Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 – aspekty prawne, obecna praktyka oraz nowa polityka migracyjna Polski – termin 23 marca

 • 23.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Michał Nocuń

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 21 lutego 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Michał Nocuń –  jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Program opracował Michał Nocuń . Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

1. Nowa Polityka Migracyjna Polski – jakie może przynieść zmiany w prawi i zagrożenia dla branży APT i outsourcingu?

a). Rządowa Agencja Rekrutacji Cudzoziemców – zmiany w działaniu agencji pośrednictwa pracy?

b). Stworzenie centralnego organu migracyjnego w Polsce — centralizacja terytorialna i merytoryczna funkcji w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

c). Kwoty migracyjne – ograniczenia dla obywateli państw stwarzających ryzyko migracyjne, możliwa czarna lista krajów emigracyjnych

d). Odpłatny udział w programach integracyjnych/asymilacyjnych warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy/stały?

e). Możliwe wyższe kary za nielegalne zatrudnienie – uzależnienie wysokości kary od liczby nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców.

2. Czy za wszystkich cudzoziemców należy odprowadzać składki na ZUS – na czym polega model tzw. „Cudzoziemiec bez ZUS”?

a). Jakie stanowiska zajmują sądy i ZUS odnośnie możliwości pracy bez składek na ZUS?

b). Czy dopuszczalne jest niepłacenie składek na ZUS z uwagi na fakt, że cudzoziemiec nie będzie korzystał ze świadczeń w Polsce?

c). Czy w każdym przypadku można zastosować model, który pozwala wykonywać pracę bez ZUS?

3. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

a). Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę

b). Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia

c). Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

4. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

a). Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?

b). Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu

c). „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach

d). Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’

e). Kłopotliwy „stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach

f). Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca

5. Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego

a). Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?

b). Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?

6. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy

a). Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób

b). Posiadacze Karty Polaka

c). Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

d). Studenci studiujący w Polsce

7. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)

8. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy

9. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

a). Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?

b). Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi

c). Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców

d). Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?

10. Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy

11. Omówienie formularzy urzędowych

12. Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca? 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  23.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 21 lutego 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję