WORK LIFE BALANCE – zmiany w Kodeksie pracy czyli nowe uprawnienia pracowników-rodziców i opiekunów oraz nowe obowiązki pracodawcy – szkolenie online 16 sierpień

 • 16.08.2022| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 10.00 – 14.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: dr Anna Kamińska – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena : 450 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Wykładowca:

dr Anna Kamińska-Pietnoczko – prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki prawa pracy i ochrony danych osobowych. Autorka licznych publikacji, w tym współautorka Komentarza do Kodeksu pracy. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck.

Program opracowała dr Anna Kamińska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Kodeks pracy zawiera rozbudowane i stosunkowo skomplikowane przepisy dotyczące uprawnień pracowników rodziców. Warto zatem już teraz zwrócić szczególną uwagę na projektowane regulacje prawne w tym zakresie, które mają zacząć obowiązywać już od sierpnia 2022 r.

Ustawodawca musi wdrożyć postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. W efekcie:

 • po pierwsze, zostanie wyraźnie podkreślone, że korzystanie z uprawnień pracowniczych związanych z wypełnianiem funkcji rodzicielskiej i opiekuńczej nie może mieć negatywnego wpływu na status pracownika oraz traktowanie w zatrudnieniu;
 • po drugie, zostaną stworzone ramy prawne, które umożliwią pracownikom osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym;
 • po trzecie, projektowane rozwiązania mają na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy przez środki zachęcające mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami rodzicielskimi i opiekuńczymi.

Szkolenie kompleksowo omawia projektowane rozwiązania prawne typu „work life blance” czyli nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem i opieką.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla pracodawców, którzy chcą się dowiedzieć jakie będą nowe uprawnienia pracownicze z tytułu rodzicielstwa i opieki oraz jakie obowiązki podmiotu zatrudniającego z tym związane przewidują przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

1. Urlop rodzicielski na nowych zasadach

 • Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
 • Jak wnioskować o urlop rodzicielski? – forma i termin
 • Jakie są możliwości dzielenia urlopu na części?
 • Nieprzenoszalna cześć urlopu rodzicielskiego – ile wynosi i na czym to polega?
 • Zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, w tym możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia,
 • Zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy – jaki jest wtedy wymiar urlopu?
 • Urlop rodzicielski a przyjęcie dziecka na wychowanie
 • Urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy

2. Urlop ojcowski na nowych zasadach

 • Komu przysługuje urlop ojcowski?
 • Termin na wykorzystanie urlopu – jakie są nowe zasady?
 • Wymiar urlopu
 • Tryb udzielania urlopu ojcowskiego
 • Wniosek o urlop ojcowski – forma i termin
 • Urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy

3. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze

 • Na czy polega urlop opiekuńczy?
 • Na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?
 • Wymiar urlopu opiekuńczego
 • W jakim terminie i w jakiej formie należy złożyć wniosek?

4. Dodatkowe dni wolne od pracy

 • Jakie są przesłanki ubiegania się o to zwolnienie od pracy?
 • Jaki jest maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
 • Jak wnioskować o to zwolnienie? – termin i forma
 • Kiedy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika?
 • Zasady wynagradzania pracownika podczas korzystania ze zwolnienia

5. Elastyczna organizacja czasu pracy

 • Co to jest elastyczna organizacja pracy?
 • Kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy?
 • Co musi zawierać wniosek, w jakim terminie i w jakiej formie go składać?
 • Czy ten wniosek wiąże pracodawcę?
 • Praca w ramach elastycznej organizacji pracy jako nowy filar ochrony przed zwolnieniem – na czym to polega?

6. Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich – nowe uprawnienia pracowników

 • Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem? – nowy krąg uprawnionych
 • Kiedy pracownik zyskuje ochronę?
 • W jakich sytuacja ochrona przed zwolnieniem nie obowiązuje i jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie?
 • Co z umowami na okres próbny zawartymi na okres nieprzekraczający jednego miesiąca?
 • Jak wygląd ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas określony i umowy na zastępstwo?
 • Dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich – jakie będą obowiązki pracodawcy w tym zakresie po zmianie przepisów?

7. Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu „work life balance”

 • Nowe zasady wykonywania pracy zdalnej
 • Kiedy wniosek pracownika o prace zdalną będzie wiążący dla pracodawcy?
 • Pod jakimi warunki pracodawca może odmówić?
 • Jakim kategoriom pracowników przysługuje takie uprawnienie?
 • Jakie warunki trzeba spełnić?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
WORK LIFE BALANCE – zmiany w Kodeksie pracy czyli nowe uprawnienia pracowników-rodziców i opiekunów oraz nowe obowiązki pracodawcy – szkolenie online 16 sierpień
 • Data szkolenia:

  16.08.2022| szkolenie online |

 • Cena : 450 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję