Szkolenia z ochrony danych osobowych w kadrach

Szkolenie z ochrony danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH  SPRAWDŹ TERMINY szkoleń i szczegóły

W jaki sposób należy dostosować organizację do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i jak przeprowadzić proces wdrożeniowy? Jakie wyzwania przed administratorami danych osobowych i inspektorami ochrony danych stawia europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych RODO? Program naszego intensywnego, przekrojowego szkolenia został opracowany w ten sposób, aby uczestnicy mogli poznać najnowsze zmiany w przepisach oraz dowiedzieć się, jak powinna wyglądać prawidłowa ochrona danych osobowych w działach kadr, w procesie rekrutacji, oraz w procesie zatrudnieniowym.

Dla kogo?

Szkolenie z ochrony danych osobowych w aspekcie kadrowym jest adresowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w procesie zatrudnieniowym:

 • Znajomość wymogów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych w aspekcie kodeksu pracy,
 • W jaki sposób należy dostosować organizację do nowych wymogów prawa ochrony danych osobowych pracownika oraz w procesie rekrutacji,
 • Przydatne porady, jak rozwiązywać często pojawiające się w przedsiębiorstwach problemy dotyczące ochrony danych osobowych w aspekcie kadrowym
Szkolenie będzie uwzględniało najnowsze stanowiska i interpretacje urzędowe z zakresu Ochrony Danych Osobowych.

Dokumentacja kadrowo-płacowa z obszaru ochrony danych osobowych po pandemii – jakie pojawiły się nowe procedury i stanowiska urzędowe?

 • Czy od kandydatów na pracowników możemy pobierać dodatkowe, inne niż dotychczas, dane osobowe?
 • Jakie dodatkowe, inne niż dotychczas, dane osobowe pracowników możemy pobierać?
 • Jak prawidłowo przetwarzać dodatkowe dane osobowe pobrane od kandydatów na pracowników lub pracowników?
 • Praca zdalna, a ochrona danych osobowych – jak zorganizować pracę zdalną z perspektywy RODO?
 • Incydenty związane z zagrożeniem bezpieczeńtwa przetwarzania w czasie pandemii – jakie występują, jak uniknąć?

Dane osobowe w rekrutacji.

 • Jakie dane osobowe można pobierać od kandydata do pracy?
 • W jakiej formie pobierać dane?
 • W jaki sposób żądać ich potwierdzenia, jak weryfikować czy są zgodne z rzeczywistością?
 • Kiedy można wykorzystywać dane osobowe do kolejnych rekrutacji?
 • Jakie dane można wpisać w list intencyjny, a jakie w umowę przedwstępną o pracę?
 • Jakie obowiązki nakładają przepisy RODO przy kierowaniu na badania medycyny pracy i szkolenia BHP?
 • Jak poprawnie spełnić obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy?

Dane osobowe w zatrudnieniu.

 • Jakie dane osobowe można pobierać na etapie zatrudnienia?
 • Kiedy potrzebna jest zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych, a kiedy jej nie potrzebujemy?
 • Jakich danych osobowych bezwzględnie nie można przetwarzać na etapie zatrudnienia, a jakie można przetwarzać warunkowo?
 • Czy zgłoszenie pracownika do ZUS uzasadnia pobranie większej liczby danych osobowych niż wynikające z Kodeksu pracy?
 • Czy możemy kserować/skanować dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość?
 • Czy możemy kserować/skanować dokumenty potwierdzające posiadanie określonych umiejętności przez pracownika?
 • Czy w aktach osobowych można przechowywać kopię prawa jazdy pracownika?
 • Czy możemy wykorzystywać fotografie oraz wizerunek pracowników?
 • Czy dane podane przez pracownika na potrzeby uczestnictwa w PPK pracodawca może wykorzystać w innych celach?
 • Czy można pytać pracownika o stosunek do służby wojskowej?
 • Jak poprawnie spełnić obowiązek informacyjny wobec pracowników?
 • Gdzie powinny być przechowywane klauzule informacyjne wydawane pracownikom – w aktach osobowych czy w osobnych teczkach?
 • Dane pozyskiwane na potrzeby ZFŚS – jak w praktyce pozyskiwać te dane od pracowników, przez jaki czas mogą być przetwarzane?
 • Co wpisywać na listach obecności w przypadku absencji pracownika? Czy wskazywanie przyczyny absencji w pracy na liście obecności jest dozwolone?
 • Przetwarzanie danych wrażliwych (np. orzeczenia lekarskie, dokumentacja medyczna) – jak przetwarzać te dane, w jakim zakresie je wykorzystywać?
 • Jakie dane osobowe powinno zawierać świadectwo pracy?
 • Jak długo można przechowywać dane kandydatów na pracowników oraz pracowników?
 • Jak powinno wyglądać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pracownika działu personalnego?
 • Jaka jest różnica między powierzeniem do przetwarzania danych osobowych, a udostępnianiem? Komu można udostępniać dane osobowe pracowników? Komu można powierzyć do przetwarzania dane osobowe pracowników?
 • Czy zatrudnione osoby muszą wyrażać zgodę na przekazywanie ich danych do biura rachunkowego?
 • Czy można przekazywać dane osobowe drogą telefoniczną, np. do banku?
 • Jak bezpiecznie przekazywać dane osobowe drogą papierową, a jak elektroniczną?
 • Jak odpowiedzieć na wniosek o usunięcie danych osobowych złożony przez byłego pracownika?
 • W jaki sposób należy umożliwić pracownikom realizację ich praw wskazanych w RODO?
 • W jaki sposób poprawnie prowadzić monitoring wizyjny pracowników? Jakie powinny być zapisy w aktach wewnętrznych dotyczące monitoringu?
 • Jak poprawnie prowadzić monitoring skrzynek elektronicznych pracowników? Jakie powinny być zapisy w aktach wewnętrznych dotyczące monitoringu skrzynek elektronicznych.
 • Czy jest możliwa wyrywkowa kontrola trzeźwości pracowników?

Kontrola i odpowiedzialność.

 • Kontrola ze strony organu nadzoru (PUODO) – przygotowanie do kontroli i jej przebieg
 • Uprawnienia kontrolującego – przebieg kontroli
 • Postępowanie przed PUODO w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Administracyjne kary pieniężne (kary finansowe) nakładane przez organ nadzoru.
 • Odpowiedzialność cywilna za naruszanie przepisów RODO i ustawy.
 • Odpowiedzialność karna.
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję