Szkolenie z ochrony danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH terminy szkoleń i szczegóły

 

W jaki sposób należy dostosować organizację do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i jak przeprowadzić proces wdrożeniowy? Jakie wyzwania przed administratorami danych osobowych i inspektorami ochrony danych stawia europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych RODO? Program naszego intensywnego, przekrojowego szkolenia został opracowany w ten sposób, aby uczestnicy mogli poznać najnowsze zmiany w przepisach oraz dowiedzieć się, jak powinna wyglądać prawidłowa ochrona danych osobowych w działach kadr oraz w procesie zatrudnieniowym.

Dla kogo?

Szkolenie z ochrony danych osobowych w aspekcie kadrowym jest adresowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w procesie zatrudnieniowym:

 • Znajomość wymogów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych w aspekcie kodeksu pracy,
 • W jaki sposób należy dostosować organizację do nowych wymogów prawa ochrony danych osobowych pracownika oraz w procesie rekrutacji,
 • Przydatne porady, jak rozwiązywać często pojawiające się w przedsiębiorstwach problemy dotyczące ochrony danych osobowych w aspekcie kadrowym

Kodeks pracy a rozporządzenie unijne (RODO)

 • jak RODO wpływa na stosowanie Kodeku pracy?
 • jakie są planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu?
 • przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców i samozatrudnionych – jakie są różnice?

Wątpliwości związane z procesem rekrutacyjnym

 • jak zgodnie z prawem przygotować ogłoszenie o pracę?
 • jakich informacji możemy żądać od kandydata na pracownika?
 • media społecznościowe jako źródło wiedzy o kandydacie na pracownika – czy takie praktyki są zgodne z prawem?
 • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników (obecna rekrutacja i przyszłe rekrutacje)?
 • co powinna zwierać część „A” akt osobowych?
 • jak kształtuje się zakres zakazu dyskryminacji na etapie rekrutacji i jakie są konsekwencje jego złamania?

DANE OSOBOWE POZYSKIWANE OD PRACOWNIKÓW I KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW ORAZ ZASADY ICH PRZETWARZANIA

 • Dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników – zakres i zasady przetwarzania.
 • Dopuszczalność i czas przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w tym dokumentów (np. kserokopii dowodów osobistych czy aktów stanu cywilnego) z uwzględnieniem zasad wynikających z RODO.
 • Dane kandydatów i pracowników niepodlegające przetwarzaniu zgodnie z projektem zmian w Kodeksie pracy.
 • Dane biometryczne w zatrudnieniu – dopuszczalność przetwarzania.
 • Publikowanie/przechowywanie zdjęć pracowników oraz kandydatów na pracowników.
 • Czy dane pracowników można udostępniać (np. związkom zawodowym, bankom, komornikom)?
 • Monitorowanie pracownika w miejscu pracy – poczta elektroniczna i Internet, nadzór kamer wideo, GPS itp.
 • Proponowane zmiany dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • jak prawidłowo sformułować klauzulę zgody?
 • czy zgody uzyskane przed 25.5.2018 r. są aktualne?
 • kiedy warto uzyskać zgodę pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych?

OBOWIĄZKI PRACODAWCY JAKO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 • Zasady przetwarzania danych osobowych pracowników w zgodzie z RODO.
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników na gruncie RODO.
 • jakie są przesłanki przetwarzania tzw. danych osobowych zwykłych?
 • jakie są przesłanki przetwarzania tzw. dane osobowych szczególnych kategorii?
 • dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych – czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności kandydatów na pracowników i pracowników? 
 • Wymagania formalne dotyczące dokumentacji wewnętrznej i zasady zabezpieczania danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.
 • Nadawanie oraz odbieranie uprawień pracownikom, do przetwarzania danych osobowych w poszczególnych zbiorach.
 • Zasady zabezpieczania danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę.
 • Osoby odpowiedzialne za procesy przetwarzania danych osobowych.
 • Obowiązki i status Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dawniej Administrator Bezpieczeństwa Informacji).
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Obowiązek informacyjny spełniany wobec pracowników w zgodzie z RODO.

PRAWA PRACOWNIKÓW JAKO OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 • Prawo do uzyskania informacji: obowiązek informacyjny jako główne zadanie działów HR w zakresie danych osobowych – jak i kiedy informować pracowników w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych?
 • Prawo dostępu do danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą.
 • Prawo do sprostowania danych.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dobra osobiste i prawo do ochrony wizerunku.  

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIE Z USŁUG FIRM ZEWNĘTRZNYCH

 • kiedy pracodawca musi zawrzeć umowę powierzania przetwarzania?
 • jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia danych?
 • jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy za nieprawidłowe powierzenie przetwarzania danych?
 • powierzenie przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający.
 • udostępnianie danych osobowych.
 • studium przypadku (leasing pracowniczy, zewnętrzna księgowość, pośrednictwo w zatrudnieniu)
 • przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Surowe sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych, kontrola i odpowiedzialność administratora danych osobowych

 • jakie są zadania i uprawnienia organu nadzorczego? – Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • kiedy kara finansowa może zostać nałożona i w jakiej wysokości?
 • co organ nadzorczy bierze pod uwagę nakładając karę?
 • jakie są pozostałe roszczenia, które grożą pracodawcy za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych?
 • kontrola
 • zasady kontroli
 • Przebieg kontroli
 • Wyniki kontroli
 • Postępowanie odwoławcze
 • Administracyjne kary pieniężne
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję