WSZYSTKIE DOKONANE ZMIANY ORAZ CO NOWEGO W PRZEPISACH W 2019 ROKU : KADRY, PŁACE, ZUS, PODATKI – termin 23-24 styczeń

WSZYSTKIE DOKONANE ZMIANY ORAZ CO NOWEGO W PRZEPISACH W 2019 ROKU : KADRY, PŁACE, ZUS, PODATKI – termin 23-24 styczeń

 • 23-24.01.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy, Anita Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MPiPS

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

 

Anita Gwarek – Prawnik, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę prowadząc szkolenia i uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1 Dzień – Wykładowca: Danuta Denkiewicz

1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2019r.,

1) wysokość i zasady wyrównywania minimalnego wynagrodzenia

2) warunki bezpiecznego stosowania minimalnej stawki godzinowej na umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług oraz przy samozatrudnieniu

2. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019r.

1) wprowadzone w 2018r.zakresie:

a) podwyższenia niektórych zwolnień podatkowych dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników

b) nowego limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców, w tym rodzaje działalności do której koszty te mają zastosowanie

c) zmian w skali podatkowej – podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy

d) ograniczenie stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy

2) wprowadzone 2019/2020r. w obowiązkach płatnika, w tym;

a) nowe zasady terminy składania zeznań podatkowych

b) skrócenie terminu i zmiana formy przesyłania informacji podatkowych do US (PIT-11, PIT-8C, PIT-R)

c) modyfikacja przepisów w zakresie obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od pracowników w 2020r.

3. Pracownicze Plany Kapitałowe;

a) składki od pracowników i pracodawcy i ich wpływ na listę płac

b) zwrot składek z PPK – kwestie podatkowe (przychody zwolnione i opodatkowane )

4. Danina solidarnościowa – zasady jej naliczania i opłacania w świetle przepisów ustawy o PDOF

5. Stosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania od 1 stycznia 2019 r. wobec płatników.

6. Zmiany w rozliczeniach z ZUS w 2018/2019 roku

1) wprowadzone w 2018r.

a) e-składka, oddzielne konto płatnika, jeden przelew na jedno konto wszystkich składek, zaliczenie bieżących wpłat na poczet zaległych składek ZUS

b) prawo ZUS do ustalenia płatnika przy outsourcingu

c) do z limitem trzydziestokrotności na 2019r.?

2) wprowadzone w 2019r. w kontekście skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

a) nowe obowiązki informacyjne płatników wobec ZUS

b) nowy obowiązkowy raport informacyjny ZUS RPA za nowo zatrudnionych pracowników od 1 stycznia 2019r.

c) zusowskie warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w okresie od 1.01.1999 do 31.12.2018r., w tym;

 • oświadczenie płatnika ZUS OSW- treść i skutki złożenia
 • nowy raport informacyjny ZUS RIA, termin złożenia, dane i treść

d) obowiązki płatnika oraz ZUS wobec ubezpieczonego, za którego płatnik złożył raport ZUS RIA

e) nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty

f) zmiana treści formularza ZUS ZWUA

g) zmiany dostosowujące w Programie Płatnik, e -Płatnik, PUE

7. Korzyści oraz ryzyko składkowo-podatkowe płatników współpracujących z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgowych form działalności zarobkowej, o których mowa w tzw. Konstytucji Biznesu

1) współpraca z przedsiębiorcą nierejestrowym,

a) warunki i zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej,

b) brak obowiązków składkowo-podatkowych po stronie płatnika,

c) dokumentacja zabezpieczająca płatnika

2)  umowa zlecenie a świadczenie usług przez przedsiębiorcę nierejestrowego, podobieństwa i różnice

3) oskładkowanie umowy zlecenia zawartej z dorabiającym przedsiębiorcą korzystającym: z tzw. „ulgi na start” i „ małego ZUS-u”

8. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019r. i jego wpływ na rozliczenia składkowe, w tym podstawa wymiaru składek dla:

1) osób przebywających na urlopach wychowawczych

2) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

3) pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

2 Dzień – Wykładowca: Anita Gwarek 

Zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od dnia 1 stycznia 2019 r.

1. Zmiany w Kodeksie pracy:

 • wprowadzenie możliwości prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej;
 • zmiana postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
 • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat (przypadki utrzymania 50 letniego okresu przechowywania),
 • obowiązki informacyjne pracodawcy (informacja wraz ze świadectwem pracy),
 • dokumentacja pracownicza w przypadku ponownego zatrudnienia,
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej oraz poprzedniej postaci dokumentacji,
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej,
 • zmiana zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę (na konto) – obowiązki pracodawcy,
 • sytuacje przejściowe.

2. Nowe rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej:

 • 4 części akt osobowych z możliwością podziału na podczęści, w tym nowa część D,
 • zmieniony zakres dokumentów w poszczególnych częściach akt osobowych,
 • pozostała dokumentacja pracownicza – w tym nowy zakres ewidencji czasu pracy,
 • zasady wydawania dokumentacji pracownikom lub byłym pracownikom,
 • zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej pracownikom lub byłym pracownikom,
 • zasady dołączania do dokumentacji elektronicznej dokumentów papierowych
 • zasady postępowania z dokumentacją zgromadzoną przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz gromadzoną po 1 stycznia 2019 r.

3. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu:

 • uregulowania w Kodeksie pracy dotyczące monitoringu pomieszczeń oraz monitoringu poczty elektronicznej – od 25 maja 2018 r.
 • zmiany dotyczące zakresu danych osobowych, których można żądać od osoby ubiegającej się zatrudnienie oraz pracownika, zasady przetwarzania danych osobowych, w tym wrażliwych i o skazaniu, podstawy przetwarzania danych – projekt ustawy o zapewnieniu stosowania rozporządzenia RODO zmieniającej przepisy Kodeksu pracy.

4. Różne zmiany w Kodeksie pracy:

 • dotyczące sytuacji pracowników zatrudnionych u przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w razie jego śmierci (ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej),
 • w zakresie telepracy,
 • w zakresie szkoleń bhp i wykonywania zadań służby bhp,
 • w związku ze zmianą niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
 • dotyczące młodocianych.

5. Zasady pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. 

6. Projektowane zmiany przewidziane w prezydenckim projekcie zmian w Kodeksie pracy (druk sejmowy 1653) obejmujące zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich, w zakresie świadectwa pracy, mobbingu, dyskryminacji.

7. Świadectwo pracy – nowe zasady wydawania świadectwa pracy i jego treść.

 • Obowiązek wydania świadectwa pracy niezależny od rodzaju umowy o pracę,
 • Obowiązek wydania świadectwa pracy niezwłocznie/ na wniosek pracownika,
 • Obowiązek wydania nowego świadectwa pracy,
 • Informacje jakie powinno zawierać świadectwo pracy,
 • Terminy związane z wydawaniem świadectwa pracy,
 • Prostowanie świadectwa pracy.

8. Nowe dokumenty pozyskiwane w związku z prawem dokonywania wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. na konto bankowe pracownika:

 • informacja o numerze kontra,
 • (wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych),
 • obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.

9. Wybrane najnowsze orzecznictwo sądowe.

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  23-24.01.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję