Skuteczny manager- Trening umiejętności managerskich

 • 02-03.12.2019 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne – DAGO CENTRUM – Al. Jana Pawła II 23 | Warszawa

 • Wykładowca: Anna Krawcewicz – Trener biznesu, psycholog, coach, konsultant HR

 • Cena za dwa dni szkolenia: 

  Przy zgłoszeniu 1 osoby z firmy: 1 500zł

  Przy zgłoszeniu 2 osób z firmy:  1 425zł/osoba

  Przy zgłoszeniu 3 osób z firmy:  1 350zł/osoba

  Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z firmy: 1 275zł/osoba

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Anna Krawcewicz – Trener biznesu, psycholog, coach, konsultant HR – Trener z międzynarodową akredytacją trenerską (szkolenie i certyfikacja w Wielkiej Brytanii), coach, psycholog biznesu z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów rozwojowych i rekrutacyjnych dla polskich i międzynarodowych firm. Tworzy i realizuje projekty rozwojowe i doradcze dla biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w takich sektorach jak: sprzedaż, motoryzacja, FMCG, bankowość. Posiada doświadczenie w projektowaniu i realizacji kompleksowych programów rozwojowych dla kadry managerskiej (projekty obejmujące diagnozę i rozwój kompetencji miękkich). Jest trenerem rozwoju osobistego, coachem i konsultantem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z ponad 13 letnim doświadczeniem zawodowym. Autorka wielu programów i narzędzi rozwojowych. Stworzyła m.in. autorski program szkoleniowy, który został zaaprobowany przez MEN jako kurs przygotowujący do zawodu Specjalista ds. rekrutacji. Posiada też wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem zespołem. Posiada również bogate doświadczenie praktyczne w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, rekrutacji i zaawansowanych narzędzi psychometrycznych wspomagających procesy doboru personelu. Doradza i szkoli działy HR w zakresie rozwoju i pozyskiwania potencjału pracowników, prowadzi też sesje AC/DC w projektach lokalnych i międzynarodowych. Jest certyfikowanym użytkownikiem narzędzi obiektywnej oceny CEB SHL, posiada również międzynarodowe trenerskie uprawnienia do prowadzenia warsztatów akredytacyjnych uprawniających do korzystania z psychometrycznych narzędzi obiektywnej oceny. Ceniony ekspert i autorka licznych publikacji z dziedziny rozwoju osobistego, rekrutacji i identyfikacji potencjału pracowników. Jej artykuły pojawiły się m.in. w dziale Ekspert Personalny magazynu „Personel i zarządzanie” oraz „International Business Voice -Contact Online”. Specjalizuje się w szkoleniach, treningach i konsultacjach o tematyce: efektywność osobista, szkolenia managerskie, inteligencja emocjonalna, radzenie sobie za stresem, zarządzanie zmianą, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, wywieranie wpływu, komunikacja oraz zagadnieniach z zakresu HR (rekrutacja, AC/DC, ocena pracowników). Studia psychologiczne (ze specjalizacją pracy i stresu) ukończyła na UKSW w Warszawie. Międzynarodową akredytację trenerską firmy CEB SHL uzyskała w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo ukończyła też Studium Coachingu  Biznesowego oraz Szkołę Coachingu Zespołowego i Grupowego (Team Coaching)- program oparty o międzynarodowe standardy coachingowe- ICF International Coach Federation. Podczas szkoleń, coachingu i konsultacji indywidualnych, które prowadzi, łączy bogate doświadczenia zawodowe z umiejętnością przekazywania wiedzy. Uczestnicy jej szkoleń i konsultacji przede wszystkim cenią sobie otwartość w dzieleniu się doświadczeniem i praktyczne wskazówkami poparte dogłębną wiedzą z zakresu psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi. Kluczowi dla niej są ludzie – ich zdolności i rozwój.

Program opracowała Anna Krawcewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Szkolenie jest przeznaczone dla managerów, którym zależy na doskonaleniu swoich kompetencji.Bardzo duży akcent położony jest na kwestie praktyczne, co przekłada się na efektywność warsztatów. Na warsztat zapraszany zarówno osoby, które mają już doświadczenie managerskie, oraz te, które rozpoczynają swoją managerską przygodą.

Proponowany program warsztatu 2 dniowego:

1. Kompetencje managerskie

• Analiza zasobów- warsztat kompetencyjny
• autodiagnoza i budowanie świadomości silnych i słabszych (rozwojowych) stron
• jak skutecznie wpływać na zachowania pracowników ( Koncepcja Triady Kluczowych Kompetencji)

2. Najnowsze trendy, nowoczesne przywództwo i turkusowe organizacje

• rola lidera w nowoczesnym rozumieniu przywództwa
• różne style menedżerskie – ich zalety i wady
• zarządzanie zgodne z ideą turkusowych organizacji (trzy filary Turkusowej organizacji: samozarządzanie, dążenie do pełni i cel ewolucyjny)

3. Budowanie autorytetu Lidera

• jak wzmacniać swój autorytet managerski?
• 4 style budowania autorytetu w skutecznym zarządzaniu

4. Budowanie, zarządzanie i rozwijanie efektywnego zespołu

• etapy rozwoju – cztery poziomy dojrzałości pracownika i momenty krytyczne w rozwoju
• wzmacnianie poprzez udzielanie pochwał, docenianie, powierzanie zadań i stanowisk
• wspieranie innych w rozwoju-dbanie o rozwój pracowników jako zadanie dla managera
• kiedy wybrać trening, konsulting, coaching, mentoring ? Praktyczne wskazówki, które działania są najskuteczniejsze w różnych sytuacjach

5. Motywowanie, zaangażowanie, odpowiedzialność i współodpowiedzialność w zespole

• motywacja i automotywacja- jak powstaje, skąd ją czerpać i rozwijać?
• motywatory finansowe i pozafinansowe
• praktyczne wskazówki jak sprawić, żeby ludzie w Twoim zespole chcieli działać?
• idea „złotego kręgu” w procesie pobudzania motywacji i automotywacji
• bazowanie na tym, co nas łączy, czyli współpraca oparta na wspólnych celach i wartościach

6. Skuteczna komunikacja managera z zespołem

• narzędzia efektywnej komunikacji
• różne typy osobowości i wynikające z tego style komunikacyjne- jak je rozpoznać i jak docierać do różnych typów?
• jeźdźcy apokalipsy- pułapki i zakłócenia w komunikacji,na jakie aspekty komunikacji w zespole manager powinien być szczególnie czujny?
• jaką rolę w budowaniu porozumienia w zespole ma konstruktywna komunikacja?

7. Delegowanie jest sztuką

• prowadzenie rozmowy delegującej z pracownikiem- najważniejsze zasady i ćwiczenia praktyczne
• jak delegować, aby mieć jasność w kwestii wyegzekwowania rezultatów?
• ustalenie sposobu oceny realizacji zlecanego zadania.

8. Informacja zwrotna

• budowanie kultury efektywnego i uczciwego feedbacku- baza praktycznych sposobów na udzielanie rozwojowej i korygującej informacji zwrotnej
• metoda FUO, FUKO i FUKO+, czyli jak wpływać na innych i sprawić, by ludzie chcieli przyjmować feedback i modyfikować swoje zachowania
• technika SSC- Stop, Start, Continue
indywidualna gotowość i „pojemność” współpracowników na informację zwrotną

9. Trudne rozmowy managerskie

• konstruktywna krytyka oraz stawianie granic w sytuacjach trudnych (np. oporu, niezgody)
• jak przekazywać trudne i niepopularne informacje?
• jak być szefem swoich wcześniejszych „kolegów z zespołu”, czyli jak zachować równowagę między dobrymi relacjami a zadaniami?
• umiejętność rozpoznawania i zarządzania siedmioma dysfunkcjami pracy zespołowej w praktyce
• rozmowa dyscyplinująca i zwalnianie

10. Planowanie dalszego rozwoju w roli managera

• Action plan- jak w praktyce wykorzystać swoje zasoby, jakie cechy rozwijać, aby stać się bardziej skutecznym managerem?

Korzyści dla uczestników:

• Zdobędziesz praktyczne narzędzia przydatne w skutecznym zarządzaniu
• Dowiesz się jak jako manager, wykorzystując odpowiednie techniki, budować porozumienie i współpracę w zespole
• Dowiesz się jak rozmawiać z osobami mającymi zupełnie odmienne sposoby myślenia i widzenia świata
• Nauczysz się efektywnie komunikowaći skutecznie wpływać na pracownika
• Będziesz bardziej świadomy mechanizmów motywacyjnych .
• Poznasz i w praktyce przećwiczysz różne modele informacji zwrotnej
• Nauczysz się angażowania i motywowania podwładnych
• Dowiesz się jaki jest najefektywniejszy sposób komunikacji w zależności od etapu rozwoju pracownika

W celu zaangażowania uczestników, wzmocnienia i przyspieszenia procesu uczenia, podczas warsztatów stosowane są różnorodne metody warsztatowe:

• ćwiczenia i symulacje praktyczne
• grupowe dyskusje moderowane, burze mózgów
• prace w małych grupach, ćwiczenia w parach
• możliwość nagrywania scenek
• gry symulacyjne
• mini wykłady
• interesujące prezentacje multimedialne, filmy, scenki obrazujące omawiane zagadnienie
• studia przypadków (analiza przypadków z praktyki biznesowej)
• testy, quizy i kwestionariusze
• feedback trenera
• omówienia trenerskie i wyciąganie praktycznych wniosków.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  02-03.12.2019 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 

  Przy zgłoszeniu 1 osoby z firmy: 1 500zł

  Przy zgłoszeniu 2 osób z firmy:  1 425zł/osoba

  Przy zgłoszeniu 3 osób z firmy:  1 350zł/osoba

  Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z firmy: 1 275zł/osoba

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję