Zmiany w płacach w 2022 roku po uchwaleniu „POLSKIEGO ŁADU” – szkolenie online 19 listopad

 • 19.11.2021 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 450 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Likwidacja odliczenia od podatku/zaliczki składki zdrowotnej

 • zmiana treści listy płac w 2022r. i informacji PIT-11 za 2022r.
 • dostosowanie systemów płacowych do nowych wymogów i ewentualnych korekt

Nowa skala podatkowa od 1.91.2022r. i jej wpływ na obliczanie zaliczek przez płatnika

 • nowa kwota wolna od podatku,
 • kwota zmniejszająca podatek rocznie i miesięcznie u pracownika
 • podwyższenie progu podatkowego
 • zmiany w obliczaniu zaliczek pracowników,  w tym z tytułu preferencyjnego opodatkowania
 • rezygnacja pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu
 • doprecyzowanie zasad obliczenia zaliczki na wniosek pracownika oddelegowanego
 • obniżenie składki zdrowotnej – na nowych zasadach
 • zmiany w składanych przez pracownika oświadczeniach

Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika.

Nowe ulgi i zwolnienia stosowane przez Płatnika

 • „ulga na powrót”,
 • „ulga Rodzina 4+”,
 • „ulga dla pracujących- uprawnionych do emerytury”,
 • oświadczenia, limity, zbieg ulg, dokumentowanie w PIT-11 ww. zwolnień
 • ulga dla pracowników –„dla klasy średniej” – limit roczny i miesięczny, zasady stosowania ulgi przez pracodawcę, liczne przykłady listy płac  powiązane z rozliczeniem rocznym
 • umowa cywilna z własnym pracownikiem a „ulga dla klasy średniej”
 • pozostałe zamiany w zwolnieniach: odszkodowania, stypendia, odsetki od należności nieopodatkowanych,

Działalność wykonywana osobiście – nowe regulacje i  nowe obowiązki płatnika

 • zwolnienia podatkowe stosowane przez Płatnika na podstawie oświadczeń złożonych przez zleceniobiorców,
 • limit przychodów zwolnionych w ramach „ulg” a 50% kup z tytułu praw autorskich
 • zaprzestanie poboru zaliczek na podatek przez Płatnika na wniosek podatnika
 • przychody z udziału w badaniach i eksperymentach – zaliczone do art.13 pkt.2 u
 • zmiana kosztów uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
 • moment objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniem chorobowym uzależniony od daty wpływu zgłoszenia do ZUS
 • objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu z powołania, zgłoszenie Płatnika w ZUS
 • kopia certyfikatu rezydencji

Nielegalne zatrudnianie i wypłata części wynagrodzenia poza listą płac

 • zdefiniowanie nielegalnego zatrudnienia i jego formy
 • rozliczenie składek w ZUS
 • skutki dla pracodawcy; zwiększenie przychodów i brak kosztów uzyskania
 • korzyści i wyłączenie odpowiedzialności pracownika

Zmiany związane z rozliczeniem rocznym PIT

 • zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków
 • likwidacja preferencyjnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem
 • nowa ulga na dziecko dla rodzica samotnie wychowującego dzieci
 • zmiany w uldze prorodzinnej
 • nowa ulga w PIT – dla członków związków zawodowych
 • zmiana dot. właściwości urzędu skarbowego, do którego składane jest roczne zeznanie podatkowe

Pozostałe zagadnienia

 • rozliczenie dochodów z pracy wykonywanej w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy a ulga„dla klasy średniej”
 • obowiązkowy numer PESEL dla cudzoziemców do PIT-11 i rocznych zeznań podatkowych już za 2021r.
 • zmiana zasad publikowania wzorów formularzy podatkowych PIT
 • Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców (samozatrudnionych)
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  19.11.2021 | szkolenie online |

 • Cena: 450 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję