Specjalista ds. personalnych – Prawo pracy dla początkujących – szkolenie praktyczne 4 dni

 • 20-21.01.2022 oraz 27-28.01.2022 | szkolenie online | 4 dni zajęć

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Joanna Cur – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena : 1490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Joanna Cur- Prawnik, Specjalista prawa pracy i HR oraz zagadnień związanych z etyką w biznesie, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, manager, mentor. Absolwentka UMK w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Społecznej Akademii Nauk.  Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. Specjalizuje się w prawie pracy, zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz etyką w biznesie. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, menedżerów, pracowników HR, pracowników kadr i płac oraz księgowych. Wykładowca akademicki w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Prowadzi zajęcia z „Prawa pracy”, „Etyki i CSR w biznesie” oraz „Etykiety i savoir vivre w biznesie” na 2 kierunkach studiów podyplomowych w Collegium Humanum w Warszawie: Master of Laws (LL.M.), Executive Master of Business Administration (EMBA). Jest autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się w czasopismach „HR Business Partner” oraz „Edukacja Prawnicza”.

Program szkolenia opracowała Joanna Cur. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Kurs „Prawo pracy dla początkujących” to kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy. Uczestnicy poznają powszechnie obowiązujące prawo i dowiedzą się jak zastosować je w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących, które nie miały (bądź miały w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Polecamy to szkolenie również pracownikom działów kadr, płac, księgowości, pracownikom biur rachunkowych, absolwentom uczelni ekonomicznych, którzy chcą poszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem szkolenia.

Ze szkolenia dowiecie się Państwo jak:

 • przeprowadzać rekrutację, aby była ona zgodna z przepisami prawa,
 • zatrudniać pracowników,
 • planować i rozliczać czas pracy,
 • zwalniać pracowników,
 • prowadzić dokumentację pracowniczą,
 • wystawiać świadectwa pracy,
 • i wiele innych.

Dzień 1:

1. Prawne aspekty rekrutacji pracowników:

 • Ogłoszenie o pracę – jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych? Jak nie narazić się na zarzuty dyskryminacji?
 • Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny – jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika?
 • Rozmowa rekrutacyjna – jakich pytań nie można zadawać kandydatowi? Co zrobić, aby jednak uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania?
 • Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) – ustalenie dopuszczalności takich metod,
 • Sprawdzanie referencji przez managera (kiedy dopuszczalne)?
 • Okres przetwarzania danych kandydatów. Co to w praktyce oznacza dla managera?

2. Podstawy prawne zatrudnienia:

 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne,
 • Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B,
 • Jakie informacje zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami,
 • Czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę?
 • Konsekwencje przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę,

3. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę:

 • Nawiązywanie stosunku pracy,
 • List intencyjny a umowa przedwstępna – jakie informacje zawrzeć, aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe,
 • Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Jakie są wyjątki,
 • Jakie są wyjątki w limitach zatrudnienia na czas określony?
 • Jaką umowę o pracę zawrzeć w przypadku ponownego zatrudnienia po kilkuletniej przerwie?
 • W jaki sposób można zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?

4. Umowa o pracę:

 • Jakie elementy należy w niej zawrzeć?
 • Jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem?
 • Jakie dokumenty poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika?
 • Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy,
 • Czy w umowie o pracę należy wpisać informacje dotyczące czasu pracy?

5. Praca zdalna:

 • Jakie wymogi musi spełnić pracodawca, aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną?
 • Czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej?
 • Co z ochroną danych osobowych klientów i pracowników podczas pracy zdalnej?
 • Co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej? Co z wypadkami?
 • Jak potwierdzać pracę w pracy zdalnej?
 • Jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej?
 • Praca zdalna a praca hybrydowa?
 • Zmiany w kodeksie pracy związane z pracą zdalną,

 Dzień 2:

1. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników:

 • Rodzaje odpowiedzialności,
 • Czy można nałożyć na pracownika karę pieniężną?
 • Rodzaje kar porządkowych,
 • Kto nakłada karę?
 • Jakie są kryteria nałożenia kary?
 • Co w praktyce oznacza wysłuchanie pracownika?
 • Jak wygląda procedura odwoławcza od nałożenia kary?
 • Odpowiedzialność materialna pracowników,

2. Zwalnianie pracowników:

 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę,
 • Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie? Jak reagować na niecodzienne sytuacje?
 • Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę? Jak ją sformułować w dokumencie?
 • Przyczyna: Utrata zaufania pracodawcy. Czy to na pewno dobry pomysł?
 • Co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii,
 • Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę można cofnąć?
 • Wygaśnięcie umowy o pracę,
 • Zwolnienie dyscyplinarne – kiedy możliwe?

3. Mobbing i dyskryminacja:

 • Rola Pracodawcy w przeciwdziałaniu,
 • Jak przeciwdziałać mobbingowi w całej organizacji?
 • Kiedy dochodzi do dyskryminacji w rekrutacji oraz zatrudnieniu?
 • Na czym polega dyskryminacja przy zwalnianiu?
 • Jaka jest rola HR kiedy dochodzą do niego pogłoski o mobbingu?
 • Jakie ryzyka dla pracodawcy związane są z mobbingiem i dyskryminacją?

Dzień 3:

1. Czas pracy – najbardziej problematyczne zagadnienia:

 • Czas pracy – najważniejsze definicje,
 • Nadgodziny i ich rekompensowanie,
 • Jak rozliczyć nadgodziny w sobotę i niedzielę?
 • Polecenie pracy w nadgodzinach. Kto może odmówić?
 • Jak rozliczać nadgodziny w systemie zadaniowego czasu pracy?
 • Podróże służbowe a czas pracy,
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych – przywileje pracownika i obowiązki pracodawcy,
 • Lista obecności i RCP a ewidencja czasu pracy,
 • Odpracowanie czasu wolnego pracownika,
 • 9 rodzajów przerw, które są wliczane do czasu pracy,

2. Stosowanie kontroli pracowników:

 • Monitoring wizyjny,
 • Monitoring poczty elektronicznej,
 • Kontrola pracownika w pracy zdalnej,
 • Inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności,

Dzień 4:

1. Dokumentacja pracownicza:

 • Co zawierają akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza? Na jakie zmiany należy zwrócić szczególną uwagę,
 • Jak liczyć okres przechowywania akt osobowych? Kiedy obowiązuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych? W jakich sytuacjach i na jakich warunkach można ten okres skrócić,
 • Jakie są okresy przechowywania pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 • Co w wypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika – czy można kontynuować prowadzenie dotychczasowej dokumentacji pracowniczej,
 • Jaka dokumentacja musi być prowadzona w formie pisemnej, a jaka może być w formie elektronicznej? Jak wdrożyć zmianę dokumentacji papierowej na elektroniczną i elektroniczną na papierową,
 • Dostęp do dokumentacji pracowniczej – najczęstsze uchybienia przy wydawaniu kopii dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej na wniosek pracownika,
 • Świadectwa pracy – wydajemy pracownikowi odpis czy kopię,

2. Urlopy pracownicze:

 • Prawo do urlopu wypoczynkowego i wymiar urlopu,
 • Zasady udzielania i rozliczania urlopów wypoczynkowych,
 • Urlop bezpłatny,
 • Urlopy związane z rodzicielstwem,

3. Świadectwa pracy – najważniejsze zagadnienia,

4. Umowa o zakazie konkurencji,

5. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,

6. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  20-21.01.2022 oraz 27-28.01.2022 | szkolenie online | 4 dni zajęć

 • Cena : 1490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję