Zasady wykonywania pracy zdalnej zgodnie z wykładnią oraz planowanymi nowymi przepisami – szkolenie online termin 25 luty

 • 25.02.2021 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osobyW cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawa prawna polecania pracy zdalnej oraz okres jej stosowania,
 • zasady korzystania z pracy zdalnej na podstawie nowych przepisów Kodeksu pracy,
 • cel korzystania z pracy zdalnej w obecnym stanie prawnym i zgodnie z planowanymi rozwiązaniami prawnymi,
 1. Polecenie pracy zdalnej, w tym pracy rotacyjnej (hybrydowej) – zasady wydawania i zakres polecenia obecnie oraz po wprowadzeniu planowanych zmian,
 • obowiązujące ograniczenia w poleceniu pracy zdalnej,
 • możliwość pracy zdalnej na kwarantannie i w trakcie izolacji domowej,
 • sposób potwierdzania dopuszczalności wykonywania pracy zdalnej (stanowisko UODO oraz opinie wykładni),
 • dane zbierane na potrzeby pracy zdalnej (stanowisko UODO oraz opinie wykładni),
 1. Problematyka świadczenia pracy zdalnej z zagranicy (stanowiska MRPiPS i UODO oraz opinie wykładni),
 2. Zasady korzystania z narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej obecnie oraz po wejściu w życie planowanych zmian, w tym:
 • na jakich zasadach pracownik może wykorzystywać własne narzędzia i materiały do wykonywania pracy zdalnej?
 • czy jest możliwość nakazania albo zakazania korzystania ze sprzętu lub materiałów do pracy należących do pracownika?
 1. Zasady kontaktu z pracownikiem w trakcie pracy zdalnej, w tym:
 • czy istnieje możliwość kontaktowania z pracownikiem na prywatny adres e-mail albo prywatny numer kontaktowy? (stanowisko UODO w tej kwestii),
 1. Kontrola pracy pracownika pracującego zdalnie w tym:
 • czy do pracującego zdalnie można stosować monitoring? (stanowiska UODO w sprawie monitoringu pracującego zdalnie),
 1. Zalecane przez UODO zasady ochrony danych osobowych i informacji ważnych dla pracodawcy w trakcie pracy zdalnej – możliwość wprowadzenia praktycznych postanowień w tej kwestii do wewnętrznych regulacji prawnych,
 2. Czas pracy pracownika pracującego zdalnie –odrębności w porównaniu z czasem pracy w stacjonarnym miejscu pracy, w tym:
 • rozwiązania dotyczące potwierdzania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracyzdalnej, które powinny były zastąpić tradycyjne listy obecności i odbicia rcp,
 • zasady wprowadzenia elastycznych systemów i rozkładów czasu pracy na okres pracy zdalnej,
 • zasady poprawnego prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika pracującego zdalnie,
 • ewidencja wykonanych czynności jako dokumentem pomocniczym do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracującego zdalnie: zasady jej sporządzania, przekazywania pracodawcy oraz przechowywania,
 • rekompensowanie pracy nadliczbowej w trakcie pracy zdalnej, w tym możliwość wypłacania ryczałtu (stanowisko MRPiPS),
 1. Obieg dokumentów, w tym wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, w trakcie pracy zdalnej w tym:
 • dodatkowe dokumenty tworzone w związku z pracą zdalną oraz miejsce ich przechowywania,
 • wykaz dokumentów przekazywanych przez pracownika pracującego zdalnie, które trzeba będzie potwierdzić na piśmie oraz obowiązki jakie trzeba spełnić, dołączając dokumenty przesłane zdalnie do dokumentacji pracowniczej,
 1. Zasady zapewniania bhp przy pracy zdalnej zgodnie z wytycznymi Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wspólnie z Głównym Inspektoratem Pracy, w tym:
 • postanowienia, w tym związane z ewentualnym wypadkiem przy pracy, które warto wprowadzić do Regulaminu pracy (procedury/zarządzenia) dotyczącego zdalnej,
 • zasady bhp i obowiązki pracodawcy oraz pracownika w tym zakresie, które będą obowiązywały po zmianie przepisów,
 1. Zasady odwołania pracy zdalnej:
 • w obecnym stanie prawnym (warunki bhp jakie trzeba zapewnić pracownikowi powracającemu do pracy stacjonarnej),
 • po zmianie przepisów.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  25.02.2021 | szkolenie online |

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osobyW cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję