Zmiany w płacach w 2019/2020 roku – w tym zmiany w obowiązkach płatnika w podatku dochodowym i wprowadzone w rozliczeniach z ZUS – planowane zmiany w „uldze dla młodych” – termin 4 lipca

Zmiany w płacach w 2019/2020 roku – w tym zmiany w obowiązkach płatnika w podatku dochodowym i wprowadzone w rozliczeniach z ZUS – planowane zmiany w „uldze dla młodych” – termin 4 lipca

 • 04.07.2019 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa | SZKOLENIE POTWIERDZONE

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa

2. Nowe zasady potrąceń komorniczych z wynagrodzenia zleceniobiorców

3. PESEL dla cudzoziemców (identyfikator dla celów podatkowych) – zasady pozyskiwania

4. Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 i 2020r. a w szczególności:

a) wysokość progów dochodowych i kwoty pomniejszającej podate

b) e-PIT wstępnie wypełniony przez Krajową Administrację Skarbową i obowiązki podatnik

c) obowiązki płatnika związane z przekazaniem informacji podatkowych

d) modyfikacja przepisów w zakresie obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od pracowników, w tym obliczenie zaliczki w momencie przekroczenia progu podatkowego  na nowych zasadach

5. Zasady stosowania 50% kup z tytułu praw autorskich, w tym:

a) rodzaje działalności twórczej z prawem do 50% kup i warunki korzystania z tych kosztów

b) wymogi dokumentacyjne w odniesieniu do pracowników –twórców korzystających z 50% kup

c)ustalenie źródła przychodu w związku z odpłatnym przeniesieniem praw autorskich do utworu na podstawie umowy o dzieło/zlecenia

6. Pracownicze Plany Kapitałowe;

a) zasady finansowania PPK (państwo, pracodawca, uczestnik)

b) składki podstawowe i dodatkowe, w tym finansowane przez pracodawcę i pracownika

c) podstawa wymiaru składek , nowelizacja polegająca na zniesieniu limitu 30 krotności podstawy składek na PPK

d) terminy rozliczenia składek na PPK

e) wypłaty z PPK – zwolnione z podatku i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem kapitałowym

f) składki na PPK na liście płac – przykład

7. Danina solidarnościowa – zasady jej naliczania i opłacania w świetle przepisów ustawy o PDOF

8. Projektowane zmiany dotyczące „ulgi dla młodych” już od 1 sierpnia 2019r.

a) jakich podatników obejmie ulga dla młodych?

b) kwotowy limit zwolnienia roczny i za 5 miesięcy 2019r.

c) jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu?

d) „ulga dla młodych” a inne zwolnienia podatkowe

e) koszy uzyskania przychodów podczas korzystania z ulgi dla młodych

f) obliczenie zaliczki na podatek w 2019r. – w tym, z uwzględnieniem oświadczenia podatnika o dochodach

g) zaliczki po przekroczeniu limitu zwolnienia

h) rezygnacja podatnika ze zwolnienia – od 1.01.2020r.

i) składki ZUS od przychodów zwolnionych

j) przychody zwolnione w ramach „ulgi dla młodych” a PIT-11

k) jak rozliczyć ulgę na dzieci, kiedy podatnik korzysta z „ulgi dla młodych”?

9. Zmiany w przepisach ZUS od 1 stycznia 2019r. w kontekście skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i dokumentacji  osobowo-płacowej;

a) nowy miesięczny raport informacyjny  ZUS RPA

b) zusowskie warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w okresie od 1.01.1999 do 31.12.2018r., w tym; oświadczenie płatnika ZUS OSW- treść i skutki złożenia, nowy raport informacyjny ZUS RIA, termin złożenia, dane i treść

c) obowiązki płatnika oraz ZUS  wobec ubezpieczonego, za którego płatnik złożył raport ZUS RIA

10. Roczny limit ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019r.

11. Korzyści oraz ryzyko składkowo- podatkowe płatników:

a) współpracujących z przedsiębiorcą nierejestrowym

b) zawierających umowy zlecenia z dorabiającymi przedsiębiorcami, którzy w ramach działalności korzystają z ulgi na start, małego ZUS-u, opłacają progresywne składki od przychodu i na zasadach ogólnych

12. Czym się różnią składki ZUS naliczone podczas korekty a składki ZUS faktycznie potrącone/pobrane  ze środków ubezpieczonego?

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  04.07.2019 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa | SZKOLENIE POTWIERDZONE

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję