Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna 2019/2020 – termin 9 grudnia

 • 09.12.2019 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Michał Nocuń

 • Cena: 590 zł od osoby

  Cena promocyjna: 540 zł od osoby przy zgłoszeniu do 8 listopada 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca: Michał Nocuń –  jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Program opracował Michał Nocuń. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami prawa antymobbingowego i antydyskryminacyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ryzyka dla pracodawcy wynikające z ignorowania występowania w firmie zjawisk dyskryminacji oraz mobbingu. Należy pamiętać, że zwalczanie dyskryminacji oraz mobbingu jest prawnym obowiązkiem pracodawcy, którego ignorowanie może przynieść niekorzystne konsekwencje dla pracodawcy. Na szkoleniu omówione zostaną kwestie związane z zakresem pojęć dyskryminacji, mobbingu, molestowania (szykany) oraz molestowania seksualnego, sposobami ich zwalczania oraz skutkami
tolerowania tych zjawisk.

1. Dyskryminacja i mobbing – zmiany wrzesień 2019

a) Zmiana definicji dyskryminacji i możliwe konsekwencje dla praktyki organizacji

b) Zmiana zakresu podmiotowego mobbingu i jej konsekwencje dla praktyki organizacji

c) Zmiana standardów międzynarodowych

2. Zakres najnowszych zmian w ustawodawstwie pracy w zakresie dyskryminacji i mobbingu – zmiany wrzesień 2019

3. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa – praktyczne przykłady z praktyki

4. Definicja mobbingu

a) Najbardziej znane psychologiczne definicje mobbingu
b) Prawna definicja mobbingu w Polsce
c) Porównanie definicji prawnej mobbingu z definicjami psychologicznymi
d) Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego
e) Zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy

5. Praktyka kontrolna PIP w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

6. Mobbing, a dyskryminacja i molestowanie seksualne

a) Jakie są relacje pomiędzy tymi pojęciami?
b) Definicja dyskryminacji
c) Rodzaje dyskryminacji
d) Co to jest molestowanie seksualne?

7. Mobbing, a ocena pracownika

8. Ustawowy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

9. Dyskryminacja w rekrutacji:

a) Jakich informacji możemy żądać zgodnie z prawem pracy od kandydata?
b) Jakich dokumentów możemy zażądać od kandydata do pracy?
c) Jak przygotowywać zgodnie z prawem oferty pracy?
d) Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji?
e) Kiedy można stosować testy psychologiczne w procesie rekrutacji?

10. Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing w zakładzie

a) Ryzyko osobowe pracodawcy
b) Zadośćuczynienie za krzywdę
c) Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu

11. Mobbing a inne naruszenia prawa pracy

12. Sytuacja prawna ofiar mobbingu zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych i kandydatów do pracy

13. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna (WPAA)

a) Korzyści z wprowadzenia WPAA
b) Jak wprowadzić w zakładzie WPAA
c) Niezbędne elementy WPAA

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  09.12.2019 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena: 590 zł od osoby

  Cena promocyjna: 540 zł od osoby przy zgłoszeniu do 8 listopada 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję