WSZYSTKIE DOKONANE ZMIANY ORAZ CO NOWEGO W PRZEPISACH W 2019 ROKU : KADRY, PŁACE, ZUS, PODATKI – termin 18-19 września

WSZYSTKIE DOKONANE ZMIANY ORAZ CO NOWEGO W PRZEPISACH W 2019 ROKU : KADRY, PŁACE, ZUS, PODATKI – termin 18-19 września

 • 18-19.09.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy: A. Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRPIPS,  D.Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby 

  Cena promocyjna: 1 090 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 27 sierpnia 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Anita Gwarek – Prawnik, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę prowadząc szkolenia i uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowały Anita Gwarek oraz Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

1 Dzień – Wykładowca: Anita Gwarek

Dokumentacja pracownicza w 2019 r. – zasady prowadzenia i przechowywania.

Zasady wynikające z Kodeksu pracy
1. Wybór pracodawcy co do postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej – postać papierowa lub elektroniczna.
2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat czy 50 lat zależny m. in. od daty nawiązania stosunku pracy z danym pracownikiem),
3. Przypadki dłuższego niż 10 letni okresu przechowywania dokumentacji,
4. Ponowne nawiązanie stosunku pracy – kontynuacja dotychczasowej dokumentacji,
5. Obowiązki pracodawcy o charakterze informacyjnym (o okresie przechowywania, o możliwości odbioru dokumentacji),
6. Zasady postępowania pracodawcy po upływie okresu przechowywania – niszczenie dokumentacji pracowniczej,
7. Zmiana postaci dokumentacji z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
8. Obowiązki związane ze zmianą postaci dokumentacji,
9. Wydawanie kopii całości lub części dokumentacji,
10. Odpowiedzialność wykroczeniowa,
11. Zakres stosowania nowych przepisów.

Zasady wynikające z rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej
1. Akta osobowe w 4 częściach (część A- ubieganie się o zatrudnienie, część B – nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia, część C – ustanie stosunku pracy, część D – kary porządkowe)
2. Sposób przechowywania akt osobowych (oświadczenia i dokumenty, wydzielone części, wykaz, numerowanie, odpisy, kopie itp.)
3. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, kart wypłaconego wynagrodzenia, karta ewidencji odzieży),
4. Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach,
5. Przekazywanie dokumentacji pracowniczej nowemu pracodawcy,
6. Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej,
7. Dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej (zabezpieczenie dokumentacji, odwzorowania cyfrowe, wymagania techniczne, przeniesienie dokumentacji elektronicznej do innego systemu),
8. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru dokumentacji,
9. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
10. Zakres stosowania nowych przepisów do nowych stosunków pracy nawiązanych począwszy od 1.1.2019 r., do stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1.1.2019 r. oraz zakończonych przed tym dniem.

Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy – zmiany w Kodeksie obowiązujące od 4 maja 2019 r.
1. Podstawy przetwarzania danych osobowych w stosunkach pracy,
2. Obowiązkowe dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika,
3. Dane osobowe pozyskiwane za zgodą kandydata lub pracownika,
4. Pozyskiwanie danych szczególnie wrażliwych, w tym danych biometrycznych,
5. Pozyskiwanie danych o niekaralności,
6. Pozyskiwanie danych o stanie zdrowia w działalności socjalnej,
7. Monitoring w zakładzie pracy,
8. Monitoring poczty elektronicznej,
9. Nowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Inne zmiany w Kodeksie pracy
1. Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie:
– świadectwa pracy (prostowanie świadectwa pracy, żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, orzeczenie zastępujące świadectwo pracy),
– mobbingu (odszkodowanie bez rozwiązania umowy) i dyskryminacji (stworzenie otwartego katalogu przesłanek),
– realizacji wyroku TK w sprawie roszczeń związanych z rozwiązaniem umowy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym,
– uprawnień rodzicielskich – ochrona najbliższych członków rodziny.

2 Dzień – Wykładowca: Danuta Denkiewicz

1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa

2. Nowe zasady potrąceń komorniczych z wynagrodzenia zleceniobiorców

3. PESEL dla cudzoziemców (identyfikator dla celów podatkowych) – zasady pozyskiwania

4. Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 i 2020r. a w szczególności:

a) wysokość progów dochodowych i kwoty pomniejszającej podate

b) e-PIT wstępnie wypełniony przez Krajową Administrację Skarbową i obowiązki podatnik

c) obowiązki płatnika związane z przekazaniem informacji podatkowych

d) modyfikacja przepisów w zakresie obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od pracowników, w tym obliczenie zaliczki w momencie przekroczenia progu podatkowego  na nowych zasadach

5. Zasady stosowania 50% kup z tytułu praw autorskich, w tym:

a) rodzaje działalności twórczej z prawem do 50% kup i warunki korzystania z tych kosztów

b) wymogi dokumentacyjne w odniesieniu do pracowników –twórców korzystających z 50% kup

c)ustalenie źródła przychodu w związku z odpłatnym przeniesieniem praw autorskich do utworu na podstawie umowy o dzieło/zlecenia

6. Pracownicze Plany Kapitałowe;

a) zasady finansowania PPK (państwo, pracodawca, uczestnik)

b) składki podstawowe i dodatkowe, w tym finansowane przez pracodawcę i pracownika

c) podstawa wymiaru składek , nowelizacja polegająca na zniesieniu limitu 30 krotności podstawy składek na PPK

d) terminy rozliczenia składek na PPK

e) wypłaty z PPK – zwolnione z podatku i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem kapitałowym

f) składki na PPK na liście płac – przykład

7. Danina solidarnościowa – zasady jej naliczania i opłacania w świetle przepisów ustawy o PDOF

8. Projektowane zmiany dotyczące „ulgi dla młodych” już od 1 sierpnia 2019r.

a) jakich podatników obejmie ulga dla młodych?

b) kwotowy limit zwolnienia roczny i za 5 miesięcy 2019r.

c) jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu?

d) „ulga dla młodych” a inne zwolnienia podatkowe

e) koszy uzyskania przychodów podczas korzystania z ulgi dla młodych

f) obliczenie zaliczki na podatek w 2019r. – w tym, z uwzględnieniem oświadczenia podatnika o dochodach

g) zaliczki po przekroczeniu limitu zwolnienia

h) rezygnacja podatnika ze zwolnienia – od 1.01.2020r.

i) składki ZUS od przychodów zwolnionych

j) przychody zwolnione w ramach „ulgi dla młodych” a PIT-11

k) jak rozliczyć ulgę na dzieci, kiedy podatnik korzysta z „ulgi dla młodych”?

9. Zmiany w przepisach ZUS od 1 stycznia 2019r. w kontekście skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i dokumentacji  osobowo-płacowej;

a) nowy miesięczny raport informacyjny  ZUS RPA

b) zusowskie warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w okresie od 1.01.1999 do 31.12.2018r., w tym; oświadczenie płatnika ZUS OSW- treść i skutki złożenia, nowy raport informacyjny ZUS RIA, termin złożenia, dane i treść

c) obowiązki płatnika oraz ZUS  wobec ubezpieczonego, za którego płatnik złożył raport ZUS RIA

10. Roczny limit ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019r.

11. Korzyści oraz ryzyko składkowo- podatkowe płatników:

a) współpracujących z przedsiębiorcą nierejestrowym

b) zawierających umowy zlecenia z dorabiającymi przedsiębiorcami, którzy w ramach działalności korzystają z ulgi na start, małego ZUS-u, opłacają progresywne składki od przychodu i na zasadach ogólnych

12. Czym się różnią składki ZUS naliczone podczas korekty a składki ZUS faktycznie potrącone/pobrane  ze środków ubezpieczonego

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  18-19.09.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby 

  Cena promocyjna: 1 090 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 27 sierpnia 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję