Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 – aspekty prawne, obecna praktyka oraz nowa polityka migracyjna Polski – termin 23 czerwca

 • 23.06.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Michał Nocuń

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 22 maja 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Michał Nocuń –  jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Program opracował Michał Nocuń . Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie. W trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady weryfikacji legalności pobytu cudzoziemców podczas ich rekrutacji w Polsce, procedury uzyskiwania przez podmiot zatrudniający dokumentów pozwalających mu na legalne zatrudnienie cudzoziemca, a także procedury uzyskiwania przez cudzoziemców dokumentów pozwalających im na legalny pobyt. Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej.

1. Czy jest możliwość odzyskania składek ZUS cudzoziemców – na czym polega model tzw. „Cudzoziemiec bez ZUS”?

a). Jakie stanowiska zajmują sądy i ZUS odnośnie możliwości pracy bez składek na ZUS?

b). Czy dopuszczalne jest niepłacenie składek na ZUS z uwagi na fakt, że cudzoziemiec nie będzie korzystał ze świadczeń w Polsce?

c). Czy w każdym przypadku można zastosować model, który pozwala wykonywać pracę bez ZUS?

2. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

a) Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?

b) Jak korzystać z ruchu bezwizowego?

c) Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt

d) Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu

e) „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach

f) Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’

g) Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

h) Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.

3. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

a) Jak wyglądają procedury? Jak długo można z nich korzystać?

b) Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?

c) Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?

d) Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia

e) Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

4. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

a) Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?

b) Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób

c) Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE

d) Posiadacze Karty Polaka

e) Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

f) Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony? 

5. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu

a) Jak formułować ofertę pracy?

b) Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?

6. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich Państw świata

7. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

8. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.
a) Jak reagować na bezczynność organu administracji i przewlekłość postępowania?
b) Kiedy możemy wnieść ponaglenie na działanie organu, kto je rozpatruje i w jakim terminie?

9. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy

10. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

a). Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?

b). Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?

c) Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?

d) Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

11. Omówienie formularzy urzędowych – case study

12. Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  23.06.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 22 maja 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję