Zmiany w płacach w 2019 roku – w tym zmiany w obowiązkach płatnika w podatku dochodowym i wprowadzone w rozliczeniach z ZUS termin 23 styczeń

Zmiany w płacach w 2019 roku – w tym zmiany w obowiązkach płatnika w podatku dochodowym i wprowadzone w rozliczeniach z ZUS termin 23 styczeń

 • 23.01.2019 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy nr wpisu 09293, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

PODATKI I SKŁADKI W 2019 ROKU

1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2019r.,

1) wysokość i zasady wyrównywania minimalnego wynagrodzenia

2) warunki bezpiecznego stosowania minimalnej stawki godzinowej na umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług oraz przy samozatrudnieniu

2. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019r.

1) wprowadzone w 2018r. w zakresie:

a) podwyższenia niektórych zwolnień podatkowych dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników

b) nowego limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców, w tym rodzaje działalności do której koszty te mają zastosowanie

c) zmian w skali podatkowej – podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy

d) ograniczenie stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy

2) projektowane na 2019/2020r. w obowiązkach płatnika, w tym;

a) skrócenie terminu i zmiana formy przesyłania informacji podatkowych do US z uwagi na zmianę terminu składania zeznań podatkowych

b) modyfikacja przepisów w zakresie obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od pracowników w 2020r.

3. Zmiany w rozliczeniach z ZUS w 2019 roku

1) wprowadzone w 2018/2019r.

a) e-składka, oddzielne konto płatnika, jeden przelew na jedno konto wszystkich składek, zaliczenie bieżących wpłat na poczet zaległych składek ZUS

b) prawo ZUS do ustalenia płatnika przy outsourcingu

c) co z limitem trzydziestokrotności w 2019r.?

2) wprowadzone w 2019r. w kontekście skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

a) nowe obowiązki informacyjne płatników wobec ZUS

b) nowy obowiązkowy raport informacyjny ZUS RPA za nowo zatrudnionych pracowników od 1 stycznia 2019r.

c) zusowskie warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w okresie od 1.01.1999 do 31.12.2018r., w tym;

 • oświadczenie płatnika ZUS OSW- treść i skutki złożenia
 • nowy raport informacyjny ZUS RIA, termin złożenia, dane i treść

d) obowiązki płatnika oraz ZUS wobec ubezpieczonego, za którego płatnik złożył raport ZUS RIA

e) nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty

f) zmiana treści formularza ZUS ZWUA

g) zmiany dostosowujące w Programie Płatnik, e -Płatnik, PUE

4. Korzyści oraz ryzyko składkowo-podatkowe płatników współpracujących z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgowych form działalności zarobkowej, o których mowa w tzw. Konstytucji Biznesu

1) współpraca z przedsiębiorcą nierejestrowym,

a) warunki i zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej,

b) brak obowiązków składkowo-podatkowych po stronie płatnika,

c) dokumentacja zabezpieczająca płatnika

2)  umowa zlecenie a świadczenie usług przez przedsiębiorcę nierejestrowego, podobieństwa i różnice

3) oskładkowanie umowy zlecenia zawartej z dorabiającym przedsiębiorcą korzystającym: z tzw. „ulgi na start” i „ małego ZUS-u”

5. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019r. i jego wpływ na rozliczenia składkowe, w tym podstawa wymiaru składek dla:

1) osób przebywających na urlopach wychowawczych

2) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

3) pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

6. PRACOWNICY SKŁADKI I PODATKI

1) Tryb ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z pracy najemnej.

2) Przychód ze stosunku pracy – jako podstawa oskładkowania i opodatkowania:

3) Koszty uzyskania przychodów stosowane przez płatnika na liście płac i w rozliczeniu rocznym.

4) wyliczanie podstawy opodatkowania, w tym odliczanie składek ZUS, jakie składki nie  pomniejszają podstawy opodatkowania.

5) Tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy.

6) Rozliczanie składek i podatku osób:

a) pobierających zasiłek macierzyński

b) na urlopach wychowawczych, w tym objętych ubezpieczeniami przez część miesiąca, otrzymującymi od pracodawcy świadczenia w naturze, nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne

c) na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia lub prowadzą działalność gospodarczą

7) Źródło dochodów i zasady rozliczania świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów – byłych pracowników.

8) Rozliczenie wypłat dokonanych po śmierci pracownika

9) Rozliczenie pracownika – cudzoziemca

7. UMOWY CYWILNE – SKŁADKI I PODATKI

1) Charakterystyka umów cywilnych; dzieło, zlecenie, kontrakt menedżerski

2) Umowy cywilne – tytuł do ubezpieczeń

3) Zbieg tytułów- zasady rozstrzygające

4) Zasady ustalania podstawy wymiaru składek

5) Źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych

6) Koszty uzyskania przychodów, także z tytułu praw autorskich

7) Opodatkowanie na zasadach ogólnych i w sposób ryczałtowy

8) Podstawa opodatkowania, tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy

9) Naliczenie i pobór podatku zryczałtowanego od kwot do 200zł

10) Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy;

a) po rozwiązaniu umowy, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, należności z tytułu tzw. „podróży służbowej”

11) Rozliczenie;

a) umowy cywilnej wykonywanej przez cudzoziemca

b) umowy zlecenia uznanej za umowę o pracę

c) umowy o dzieło uznanej za umowę zlecenia

8. Zarząd, rada nadzorcza 

1) Tryb powoływania, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych

2) Określenie wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu pełnionych funkcji

3) Tytuł do ubezpieczeń i źródło przychodów w podatku dochodowym

4) Źródło przychodów w podatku dochodowym i pobór zaliczki

5) Narzędzia optymalizacji podatkowej kadry zarządzającej – wybór stosunku prawnego łączącego strony; powołanie, kontrakt menedżerski, umowa o pracę, działalność gospodarcza łączenie kilku stosunków prawnych;

9. Składki na FP i FGŚP – zasady opłacania 

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  23.01.2019 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję