Zmiany w płacach od 1 lipca 2022r. wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie zmiany ustawy PIT – szkolenie stacjonarne 19 lipiec

 • 19.07.2022 | szkolenie stacjonarne |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.30 z przerwami kawowymi oraz lunchem

 • Centrum Konferencyjne „Golden Floor” Al. Jerozolimskie 123 a Budynek Atlas Tower

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 690 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie papierowej, materiały piśmienne (notatnik, długopis), certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, lunch w formie bufetu szwedzkiego.

Wykładowca:Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.Program szkolenia opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany w przychodach zwolnionych od podatku

 • zwolnienie z podatku nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • zwiększony limit dla świadczeń zwolnionych otrzymywanych przez emerytów/rencistów od byłych zakładów pracy
 • objęcie zasiłków macierzyńskich ulgami: dla młodych, na powrót, rodzin 4+, dla pracujących seniorów
 • podstawa stosowania zwolnienia przez płatnika wypłacającego zasiłek macierzyński, co z zasiłkami za pierwsze półrocze roku 2022
 • zasiłki macierzyńskie wypłacane przez ZUS a zwolnienie z podatku

 2. Zmiany w rodzinnych preferencjach podatkowych

 • opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci i ich wpływ na rozliczenia podatkowe rodziców, co po zmianach ze składką zdrowotną?
 • nowy limit zarobków dzieci uczących się w wieku do 25r.
 • przywrócenie wspólnego opodatkowania dla samotnych rodziców na zmodyfikowanych warunkach
 • likwidacja ulgi dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł,

3. Zmiany w skali podatkowej na 2022r.

 • skala podatkowa obowiązująca za cały 2022r.
 • obniżenie stawki podatku z 17 do 12proc.
 • stosowanie od 1 lipca 2022r. nowej stawki podatkowej 12%
 • nowa wysokość kwoty pomniejszającej podatek rocznie i miesięcznie
 • kwota wolna od podatku i próg podatkowy – bez zmian
 • nowa stawka podatku ryczałtowego 12% od tzw. drobnych kwot z umów cywilnych 

4. Obliczanie i pobór zaliczek na podatek przez płatnika od 1 lipca 2022r. na podstawie przepisów przejściowych obowiązujących w okresie od 1lipca do 31 grudnia 2022r.

 • likwidacja obowiązku podwójnego wyliczania zaliczek
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej oraz mechanizm zabezpieczający w rocznym rozliczeniu PIT-gdyby podatnik stracił na jej likwidacji
 • oświadczenia i wnioski w tym PIT-2 złożone płatnikom w2022r.
 • obliczenie i pobór zaliczki przez płatnika od dochodów pracowniczych, w tym na zasadach preferencyjnych
 • obliczanie i pobór zaliczek od dochodów z działalności wykonywanej osobiście i praw majątkowych, w tym pobór podatku zryczałtowanego 12%
 • co z zaliczką pobraną w lipcu 2022r. wg przepisów obowiązujących na 30.06.2022r.
 • wnioski i oświadczenia jakie płatnik stosuje przy wypłacie należności po rozwiązaniu stosunku prawnego
 • zwolnienie płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia nadwyżki zaliczki (zrolowanej) w części niepobranej do 30.06.2022r.

5. Obliczenie i pobór zaliczek na podatek przez płatnika od 1 stycznia 2023r.

 • oświadczenia i wnioski składane płatnikom przez podatników–na nowych zasadach
 • możliwość rezygnacji z miesięcznych podwyższonych kup 300 zł
 • zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku na podstawie PIT-2- podział kwoty zmniejszającej podatek przez podatnika na kilku płatników, nowi podatnicy uprawnieni do złożenia PIT-2, miana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku z urzędu i przez przedsiębiorców opodatkowanych wg skali  
 • w przypadku podatników osiągających dochody z zagranicznego stosunku pracy
 • wnioski i oświadczenia jakie płatnik stosuje przy wypłacie należności po rozwiązaniu stosunku prawnego
 • nowe zasady zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek na wniosek podatnika
 • zwolnienie płatnika z odpowiedzialności, o której mowa w art.26a par.2 Ordynacji podatkowej

6. Jak korygować błędy w płacach powstałe w okresie od 1.01. do 30.06.2022r.

 • w przypadku zaniżenia zaliczki lub jej niepobrania przez Płatnika
 • w sytuacji poboru podatku od przychodu zwolnionego

7. Informacja PIT-11 i zasady rocznego rozliczenia PIT za 2022r.

 • ujęcie w informacji dwóch stanów faktycznych i prawnych obowiązujących w 2022r.– jak uniknąć błędów i na co zwrócić uwagę
 • składki na rzecz związku zawodowego w informacji PIT-11 – nowy, zwiększony limit odliczenia od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym
 • wynik rozliczenia rocznego PIT-u przez podatników po zmianach od 1.07.2022

8. Zmiany w ustawie zdrowotnej

 • doprecyzowanie przepisów dot. ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji, które pobierają wynagrodzenie
 • ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych i obywatelskich
 • zakres stosowania mechanizmu zerowania składki zdrowotnej
 • warunki obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki

9. Pozostałe zmiany związane z PIT

 • ograniczenie ulgi na zabytki
 • zmiany związane z przekazywaniem 1% podatku OPP
 • zmiany dot. wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa
 • nowy moment zaliczenia do KUP składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika
 • ujednolicenie terminów składania rocznych zeznań PIT

10. Zmiany dotyczące biznesu w zakresie:

 • ubezpieczeń społecznych – objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 • ubezpieczenia zdrowotnego – objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego wkład w postaci świadczenia pracy lub usług
 • limitowanego odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej w rozliczeniach podatkowych
 • zmiany formy opodatkowania w ciągu roku i na etapie zeznania podatkowego
 • rocznego rozliczenie składki zdrowotnej
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Zmiany w płacach od 1 lipca 2022r. wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie zmiany ustawy PIT – szkolenie stacjonarne 19 lipiec
 • Data szkolenia:

  19.07.2022 | szkolenie stacjonarne |

 • Cena: 690 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie papierowej, materiały piśmienne (notatnik, długopis), certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, lunch w formie bufetu szwedzkiego.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję