Teczka osobowa pracownika – jak prawidłowo gromadzić i prowadzić dokumentację, przegląd najnowszych stanowisk urzędowych oraz zmian w przepisach – Online 17-18 luty

 • 17-18.02.2022 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena: 850 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca: 

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

 Wpływ nadchodzących zmiany w przepisach prawa pracy na zawartość dokumentacji pracowniczej:

 • Jakie nowe dokumenty będzie się gromadzić w razie objęcia pracowników kontrolą obecności w organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?
 • Ile czasu będzie można przechowywać dokumenty zebrane w związku z kontrolą obecności w organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?
 • Jakie dokumenty trzeba będzie gromadzić w aktach osobowych, gdy zaczną obowiązywać przepisy o sygnalistach?
 • Jakie oświadczenia i inne dokumenty trzeba będzie gromadzić w aktach osobowych, gdy praca zdalna zostanie wprowadzona do Kodeksu pracy?

Dane i dokumenty pozyskiwane od osób ubiegających się o zatrudnienie, w tym:

 • Jaki jest zakres danych, których podania można wymagać w kwestionariuszu od kandydata do pracy? (stanowiska UODO i Ministerstwa Pracy),
 • Jaki jest zakres dokumentów, których można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?
 • Czy można kopiować świadectwa pracy od poprzednich pracodawców i dyplomy ukończenia szkół? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe? (stanowiska UODO oraz Ministerstwa Pracy),
 • Czy można kopiować orzeczenie o niepełnosprawności? (stanowisko UODO),
 • Jakie dokumenty gromadzi się, gdy można przyjąć do pracy pracownika bez przeprowadzania wstępnych badań profilaktycznych? Czy mają to być oryginały czy kopie? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy można przyjąć do pracy bez badań wstępnych, jeżeli osoba ubiegająca się o zatrudnienie przedstawi kopię orzeczenia o zdolności do pracy lub kopię skierowania na badania od poprzedniego pracodawcy? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy jest dopuszczalne przechowywanie CV kandydata do pracy w części A akt osobowych? (stanowiska ekspertów w tej kwestii),
 • Czy w części A akt osobowych przechowuje się umowę przedwstępną i list motywacyjny? (stanowisko Ministerstwa Pracy oraz UODO),

Dane i dokumenty pozyskiwane od pracownika, w szczególności:

 • Jaki jest zakres danych i informacji, których pracodawca może żądać na od nowego pracownika? (stanowiska Ministerstwa Pracy oraz UODO, przykładowy wzór kwestionariusza osobowego pracownika),
 • Jaki jest zakres danych dotyczących pracownika, które pracodawca może przetwarzać za jego zgodą? (stanowisko UODO w odniesieniu do prywatnych danych kontaktowych),
 • Na jakich zasadach przetwarza się dane o zaszczepieniu się pracownika przeciwko Covid-19, o wyniku testu na obecność wirusa SARS – Cov-2, o przechorowaniu Covid-19? (stanowisko Ministerstwa Pracy, planowane rozwiązania prawne),
 • W jakich przypadkach nie wolno pobierać od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych? (wyjaśnienie UODO),
 • Kiedy dopiero od pracownika żąda się danych o wykształceniu i stażu pracy?
 • Jakie są zasady przetwarzania danych osoby zawiadamianej o wypadku oraz czy jest wymóg uzyskania zgody takiej osoby na przetwarzanie jej danych? (stanowisko ministerstwa Pracy i UODO),
 • Czy wobec osoby zawiadamianej o wypadku trzeba spełnić obowiązek informacyjny? (przykładowy wzór formularza osoby zawiadamianej w razie wypadku),

Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko Ministerstwa Pracy i UODO),

Wynikające z RODO obowiązki informacyjne wobec kandydata do pracy i wobec pracownika, przypadki w których zachodzi konieczność aktualizowania takiej informacji, w tym:

 • Jak poprawnie powinna być sformułowana taka informacja? (stanowiska UODO),

Całkowite albo częściowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej albo elektronicznej (zasady „przejścia” na dokumentację elektroniczną) – najważniejsze zagadnienia praktyczne, w szczególności:

 • Czy można prowadzić część dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej a część w elektronicznej? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy jeżeli akta osobowe są papierowe to można założyć do nich podczęści elektroniczne (na dokumenty, które wpływają do pracodawcy, jako elektroniczne)? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy można mieć podczęści w aktach osobowych tylko dla niektórych pracowników albo różne podczęści dla różnych kategorii pracowników? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy można mieć elektroniczne skierowanie i orzeczenie o zdolności do pracy? czy można mieć elektroniczną umowę o pracę lub oświadczenie o wypowiedzeniu? Jaki jest wymagany sposób postępowania w przypadku dołączania dokumentów elektronicznych do papierowej dokumentacji pracowniczej i odwrotnie?

Rodzaje obowiązków pracodawcy wobec pracownika związane ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • Jaki jest zakres obowiązków informacyjnych i termin na ich zrealizowanie? (stanowiska Ministerstwa Pracy),
 • W jaki sposób należy umożliwić pracownikowi odebrania poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej? czy można wydłużyć termin na odbiór dokumentacji pracowniczej? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jakie są zasady postępowania z nieodebraną dokumentacją pracowniczą? (stanowisko Ministerstwa Pracy),

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej niezależnie od jej postaci – dokumenty przechowywane w akt osobowych w szczególności:

 • Czy dokumenty zawierające dane przekazywane do ZUS-u oraz na dane płacowo – podatkowe można trzymać w części B akt osobowych? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy w części B akt osobowych można gromadzić dokumenty związane ze służbą wojskową pracownika? (stanowisko UODO),
 • Czy można kopiować legitymację weterana? (stanowisko UODO),
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające status działacza opozycji antykomunistycznej? (stanowisko UODO),
 • Gdzie się umieszcza zgodę na potrącenia składek związkowych oraz inne dokumenty związane z egzekucją z wynagrodzenia pracownika? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy w części B akt osobowych przechowuje się ewidencje czynności wykonanych w trakcie pracy zdalnej? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Na jakich zasadach kopiuje się i przechowuje dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich?
 • Jakie są zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14? (praktyczne wzory oświadczenia i wniosków),
 • Jakie dokumenty są tworzone w związku z ustaniem zatrudnienia pracownika? czy mogą to być dokumenty elektroniczne?
 • Jakie dokumenty gromadzone w związku z obowiązkiem wydania świadectwa pracy? Czy do każdego świadectwa pracy musi być sporządzana dodatkowa informacja dotycząca dokumentacji pracowniczej? Czy są świadectwa pracy, wraz z którymi się takiej informacji nie wydaje? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jakie są zasady wydawania świadectwa pracy? W jakich przypadkach można narazić się na wykroczenie przeciwko prawom pracownika jakim niewydanie świadectwa pracy w terminie?
 • Czy pracownik ma zwrócić poprzednie świadectwo pracy, jeżeli dostanie nowe w wyniku sprostowania poprzedniego? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Co zrobić egzemplarzem świadectwa pracy posiadanym w aktach, jeżeli się wyda nowe świadectwo pracy w wyniku wniosku o sprostowanie? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jak poprawnie napisać pouczenie w treści świadectwa pracy oraz w oświadczeniu woli pracodawcy o zwolnieniu pracownika bez adresu sądu pracy(stanowisko Ministerstwa Pracy),

Zasady gromadzenia dokumentów w części D akt osobowych w tym:

 • Czy trzeba przenumerowywać podczęści w części D akt osobowych w związku z usunięciem kary porządkowej? (stanowisko PIP),
 • Co robić z karami porządkowymi, gdy pracownik odejdzie z pracy przed upływem roku nienagannej pracy? (stanowisko Ministerstwa Pracy),

 Obowiązek aktualizacji danych posiadanych przez pracodawcę w dokumentacji pracowniczej:

 • Czy trzeba robić audyt dokumentacji pracowniczej? Jakie dokumenty trzeba usuwać? (stanowisko UODO),
 • Jak się postępuje z nieaktualnymi danymi w kwestionariuszach osobowych? (stanowisko Ministerstwa Pracy),

Zakres dokumentów wchodzących w skład pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (stanowiska Ministerstwa Pracy, ZUS i UODO),

 • Jakie są zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów, które nie stanowią dokumentacji pracowniczej? (dokumentacji BHP nie stanowiącej dokumentacji pracowniczej, dokumentacji zasiłkowej oraz zwolnień lekarskich, dokumentów potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji, dokumentacji zfśs),

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej:

 • W jakich przypadkach pracownik ma lub będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej?
 • Jaki jest okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Teczka osobowa pracownika – jak prawidłowo gromadzić i prowadzić dokumentację, przegląd najnowszych stanowisk urzędowych oraz zmian w przepisach – Online 17-18 luty
 • Data szkolenia:

  17-18.02.2022 | szkolenie online |

 • Cena: 850 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję