Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze i inne uprawnienia rodziców – pracowników – termin 13 marca

 • 13.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: dr Barbara Godlewska-Bujok

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 14 lutego 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

dr Barbara Godlewska-Bujok – jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki prawa pracy i problemów ZZL. Jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa pracy. Pracuje także jako wykładowca i adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia w Instytucie Socjologii UW i na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Odbyła stypendia naukowe w Stanach Zjednoczonych i Holandii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie problematyki mediacji i negocjacji, a także Szkołę Prawa Amerykańskiego przy WPiA UW. Ma doświadczenie z sektora publicznego, m.in. z pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP i prywatnego. Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym współautorką komentarzy do Kodeksu pracy i innych ustaw. Doradza w języku polskim i angielskim.

Program opracowała dr Barbara Godlewska-Bujok. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

 1. Urlop macierzyński i urlop na warunkach macierzyńskiego
  • zasady korzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem,
  • urlop macierzyński w przypadku ciąży mnogiej,
  • urlop macierzyński a poronienie oraz urodzenie martwego dziecka,
  • urlop macierzyński w razie śmierci albo hospitalizacji dziecka,
  • urlop macierzyński w przypadku hospitalizacji i śmierci matki,
  • rezygnacja przez matkę z urlopu macierzyńskiego,
  • zasady występowania o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlop macierzyński a urlop wypoczynkowy
 2. Urlop rodzicielski
  • wymiar urlopu rodzicielskiego,
  • możliwość dzielenia urlopu na części,
  • zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, w tym możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia,
  • zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego,
  • możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy,
  • urlop rodzicielski a przyjęcie dziecka na wychowani,
  • urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy.
 3. Zasady wnioskowania o urlopy związane z rodzicielstwem:
  • wymogi wniosków składanych o urlop rodzicielski : „z góry” i „po kolei”,
  • konsekwencje wyboru sposobu złożenia wniosku lub wniosków w kwestii rezygnacji z urlopów oraz ich podziału na części,
  • konsekwencje wyboru sposobu złożenia wniosku lub wniosków w kwestii wysokości zasiłku macierzyńskiego.
 4. Urlop ojcowski
  • komu przysługuje urlop ojcowski?
  • wymiar urlopu ojcowskiego,
  • zasady i tryb udzielania urlopu ojcowskiego,
  • wniosek o urlop ojcowski,
  • urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy
 5. Zasady udzielania urlopu wychowawczego:
  • korzystanie z urlopu wychowawczego do 6. roku życia dziecka,
  • wymiaru urlopu wychowawczego,
  • obowiązek wykorzystania przez każdego rodzica lub opiekuna dziecka swojej nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego,
  • przypadki, w których dany rodzic lub opiekun dziecka będzie mógł wykorzystać cały urlop wychowawczy,
  • podział urlopu wychowawczego na części,
  • możliwość wspólnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka,
  • dokumenty dołączane do wniosku o urlop wychowawczy,
  • wpływu urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy.
 6. Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich.
  • potwierdzenie stanu ciąży – czy pracodawca może wymagać zaświadczenia lekarskiego?
  • warunki zatrudnienia pracownicy w ciąży, np. zwolnienia z pracy na badania lekarskie,
  • czas pracy pracownicy w ciąży,
  • czy pracownicy w ciąży można wypowiedzieć umowę o pracę?
  • przedłużenie umowy do dnia porodu,
  • zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży – czy to możliwe?
  • zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników a pełnienie funkcji rodzicielskich,
  • uprawnienia pracownicy w ciąży w razie niezgodnego z prawem rozwiązania z nią stosunku pracy,
  • przerwy w pracy na karmienie piersią po urodzeniu dziecka,
  • powrót do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  13.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 14 lutego 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję