Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 roku – podatki i składki – szkolenie praktyczne termin 27 maja

 • 27.05.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

I. Zagadnienia ogólne

1) Zasady i miejsce oskładkowania pracowników i zleceniobiorców wynikające z:

 • polskich przepisów
 • z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, których stroną jest Polska
 • z prawa wspólnotowego

2) Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, w tym właściwość organu podatkowego w Polsce

3) Miejsce zamieszkania (rezydencja podatkowa) w świetle:

 • polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umów międzynarodowych
 • rozstrzyganie kolizji przepisów międzynarodowych z krajowymi

4) Certyfikat rezydencji – regulacje ustawowe i przyjęta praktyka

5) Miejsce opodatkowania dochodów z pracy najemnej i działalności wykonywanej osobiście, wynikające z:

 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • praca o niesamodzielnym charakterze w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

II. Rozliczenie składkowo-podatkowe cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

1) Praca wykonywana na terytorium RP

 • składki ZUS, co oznacza dostarczony płatnikowi formularz A1 i podstawa prawna jego poświadczenia
 • podatki: obowiązek podatkowy, postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązki polskiej firmy jako płatnika
 • zwolnienie przychodów z podatku w ramach „ulgi dla młodych”
 • informacje podatkowe PIT-11 i zeznania roczne

2) Praca wykonywana poza terytorium RP

 • w krajach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej i w krajach trzecich
 • gdzie i na jakich zasadach cudzoziemiec podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?
 • jaka jest rola płatnika w Polsce?

III. Rozliczenie składkowo-podatkowe cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie, kontrakt menedżerski)

1) Źródło przychodów z umów cywilnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

2) Praca wykonywana na terytorium RP

 • składki ZUS
 • opodatkowanie dochodów: zasady ogólne , ryczałt i zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • obowiązki płatnika: pobór i wpłata zaliczek lub podatku ryczałtowego,
 • informacje PIT-11, IFT-1/IFT-1R, deklaracje roczne i zeznania podatkowe

3) Praca wykonywana poza terytorium RP

 • w krajach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej oraz w krajach trzecich
 • miejsce opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
 • ograniczony obowiązek podatkowy,
 • przesłanki osiągania dochodu na terytorium RP
 • opodatkowanie bez certyfikatu rezydencji i z certyfikatem rezydencji
 • obowiązki płatnika w Polsce, informacje, deklaracje i zeznania

IV. Rozliczenie składkowo-podatkowe członków zarządu i rad nadzorczych

 • miejsca zamieszkania, w tym udokumentowane certyfikatem rezydencji
 • składki ZUS od zagranicznych członków RN
 • opodatkowanie: zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • obowiązki płatnika w Polsce, informacje, deklaracje i zeznania

V. Rozliczenie składkowo-podatkowe zagranicznych pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce

 • podmioty zagraniczne tzw. unijne – płatnikami składek w Polsce , w tym przeniesienie obowiązków płatnika na pracownika
 • obowiązki cudzoziemca wobec polskiego urzędu skarbowego po przekroczeniu 183dni pobytu w Polsce
 • obowiązki polskich firm- informacja ORD-W1
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  27.05.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję