ZASIŁEK MACIERZYŃSKI I WYNAGRODZENIE ZA ZWOLNIENIA Z PRACY DLA RODZICÓW PO WDROŻENIU DYREKTYWY UE WORK LIFE BALANCE – WARSZTAT PŁACOWO-KADROWY (wyliczenia i wzory wniosków) – szkolenie online 27 listopad

 • 27.11.2023| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Anna Stokłosa – Radca Prawny

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Wykładowca

Anna Stokłosa – radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

Program opracowała Anna Stokłosa. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

1. Zwolnienie z powodu siły wyższej

a) warunki udzielenia zwolnienia

– czy pracodawca może odmówić udzielenia zwolnienia

– wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy

– informacja w świadectwie pracy

b) warsztat wyliczeniowy wynagrodzenia za czas zwolnienia

c) wniosek – termin złożenia, treść

2. Urlop opiekuńczy

a) wniosek

– termin złożenia

– wzór wniosku

b) wyłączenie prawa do zasiłku

3. Ciąża a świadczenia na rzecz pracownicy

a) wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – warunki udzielenia zwolnienia, warsztat wyliczeniowy

b) wynagrodzenie za czas zwolnienia na badania lekarskie związane z ciążą – warunki udzielenia, warsztat wyliczeniowy

c) dodatek wyrównawczy – przeniesienie pracownicy w ciąży na inne stanowisko pracy – warsztat wyliczeniowy

d) wynagrodzenie i zasiłek chorobowy w czasie ciąży – zawyżona podstawa wymiaru zasiłku i fikcyjne zatrudnienie w kontrolach ZUS

e) prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownicy w ciąży – zmiana w 2022 r.

f) zasiłek macierzyński a ulga (dla młodych, dla rodzica 4+, dla pracującego emeryta, na powrót) – ZPO, ZPM- zmiany od 01.07.2022 r.

4. Zasiłek macierzyński po zmianach w 2023 r. – wdrożenie Dyrektywy UE work – life balance

a) postać papierowa lub elektroniczna zamiast pisemnego wniosku

– co to jest postać elektroniczna?

– kompletna lista wniosków, które mogą być złożone w postaci elektronicznej

b) podstawa wymiaru zasiłku – przypadki trudne i niejednoznaczne

c) podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

d) dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego

5. Urlop macierzyński – wdrożenie Dyrektywy UE work – life balance

a) jakie wnioski mogą być złożone w postaci elektronicznej?

b) wysokość zasiłku macierzyńskiego po zmianach w 2023 r.

c) rezygnacja z urlopu (zasiłku) macierzyńskiego po 8 i 14 tygodniu od dnia porodu

d) zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka lub innego członka rodziny – wniosek, wysokość, warunki przyznania

e) komplet wzorów wniosków

f) przepisy przejściowe – omówienie na przykładach

6. Urlop rodzicielski – wdrożenie Dyrektywy UE work – life balance

a) nowy okres zasiłkowy

b) wysokość zasiłku po zmianach w 2023 r.

c) jednorazowe wyrównanie do wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku

– warunki i termin złożenia wniosku

– wzór wniosku

d) sposób wykorzystania urlopu rodzicielskiego a wysokość zasiłku

– wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,

– możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i jednoczesne korzystanie przez obydwoje rodziców

e) przepisy przejściowe – omówienie na przykładach

7. Urlop ojcowski

a) skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego z uwzględnieniem przepisów przejściowych

b) wysokość zasiłku macierzyńskiego

c) informacja w świadectwie pracy – do kiedy informacja powinna być umieszczona w świadectwie pracy

d) przepisy przejściowe – omówienie na przykładach

8. Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorców

9. Urlop wychowawczy – omówienie zmian z 2023 r.

10. Zasiłek macierzyński opiekuna adopcyjnego po zmianach w 2023 r.

 • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski i urlop ojcowski dla rodzica adopcyjnego -warunki, treść wniosków
 • zasiłek macierzyński dla rodzica adopcyjnego – wymagane dokumenty, wysokość, okres zasiłkowy
 • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego rodzica adopcyjnego
 • zmiana górnej granicy wieku przysposobionego dziecka od 01.02.2023 r.

11. Rodzic dziecka z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem”

a) okres zasiłkowy

b) obowiązek pracodawcy uwzględnienia wniosku o pracę zdalną (warunki odmowy uwzględnienia wniosku)

c) uprawnienia pracownika – rodzica dziecka

12. Pracownik – rodzic dziecka – kompletna lista uprawnień na wzorach dokumentów

a) przerwa na karmienie dziecka piersią

b) uprawnienia rodzica dziecka do 3 r.ż.

c) uprawnienia rodzica dziecka do 8 r.ż. (zmiana w 2023 r. : podniesienie limitu wieku dziecka)

d) opieka nad dzieckiem zdrowym do 14 r.ż.

– zmiana w 2023 r. – wymiar godzinowy pracownika z obniżoną normą czasu pracy

– wymiar zwolnienia pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

– warsztat wyliczeniowy wynagrodzenia za okres zwolnienia

13. Zasiłek opiekuńczy:

a) uprawnienia do zasiłku

b) okres zasiłkowy

c) dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego

14. Pytania i odpowiedzi – szkolenie ma charakter interaktywny, uczestnicy szkolenia mają możliwość zadawania pytań na bieżąco.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
ZASIŁEK MACIERZYŃSKI I WYNAGRODZENIE ZA ZWOLNIENIA Z PRACY DLA RODZICÓW PO WDROŻENIU DYREKTYWY UE WORK LIFE BALANCE – WARSZTAT PŁACOWO-KADROWY (wyliczenia i wzory wniosków) – szkolenie online 27 listopad
 • Data szkolenia:

  27.11.2023| szkolenie online |

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję