Umowy cywilne w zatrudnieniu – zasady wynagradzania, składki ZUS, składki na PPK, podatki, stosowanie kosztów w tym z tytułu praw autorskich i sposoby naprawiania błędów – szkolenie online termin 23 marzec

 • 23.03.2021| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

   

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Prezentacja umów cywilnych – zagadnienia prawne wynikające z K.c.

 1. umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, w tym kontrakt menedżerski i umowa agencyjna
 2. zawieranie, rozwiązywanie i wypowiadanie   umów
 3. zasady wynagradzania w umowach,
 4. kształtowanie treści umów cywilnych i ich ograniczenia
 5. różnice między umowami
 6. przedmiot kontroli ZUS i PIP
 7. umowy cywilne zawierane:
 • z własnymi pracownikami
 • z obcym podmiotem ale wykonywane na rzecz własnego pracodawcy
 • między osobami fizycznymi
 1. przejście zakładu na innego pracodawcę, a co z zatrudnionymi na umowach cywilnych?

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych:

 1. pojęcie minimalnej stawki godzinowej i jej wysokość
 2. prezentacja umów cywilnych do których minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie a do których nie ma zastosowania,
 3. charakterystyka umów o współpracy z samozatrudnionymi
 4. formy wynagrodzenia a zastosowanie minimalnej stawki godzinowej,
 5. czy umowa zlecenia może być nieodpłatna?
 6. ochrona wynagrodzenia z umów objętych minimalną stawką godzinową, w tym zasady potrąceń komorniczych
 7. dokumentacja związana z liczbą godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług
 8. sankcje za naruszenie przepisów w zakresie wynagradzania

Składki ZUS od  umów cywilnych

 1. Zasady opłacania składek od umów cywilnych
 • obowiązki zleceniodawcy jako płatnika składek
 • składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP
 • podstawa wymiaru składek i wyłączenia
 • podstawa dla dobrowolnych ubezpieczeń
 • wykonywanych nieodpłatnie
 1. Zbieg umowy zlecenia z innymi tytułami do ubezpieczeń: zlecenie
 • z własnym pracownikiem zatrudnionym na etacie, z przebywającym na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym
 • z obcym pracownikiem
 • z emerytem, rencistą, w tym pracującym na etacie
 • z uczniem lub studentem
 • z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, w tym korzystającą z nowych ulg w ZUS-ie
 • i kilka innych umów zleceń, zawartych z tym samym lub innym zleceniodawcą
 • zawarte z cudzoziemcem wykonującym pracę na terytorium RP i poza granicami Polski
 • rola i waga składanych oświadczeń
 • składki od zleceniobiorców na Pracownicze Plany Kapitałowe

Podatek od umów cywilnych

 1. Kwalifikacja przychodów/dochodów do właściwego źródła przychodów w ustawie podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • działalność wykonywanej osobiście – art.13 ustawy
 • prawa majątkowe – art.18 ustawy
 • inne źródła- art.20 ustawy
 1. Przychody: moment ich powstawania i zasady wyceny, świadczenia w naturze, świadczenia nieodpłatne, w tym przychody zwolnione z podatku
 2. Koszty uzyskania przychodów z podziałem na źródła przychodów, w tym 50% z tytułu praw autorskich
 • zasady stosowania kosztów z podziałem na źródła przychodów
 • kiedy i na jakich zasadach stosować 50% kup dla twórców?
 • jak rozliczyć twórców, których działalność nie została uwzględniona w w art. 22 ust. 9b ustawy (katalog działalności z prawem do 50% kup)
 • najnowsze interpretacje podatkowe dot. stosowania 50% kup
 1. Schematy opodatkowania dochodów (przychodów):
 • na zasadach ogólnych, podstawa opodatkowania i pobór zaliczki
 • ryczałtowo przy umowach do 200 zł, (co ze składkami?)
 • uzyskanych z wielu umów w jednym miesiącu – przykłady
 • z tytułu zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • własnego pracownika wykonującego zlecenie lub dzieło
 • cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie umów cywilnych (zasady ogólne, ryczałt, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania)
 • z tytułu opłacenia przez pracodawcę zaległych składek ZUS za obecnych i byłych zleceniobiorców

Sposób naprawienia błędu w przypadku uznania:

 1. umowy zlecenia za umowę o pracę, w tym korekta informacji i deklaracji w US
 2. umowy o dzieło za umowę zlecenia
 3. oświadczenia zleceniobiorcy o posiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń za niezgodne ze stanem faktycznym
 4. oświadczenia ucznia lub studenta o posiadaniu takiego statusu za niezgodne z prawdą
 5. zleceniobiorcę za pracownika, który wykonuje zlecenie lub dzieło w innej firmie ale na rzecz własnego pracodawcy

Zasady potrąceń  z wynagrodzenia z umów cywilnych wprowadzone nowelizacją ustawy o Komornikach.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  23.03.2021| szkolenie online |

 • Cena: 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

   

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję