WYNAGRODZENIA 2020/2021 – wpłaty na PPK, PIT-11, zaliczki, koszty, potrącenia, składki, świadczenia na rzecz pracowników- szkolenie online 18 grudzień

 • 18.12.2020r. |szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Paweł Ziółkowski – Prawnik

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Paweł Ziółkowski – Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako wykładowca. Autor ponad 10 tys publikacji branżowych. Zrealizował w swojej karierze ponad 1000 szkoleń. Wykładowca akademicki na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, GWSH w Katowicach, oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Program szkolenia opracował Paweł Ziółkowski. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

 1. Podatkowe konsekwencje wprowadzenia PPK (od 2019)
 • Rodzaje wpłat na PPK
 • Wpłata pracodawcy jako przychód podatkowy
 • Zwolnienia podatkowe związane z PPK
 • Kiedy płacimy PIT w przypadku PPK
 1. PIT-11 (od 2020)
 • Nowa postać formularza
 • Wykazywanie PIT-11 w PIT-11
 • Zasiłki wypłacane przez zakład pracy
 • Wykazywanie przychodów z innych źródeł w PIT-11
 • Imię, nazwisko, podpis albo nadruk zamiast podpisu
 • Co zrobić, jak podatnik nie ma ani NIP, ani PESEL
 • Zmiana terminów wystawiania PIT-11
 1. Zmiana zasad ustalania zaliczek ze stosunku pracy (2019/2020)
 • Rodzaje przychodów podatkowych
 • Przychody ze stosunku pracy
 • Moment powstania przychodu
 • Przekroczenie progu podatkowego, a wysokość zaliczki
 • Potrącanie kwoty zmniejszającej podatek przy zaliczkach
 • Nowa skala podatkowe
 • Nowe kwota wolna
 • Konsekwencje wprowadzenie zerowego PIT
 1. Koszty uzyskania przychodów
 • Stosunek pracy
 • Umowy cywilnoprawne
 • Samozatrudnienie
 • Świadczenia, w przypadku których nie potrąca się kosztów
 • Umowy z prawami autorskimi
 1. Potrącenia z umów cywilnoprawnych (od 2019)
 • Potrącenia ze stosunku pracy
 • Potrącenia z zasiłków
 • Wysokość potrąceń z umów cywilnoprawnych
 • Kwota wolna od potrąceń w przypadku umów cywilnoprawnych.
 1. Składki ZUS
 • Rodzaje składek
 • Umowa o pracę a inne formy zatrudnienia
 • Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
 • Umowa zlecenia z cudzym i własnym pracownikiem
 • Umowa zlecenia ze studentem
 • Kilka umów zlecenia
 • Umowa zlecenia z przedsiębiorcą
 • Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą
 • Ustalanie statusu zleceniobiorcy
 • Umowa o dzieło a składki ZUS
 1. Omówienie wybranych świadczeń na rzecz pracowników
 • Samochody służbowe
 • Inne składniki majątku udostępniane pracownikom
 • Abonamenty medyczne
 • Imprezy
 • Szkolenia
 • Podróże służbowe
 • Oddelegowanie
 • Świadczenia BHP
 • Świadczenia z ZFŚS – nowe wysokości zwolnień podatkowych
 • Umundurowanie
 • Ekwiwalenty za narzędzia materiały i sprzęt pracownika
 • Odszkodowania
 • Dofinansowanie żłobków i przedszkoli
 • Świadczenia zgłoszone przez uczestników
 1. Darowizny na rzecz pracowników
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  18.12.2020r. |szkolenie online |

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję