ZFŚS w sytuacjach wątpliwych w 2020r. – zgodnie z RODO oraz stanowiskami urzędowymi – termin 17 stycznia

 • 17.01.2020  | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Iwona Nowak-Przybylska 

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 20 grudnia 2019r. 

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Iwona Nowak – Przybylska –  Praktyk z ponad 20 letnim stażem w zawodzie. Od 18 lat Główny Księgowy. Właścicielka Kancelarii Finansowo-Księgowej. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej. Od 15 lat trener grup szkoleniowych z zakresu księgowości, rachunkowości finansów, ZFŚS, naliczania płac.

Celem szkolenia „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sytuacjach wątpliwych w 2020r. – zgodnie z RODO oraz stanowiskami urzędowymi ” jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Program szkolenia

Program opracowała Iwona Nowak-Przybylska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego

 1. spełnienie warunków umożliwiających wybór
 2. zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 3. świadczenie urlopowe a przychód pracownika
 4. dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego
 5. możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego
 6. warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i świadczenia urlopowego

II. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS

 1. możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
 2. możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu
 3. obniżenie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu

III. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 1. krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 2. osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 3. objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 4. jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 5. uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

IV. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

 1. na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 2. imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 3. pożyczki na cele mieszkaniowe
  • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
  • oprocentowanie pożyczki
  • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty

V. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych

 1. sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 2. badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
 3. na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 4. stanowisko RODO  w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 5. czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 6. program 500+ a badanie sytuacji życiowej

VI. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych

 1. osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
 2. co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych
 3. wysokość odpisów w 2019  roku.
 4. wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
 5. wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 6. o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS

VII. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS

 1. w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
 2. metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
 3. korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu

VIII. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę

 1. środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę
 2. w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków
 3. termin na przekazanie środków

IX. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

 1. obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
 2. czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
 3. wybór przedstawiciela załogi pracowników

X. Komisje socjalne

 1. zasady tworzenia komisji socjalnych
 2. skład komisji
 3. komisja socjalna jako organ opiniodawczy
 4. komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.

XI. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

 1. paczki dla pracowników
 2. bony towarowe
 3. bilety i karnety dla pracowników,
 4. zapomogi dla pracowników
 5. wczasy pod gruszą
 6. świadczenia dla emerytów i rencistów
 7. dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 8. dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 9. wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 10. rozliczenie imprez masowych – po wyroku TK z lipca 2014 r.
 11. koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

XII. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS

 1. wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 2. co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych
 3. czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy

XIII. Wybrane akty prawne dotyczące ZFśS

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  17.01.2020  | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 20 grudnia 2019r. 

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję