Zasiłki od teorii do praktyki – omówienie najważniejszych problemów praktycznych – szkolenie online termin 5 października

 • 05.10.2020r. |szkolenie online | szkolenie potwierdzone

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Elżbieta Fijor – Specjalista ds. zasiłków, wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS

 • Cena : 290 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Elżbieta Fijor – Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako przedstawiciel ZUS-u brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych dedykowanych płatnikom składek oraz ubezpieczonym. Uczestniczyła jako ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych w spotkaniach, kongresach, sympozjach i konferencjach. Współautorka poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do Oddziałów ZUS.

Program opracowała Elżbieta Fijor. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Prawo, wypłata i dokumenty do świadczeń, w związku z COVID-19:

 1. dodatkowy zasiłek opiekuńczy w okresie:
 • od 12 marca 2020 r. do 26.07.2020 r.
 1. zasiłek chorobowy dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie
 2. zasiłek chorobowy dla medyków
 3. świadczenie rehabilitacyjne – wydłużenie prawa
 4. prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, a prawo do dodatku solidarnościowego

 

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 • wysokość świadczeń chorobowych
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
 1. Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowanie uprawnień do zasiłku chorobowego
 •   wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
 •   przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
 •   obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek
 •   dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:
  –  posiadającego profil płatnika
  –  nieposiadającego profilu płatnika
 •  dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
  –  pierwszego zwolnienia
  –  kolejnych zwolnień
 •  przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:

–  posiada profil płatnika

–  nie posiada profilu płatnika składek

 •  obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA
 •   zwolnienie wystawione za okres wsteczny
 1. Uprawnienia rodzicielskie:

Zasiłek macierzyński:

 • za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • za okres urlopu rodzicielskiego:
 • możliwość odroczenia urlopu
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
 • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
 • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu
 • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
 • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego
 • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku
 • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku
 • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA
 • za okres urlopu ojcowskiego
 1. Zasiłki opiekuńcze
 • Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach
 • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość
 • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
 • ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • wysokość zasiłku
 • zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • kiedy nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy
 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeńwybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek
 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
 • zaliczkowa wypłata składnika
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
 • zmiana wymiaru czasu pracy
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

6 . Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  05.10.2020r. |szkolenie online | szkolenie potwierdzone

 • Cena : 290 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję