Zmiany w podatku dochodowym i rozliczaniu składek ZUS w 2019 r. Nowe formularze ZUS PIT i obowiązki płatników termin 26 luty

Zmiany w podatku dochodowym i rozliczaniu składek ZUS w 2019 r. Nowe formularze ZUS PIT i obowiązki płatników termin 26 luty

 • 26.02.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Przemysław Jeżek – Specjalista ds. podatków, prawa pracy, ZUS

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Przemysław Jeżek – Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”. Aktualnie jest autorem publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Wykładowca na wyższej uczelni w Katowicach. Trener z wieloletnim doświadczeniem.

Program opracował Przemysław Jeżek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Wyższe składki ZUS i podstawa świadczeń chorobowych w 2019 r. z powodu wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę

 1. roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek w 2019 r.

(dobrowolne, obowiązkowe)

 1. składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców
 2. miesięczny limit podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
 3. podstawa wymiaru składek osób przebywających na urlopach wychowawczych

zmiana: od 01 listopada 2018 r.

 1. składki za pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
 2. skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. a wysokość świadczeń chorobowych

E-akta – Nowe dokumenty ZUS w 2019 r.

skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

 1. elektronizacja dokumentacji pracowniczej
 2. krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 3. nowe dokumenty ZUS w związku ze skróceniem dokumentacji pracowniczej

(ZUS RIA – ZUS OSW)

 1. informacje zawierane w nowych formularzach – terminy na przesłanie dokumentacji – za kogo należy złożyć dokumentację
 2. skutki nieprzekazania raportów informacyjnych
 3. obowiązki w stosunku do pracownika, byłego pracownika oraz zleceniobiorców po złożeniu raportu: ZUS RIA
 4. zmiany w bieżąco składanych dokumentach:
 • nowy raport imienny: ZUS RPA
 • zmiany w formularzach: ZUS ZWUA – DRA – RCA – RMUA
 1. zmiany w Programie Płatnik i ePłatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Niższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych przedsiębiorców w 2019 r.

 1. roczny limit przychodu z działalności
 2. ustalenie najniższej podstawy wymiaru składek
 3. warunki do skorzystania z opłacania składek na nowych zasadach

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie e-ZLA od 01 grudnia 2018 r.

 1. wystawianie zaświadczeń lekarskich e-ZLA
 2. błąd w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA
 3. wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA
 4. zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym
 5. błąd w zaświadczeniu lekarskim wystawionym w trybie alternatywnym
 6. dostarczenie zwolnienia ZUS ZLA w formie papierowej pracodawcy posiadającemu profil na PUE ZUS
 7. zasiłek chorobowy w razie dostarczenia papierowej wersji zwolnienia lekarskiego z opóźnieniem

Zmiany w ustawie od podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące od 01 stycznia 2019 i 2020 roku

Zmiany wprowadzające ułatwienia w składaniu zeznań PIT

 1. nowe terminy składania zeznań podatkowych PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A przekazywanych do urzędów skarbowych
 2. roczne rozliczenie dochodów przez urzędy skarbowe
 3. zmiany w zasadach rozliczania podatku dochodowego gdy przekroczenie progu podatkowego następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego (z 18% na 32%)
 4. zmiany terminów dotyczące niestosowania ulgi podatkowej oraz kosztów uzyskania przychodu

Stosowanie kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu w 2019 r.

 1. zasady stosowania przez pracodawców kwoty zmniejszającej podatek
 2. wspólne opodatkowanie małżonków a kwota wolna
 3. termin złożenia oświadczenia PIT-2
 4. bezpłatny dowóz do pracy a podwyższone koszty uzyskania
 5. miejsce wykonywania pracy jako teren kilku województw
 6. oddelegowanie pracownika bez podwyższonych kosztów
 7. praca na podstawie kilku stosunków pracy a koszty uzyskania
 8. przychód niższy od wysokości kosztów uzyskania
 9. nie przepracowanie ani jednego dnia: koszty i ulga
 10. wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a kup i ulgi

Świadczenia finansowane z ZFŚS i funduszy Związków Zawodowych dla pracowników, emerytów i rencistów

po zmianach od 01 stycznia 2018 roku

 1. świadczenia pieniężne i rzeczowe przekazywane osobom uprawnionym
  w ramach funduszu a przychód podatkowy:
 2. paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety
 3. częściowe finansowanie świadczeń z ZFŚS i środków obrotowych
 4. świadczenia finansowane przez zakładowe organizacje związkowe

co z podatkiem ?

 1. świadczenia dla członków rodzin uprawnionych a przychód podatkowy
 2. świadczenia dla pracownika wypłacone lub przekazane po ustaniu zatrudnienia
 3. świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł
 4. świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania
 5. zwolnienie z opodatkowania działalności w postaci tzw. imprez masowych na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014 r.
 • udział osób uprawnionych w organizowanych wycieczkach w tym integracyjnych, piknikach itp.
 • umożliwienia pracownikom korzystania z pływalni i hali sportowej, sali gimnastycznej
 • zaproszenie osób uprawnionych do kina, teatru
 • organizacja dnia dziecka, mikołajek
 • członkowie rodzin uczestniczących w wycieczce
 • udział emerytów i rencistów byłych pracowników w imprezach a przychód podatkowy
 1. świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych finansowanych z funduszu socjalnego i innych źródeł
 2. świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
 3. wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie
 4. pojęcie „dopłaty” do wypoczynku
 5. dofinansowanie półkolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół
 6. moment ukończenia przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe
 7. które zapomogi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, śmierć, długotrwała choroba)
 8. źródła finansowania zapomóg a zwolnienie z opodatkowania
 9. zwiększenie limitu zwolnień dla emerytów i rencistów
 10. możliwość łączenia dwóch limitów dla emerytów i rencistów

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  26.02.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję