ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I SYGNALIŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM – jak prawidłowo przygotować się na nowe przepisy? szkolenie online 14 grudzień

 • 14.12.2021 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: dr Beata Baran – Radca Prawny  

 • Cena: 450 zł netto=brutto (jeśli usługa jest finansowana ze środków publicznych)

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca

Dr Beata Baran – Radca Prawny, Partner w Kancelarii Baran Książek Bigaj. Certyfikowany Compliance Oficer.

W Kancelarii nadzoruje sprawy z zakresu compliance, whistleblowingu, mobbingu i wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Specjalizuje się również w postępowaniach dyscyplinarnych i audytach prawnych. Na co dzień prowadzi obsługę Klientów korporacyjnych z branż banking & finance, pharma, retail, TSL, gas & oil. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej związana z Wydziałem Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspert w Biurze Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego: kadencji 2016-2020 oraz kadencji 2020-2024. Uczestniczka 21. Stałej Sesji Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa) oraz 4. Forum on Minority Issues Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa).

Odbyła staże naukowo-badawcze w Carls-Ruprecht Universitat Heidelberg, St. Kliment Ohrydzsky University w Sofii oraz  Akademii Kijowsko – Mohylańskiej w Kijowie oraz Sofii. Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franko i Akademii Kijowsko – Mohylańskiej. Absolwentka studiów kulturoznawczych – ukrainoznawstwo na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorka ponad 50 publikacji naukowych oraz licznych publikacji popularnonaukowych z zakresu compliance, whistleblowingu i wewnętrznych postępowań wyjaśniających, ukazujących się w języku polski, angielskim i ukraińskim. Do ostatnich pozycji można zaliczyć „Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych. Modele i zasady” (Wolters Kluwer, 2021), „Ochrona sygnalistów” (Wolters Kluwer, 2021) oraz „Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej” (Wolters Kluwer, 2016).

Aktywnie wspiera organizacje młodych naukowców (Towarzystwo Asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów) oraz studentów prawa (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA).

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Program opracowała dr Beata Baran. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

CZĘŚĆ I – WPROWADZAJĄCA

 1. Zgłaszanie nieprawidłowości–czym jest?
 2. Jakie są korzyści dla organizacji z wdrożenia kanałów sygnalizowania wewnętrznego?
 3. Nowa Dyrektywa o ochronie sygnalistów–ewolucja czy rewolucja?
 4. Wytyczne CBA oraz rekomendacja w sprawie procedury zgłaszania nieprawidłowości opracowana przez przedstawicieli administracji publicznej.
 5. Czy whistleblowing kończy się na wdrożeniu systemu zgłaszania nieprawidłowości, czyli o znaczeniu tzw. działaniach następczych.

CZĘŚĆ II – DYREKTYWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW – ZAGADNIENIA KLUCZOWE

 1. Najistotniejsze zmiany z perspektywy podmiotów publicznych.
 2. Na czym polega trójstopniowy system zgłaszania nieprawidłowości?
 3. Jakie obowiązki nakłada na podmioty publiczne Dyrektywa?
 4. Parasol nad sygnalistą, czyli ochrona zgłaszających.
 5. Dobre praktyki w sektorze publicznym w zakresie whistleblowing–czy już istnieją?

CZĘŚĆ III – SYGNALIZOWANIE WEWNĘTRZNE W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

 1. Kroki do wdrożenia wewnętrznego systemu zgłoszeń.
 2. Kogo i dlaczego zaangażować w pracę nad wdrożeniem wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości?
 3. Wewnętrzne regulacja dotyczące sygnalizowania.
 4. Szkolenia i materiały informacyjne– istotna część wdrażania systemu zgłoszeń.
 5. Przykłady i praktyczne rozwiązania.

CZĘŚĆ IV – WEWNĘTRZNE POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE

 1. Pierwsze działania po wpłynięciu zgłoszenia–w jaki sposób postępować?
 2. Co jest zgłaszane najczęściej?
 3. Osoby zaangażowane w postępowanie wyjaśniające.
 4. Jak skutecznie przeprowadzić dochodzenie wewnętrzne?
 5. Podsumowanie postępowania–protokół końcowy i działania następcze.

CZĘŚĆ V – PODSUMOWANIE + RUNDA PYTAŃ I ODPOWIEDZI.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  14.12.2021 | szkolenie online |

 • Cena: 450 zł netto=brutto (jeśli usługa jest finansowana ze środków publicznych)

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję