ZASIŁKI OD A DO Z W 2023/2024 roku– praktyka stosowania nowych przepisów, zmiany interpretacji przepisów dotyczących podstawy wymiaru świadczeń – szkolenie online 22 listopad

 • 22.11.2023 |szkolenie online|

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Alina Ćwiklińska – Specjalista ds. zasiłków, wieloletni pracownik ZUS

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Alina Ćwiklińska – Absolwentka  Wydziału  Prawa i Administracji  Uniwersytetu Adama  Mickiewicza w Poznaniu. Specjalistka  w zakresie  świadczeń krótkoterminowych. Wieloletni Naczelnik Departamentu Zasiłków oraz długoletni  członek  zespołu doradczego. Współautorka  poradnika dla  inspektorów  kontroli płatników  składek. Autorka  artykułów w  prasie  fachowej. Posiada  duże  doświadczenie  w  kontaktach  z  przedstawicielami  zakładów pracy zajmujących  się  problematyką  zasiłkową. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników za jasny i zrozumiały sposób przekazywania wiedzy z zakresu zasiłków.

Program opracowała Alina Ćwiklińska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

 1. Nabywanie prawa  do  zasiłku  chorobowego
 2. Okresy wyczekiwania na wynagrodzenie za czas choroby oraz na zasiłek chorobowy
 3. Co zaliczamy do okresu wyczekiwania na zasiłek chorobowy
 4. Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia
 5. Okoliczności wyłączające prawo do zasiłku chorobowego
 6. Wysokość zasiłków chorobowych od stycznia 2022 roku
 7. Zliczanie okresów zasiłkowych
 8. Okres wypłaty zasiłku chorobowego w tym po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 9. Obowiązki płatnika składek w przypadku choroby osoby po ustaniu zatrudnienia
 10. Kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich od pracy
 11. Okres zasiłkowy w okresie trwania zatrudnienia
 12. Zasiek chorobowy, a urlop na poratowanie zdrowia
 13. Dokumentowanie prawa o zasiłku chorobowego

PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW

 • Wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania
 • Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków z krótszego okresu
 • Postępowanie w przypadku nie osiągnięcia wynagrodzenia za pełny miesiąc
 • Podstawa wymiaru zasiłków w kontekście zmian do kodeksu pracy
 • Przekroczenie górnego pułapu składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Wyłączanie miesięcy z podstawy wymiaru zasiłków
 • Składniki wynagrodzenie których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków
 • Premie i inne składniki uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków – premie miesięczne regulaminowe i uznaniowe, premie kwartalne, premie roczne
 • Zamiana premii np. z kwartalnych na miesięczne i odwrotnie
 • Wpływ minimalnego wynagrodzenie za pracę na podstawę wymiaru zasiłków od stycznia 2023 roku i od lipca 2023 roku
 • Zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłków
 • Składniki przyznane do określonego terminu
 • Składniki wypłacone zaliczkowo, a podstawa wymiaru zasiłków
 • Zaprzestanie wypłaty danego składnika

ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM I URLOPIE RODZICIELSKIM

 • Wymiar urlopu macierzyńskiego na podstawie kodeksu pracy
 • Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez krótszy okres
 • Wypłata zasiłku macierzyńskiego innemu członkowi najbliższej rodziny
 • Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego
 • Rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego
 • Praca na urlopie macierzyńskim u innego pracodawcy
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie
 • Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w ramach rodziny zastępczej

ZASIŁEK MACIERZYŃSKIM NA URLOPIE RODZICIELSKIM

 • Składanie wniosków o urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński
 • Dzielenie urlopu rodzicielskiego na części
 • Urlop rodzicielski zastrzeżony wyłącznie dla jednego rodzica
 • Zasiłki macierzyńskie w wysokości 70% i w wysokości81,5%
 • Uprawnienia dla pracowników którzy w dniu 2 sierpnia 2022r. przebywali na urlopie rodzicielskim lub byli do niego uprawnieni.
 • Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego dla pracowników którzy w dniu wejścia w życie ustawy przebywali na urlopie rodzicielskim
 • Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego dla pracowników którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z 9 marca 2023 r złożyli wnioski o urlop rodzicielski ale nie rozpoczęli z niego korzystać

 URLOPY  OJCOWSKIE

 • Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim
 • Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim dla dzieci urodzonych do 25 kwietnia 2023 r oraz urodzonych od 26 kwietnia 2023 roku
 • Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego

ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

 • Składanie wniosków o świadczenie rehabilitacyjne
 • Okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
 • Podstawa do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
 • Utrata prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
 • Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 • Prawo do zasiłku opiekuńczego
 • Prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu lub dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18
 • Zasiłek opiekuńczy nad chorym dzieckiem do 14 roku życia i chorym dzieckiem do 18 roku życia
 • Zasiłek opiekuńczy nad chorym członkiem rodziny powyżej 14 roku życia oraz niepełnosprawnym do 18 roku życia
 • Wysokość zasiłku opiekuńczego
 • Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego
 • Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
ZASIŁKI OD A DO Z W 2023/2024 roku– praktyka stosowania nowych przepisów, zmiany interpretacji przepisów dotyczących podstawy wymiaru świadczeń – szkolenie online 22 listopad
 • Data szkolenia:

  22.11.2023 |szkolenie online|

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję