Zmiany w płacach od 1 lipca 2022r. wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie zmiany ustawy PIT – szkolenie online 12 lipiec

 • 12.07.2022 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 490 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.Program szkolenia opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.PROGRAM SZKOLENIA1. Zmiany w przychodach zwolnionych od podatku

 • zwolnienie z podatku nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • zwiększony limit dla świadczeń zwolnionych otrzymywanych przez emerytów/rencistów od byłych zakładów pracy
 • objęcie zasiłków macierzyńskich ulgami: dla młodych, na powrót, rodzin 4+, dla pracujących seniorów
 • podstawa stosowania zwolnienia przez płatnika wypłacającego zasiłek macierzyński, co z zasiłkami za pierwsze półrocze roku 2022
 • zasiłki macierzyńskie wypłacane przez ZUS a zwolnienie z podatku

 2. Zmiany w rodzinnych preferencjach podatkowych

 • opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci i ich wpływ na rozliczenia podatkowe rodziców, co po zmianach ze składką zdrowotną?
 • nowy limit zarobków dzieci uczących się w wieku do 25r.
 • przywrócenie wspólnego opodatkowania dla samotnych rodziców na zmodyfikowanych warunkach
 • likwidacja ulgi dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł,

3. Zmiany w skali podatkowej na 2022r.

 • skala podatkowa obowiązująca za cały 2022r.
 • obniżenie stawki podatku z 17 do 12proc.
 • stosowanie od 1 lipca 2022r. nowej stawki podatkowej 12%
 • nowa wysokość kwoty pomniejszającej podatek rocznie i miesięcznie
 • kwota wolna od podatku i próg podatkowy – bez zmian
 • nowa stawka podatku ryczałtowego 12% od tzw. drobnych kwot z umów cywilnych 

4. Obliczanie i pobór zaliczek na podatek przez płatnika od 1 lipca 2022r. na podstawie przepisów przejściowych obowiązujących w okresie od 1lipca do 31 grudnia 2022r.

 • likwidacja obowiązku podwójnego wyliczania zaliczek
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej oraz mechanizm zabezpieczający w rocznym rozliczeniu PIT-gdyby podatnik stracił na jej likwidacji
 • oświadczenia i wnioski w tym PIT-2 złożone płatnikom w2022r.
 • obliczenie i pobór zaliczki przez płatnika od dochodów pracowniczych, w tym na zasadach preferencyjnych
 • obliczanie i pobór zaliczek od dochodów z działalności wykonywanej osobiście i praw majątkowych, w tym pobór podatku zryczałtowanego 12%
 • co z zaliczką pobraną w lipcu 2022r. wg przepisów obowiązujących na 30.06.2022r.
 • wnioski i oświadczenia jakie płatnik stosuje przy wypłacie należności po rozwiązaniu stosunku prawnego
 • zwolnienie płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia nadwyżki zaliczki (zrolowanej) w części niepobranej do 30.06.2022r.

5. Obliczenie i pobór zaliczek na podatek przez płatnika od 1 stycznia 2023r.

 • oświadczenia i wnioski składane płatnikom przez podatników–na nowych zasadach
 • możliwość rezygnacji z miesięcznych podwyższonych kup 300 zł
 • zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku na podstawie PIT-2- podział kwoty zmniejszającej podatek przez podatnika na kilku płatników, nowi podatnicy uprawnieni do złożenia PIT-2, miana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku z urzędu i przez przedsiębiorców opodatkowanych wg skali  
 • w przypadku podatników osiągających dochody z zagranicznego stosunku pracy
 • wnioski i oświadczenia jakie płatnik stosuje przy wypłacie należności po rozwiązaniu stosunku prawnego
 • nowe zasady zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek na wniosek podatnika
 • zwolnienie płatnika z odpowiedzialności, o której mowa w art.26a par.2 Ordynacji podatkowej

6. Jak korygować błędy w płacach powstałe w okresie od 1.01. do 30.06.2022r.

 • w przypadku zaniżenia zaliczki lub jej niepobrania przez Płatnika
 • w sytuacji poboru podatku od przychodu zwolnionego

7. Informacja PIT-11 i zasady rocznego rozliczenia PIT za 2022r.

 • ujęcie w informacji dwóch stanów faktycznych i prawnych obowiązujących w 2022r.– jak uniknąć błędów i na co zwrócić uwagę
 • składki na rzecz związku zawodowego w informacji PIT-11 – nowy, zwiększony limit odliczenia od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym
 • wynik rozliczenia rocznego PIT-u przez podatników po zmianach od 1.07.2022

8. Zmiany w ustawie zdrowotnej

 • doprecyzowanie przepisów dot. ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji, które pobierają wynagrodzenie
 • ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych i obywatelskich
 • zakres stosowania mechanizmu zerowania składki zdrowotnej
 • warunki obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki

9. Pozostałe zmiany związane z PIT

 • ograniczenie ulgi na zabytki
 • zmiany związane z przekazywaniem 1% podatku OPP
 • zmiany dot. wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa
 • nowy moment zaliczenia do KUP składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika
 • ujednolicenie terminów składania rocznych zeznań PIT

10. Zmiany dotyczące biznesu w zakresie:

 • ubezpieczeń społecznych – objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 • ubezpieczenia zdrowotnego – objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego wkład w postaci świadczenia pracy lub usług
 • limitowanego odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej w rozliczeniach podatkowych
 • zmiany formy opodatkowania w ciągu roku i na etapie zeznania podatkowego
 • rocznego rozliczenie składki zdrowotnej
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Zmiany w płacach od 1 lipca 2022r. wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie zmiany ustawy PIT – szkolenie online 12 lipiec
 • Data szkolenia:

  12.07.2022 | szkolenie online |

 • Cena: 490 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję