Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce – szkolenie online termin 12 luty

 • 12.02.20201 |szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Paweł Ziółkowski – Prawnik

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:
Paweł Ziółkowski – Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace – Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Specjalizuje się w PPK, podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.
Program szkolenia opracował Paweł Ziółkowski. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.
Działalność socjalna
 • Potrzeby socjalne osób zatrudnionych
 • Cele tworzenia ZFŚS
 • Definicja działalności socjalnej
 • Granice działalności socjalnej
 • Świadczenia wykraczająca poza granice działalności socjalnej

Osoby uprawnione

 • Pracownicy
 • Emeryci i renciści – byli pracownicy
 • Członkowie rodzin osób uprawnionych
 • Osoby uprawnione na mocy regulaminu
 • Czy można różnicować świadczenia między grupami osób uprawnionych (np. pracownicy i emeryci)?
 • Czy trzeba sprawować opiekę socjalną nad emerytami i rencistami?

Podmioty tworzące ZFŚS

 • Podmioty zatrudniające poniżej 20 pracowników
 • Podmioty zatrudniające co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 50
 • Podmioty zatrudniające co najmniej 50 pracowników
 • Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS bez względu na liczbę pracowników
 • Możliwość rezygnacji z tworzenia ZFŚS przez pracodawców zatrudniających do najmniej 50 pracowników

Zasady tworzenia ZFŚS

 • Odpisy i zwiększenia w 2020 r.
 • Opisy i zwiększenia na rok 2021 r. (projekt)
 • Odpisy indywidualne (podwyższanie i obniżanie odpisów)
 • Koszty związane z rachunkiem ZFŚS
 • Wspólne prowadzenie ZFŚS
 • Przejęcie zakładu pracy lub części zakładu pracy, a ZFŚS
 • Tworzenie ZFŚS w podmiotach objętych kartą nauczyciela
 • Rola i zadania komisji socjalnej
 • Regulamin ZFŚS
 • Możliwość rezygnacji z PPK

Kryteria socjalne

 • Sytuacja życiowa, rodzinna i materialna
 • Czy paczki dla dzieci należy różnicować co do wartości
 • Czy można uwzględniać alimenty i staż pracy
 • Dochody zagraniczne
 • Dochody z działalności rolniczej
 • Dochody z działalności gospodarczej
 • Dochody opodatkowane i nieopodatkowane
 • Alimenty i 500+
 • Oświadczenia, zaświadczenia PIT-y
 • Czy bogaty pracownik ma prawo do świadczeń?

Dokumentowanie sytuacji socjalnej

 • Oświadczenie osoby uprawnionej
 • Przedstawiania dokumentów innych niż oświadczenia
 • Upoważnienie do przetwarzania danych
 • Prawo do przechowywania dokumentacji socjalnej
 • Okres przechowywania dokumentacji socjalnej

Zasady udzielania świadczeń

 • Ustalanie katalogu świadczeń
 • Różnicowanie świadczeń
 • Konsekwencje braku różnicowania
 • Świadczenie urlopowe i inne sposoby dofinansowania wypoczynku
 • Dokumentowanie sytuacji socjalnej a RODO
 • Czy konieczny jest wniosek uprawnionego?
 • Czy małżonkowie mają prawo do dwóch świadczeń?

ZFŚS a ZUS

 • Świadczenia po równo a składki ZUS
 • Wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS
 • Przegląd orzecznictwa
 • Na co ZUS zwraca uwagę podczas kontroli
 • Przykładowe zarzuty ZUS

ZFŚS a podatek dochodowy

 • Definicja przychodów podatkowych
 • Przychody w świetle wyroku TK K7/13
 • Koszty uzyskania i możliwość ich zastosowania do świadczeń z ZFŚS
 • ZFŚS a zerowy PIT
 • Zwolnienia podatkowe: zapomogi, świadczenia na rzecz emerytów i rencistów, świadczenia rzeczowe i pieniężne, opieka nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, wypoczynek dzieci
 • Wysokość zwolnień podatkowych w czasie epidemii
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  12.02.20201 |szkolenie online |

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję