Rozliczenie składkowo- podatkowe PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO PRACY ZA GRANICĘ I CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2023r. – szkolenie online 20 listopad

 • 20.11.2023 | szkolenie online | 

 • Czas szkolenia: 09:15 – 15:45 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 490 zł od osoby + VAT

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, elektroniczny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych pracowników delegowanych do pracy za granicę oraz cudzoziemców pracujących w Polsce.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Istota delegowania , delegowanie do państw unijnych i państw trzecich podobieństwa i różnice.

Wynagrodzenie i okres delegowania pracowników w świetle Dyrektywy (UE) 2018/957, w tym:

 • wynagrodzenie za pracę, za nadgodziny i pracę w dni wolne, dodatki do pensji i zwrot kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia
 • delegowanie krótko, długookresowe i po upływie 18 miesięcy
 • treść umowy o pracę/aneksu do umów i dokumentacja płacowa

Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych do pracy za granicą:

a) warunki opłacania składek w Polsce zgodnie z ustawą o s. u. s.

b) miejsce oskładkowania pracowników delegowanych do:

 • państw trzecich z którymi Polska posiada i nie posiada umowy o zabezpieczeniu społecznym
 • do państw unijnych w świetle przepisów wspólnotowych (na jakich warunkach składki ZUS mogą być opłacane w Polsce?)
 • warunki delegowania obywateli państw trzecich pracujących w PL
 • transgraniczna praca zdalna -unijne porozumienie ramowe, workation- nowe stanowisko ZUS
 • rola formularzy A1, EKUZ,

Podstawa wymiaru składek ZUS oddelegowanego pracownika i zleceniobiorcy:

a) przychód pracownika i zleceniobiorcy, w tym dodatkowe świadczenia na liście płac, jak: przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, polisy itp.

b) wyłączenie z podstawy wymiaru składek przychodu o równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą – „ulga składkowa”

c) podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy:

 • przez część miesiąca w Polsce i za granicą
 • przez cały miesiąc za granicą
 • za granicą i absencja chorobowa lub wykorzystanie urlopu wypoczynkowego

d) przykłady – wyliczenia podstawy składek z zastosowaniem ulgi składkowej

Zasady opodatkowania dochodów z pracy za granicą w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) i polskiej ustawy PIT:

a) rezydencja podatkowa a rodzaj obowiązku podatkowego w Polsce i za granicą

b) miejsce opodatkowania w umowach o UPO dochodów:

 • z pracy najemnej, w tym pracowników delegowanych
 • przy spełnieniu lub nie „zasady 183 dni”  przez pracownika delegowanego
 • z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia)

c) metody unikania podwójnego opodatkowania

d) Konwencja MLI i zmiana metod unikania podwójnego opodatkowania w UPO, których Polska jest stroną

Opodatkowanie wynagrodzeń w Polsce – obowiązki płatnika:

a) przychody opodatkowane i zwolnione z podatku u pracowników delegowanych, czy pracownicy delegowani mogą korzystać z nowych ulg: „Rodzina 4+ i z „ulgi dla seniorów”

b) obliczanie przychodu o równowartości 30% diety – zwolnionego z podatku

c) opodatkowanie wyłącznie w Polsce  – przy spełnieniu zasady 183 dni – obowiązki płatnika

d) kiedy i w jakich przypadkach stosować ulgę dla klasy średniej

e) opodatkowanie za granicą – naruszenie zasady 183 dni :

 • podatek należny od pierwszego dnia pobytu
 • podatek należny po upływie 183 dni pobytu
 • płatnik podatku zagranicznego

f) zaprzestanie przez płatnika poboru zaliczek w Polsce

g) opodatkowanie za granicą i w Polsce – pobór zaliczki w PL na wniosek pracownika, w tym doprecyzowane przepisy w Polskim Ładzie

i) praca za granicą a „ulga dla młodych”, kiedy należy stosować to zwolnienie

j) praca przez cześć miesiąca; w Polsce i za granicą – ustalenie przychodów krajowych i zagranicznych

Kompleksowe listy płac – rozliczenie składek i podatku z uwzględnieniem metod unikania podwójnego opodatkowania – podsumowanie

Opodatkowanie oddelegowanego zleceniobiorcy:

a) kiedy i w jaki sposób w Polsce

b) za granicą- kiedy dysponuje stałą placówką

Kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym –rozliczenie składkowo-podatkowe:

a) ulga składkowa i podatkowa obliczona z uwzględnieniem „wirtualnej diety”

b) nowe zwolnienia przychodów z podatku i składek ZUS

c) wypłata wynagrodzenia w dwóch terminach – dla kierowców uznanych za pracowników delegowanych

Rozliczenie rocznie pracownika oddelegowanego:

a) w informacji PIT-11

b) wykazywanie w rozliczeniu rocznym przychodów i dochodów w zależności od metody ich opodatkowania

c) ulga abolicyjna i jej limit

Cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce na podstawie umowy o pracę i umowę zlecenia:

a) podleganie ubezpieczeniom społecznym

b) umowa zlecenia z obywatelem UE

c) ustalanie rezydencji podatkowej, certyfikat rezydencji podatkowej, oświadczenie o miejscu zamieszkania, zakres obowiązku podatkowego w PL

d) jakie przepisy wynikające z Polskiego Ładu mają zastosowanie do cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

e) przychody cudzoziemca z umowy o pracę i z umowy zlecenia a „ulga dla młodych”

f) opodatkowanie dochodów z umowy o pracę, czy stosować ulgę dla klasy średniej?

g) opodatkowanie dochodów z umowy zlecenia, w tym:

h) 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym

 • na zasadach ogólnych – pobór zaliczki na podatek dochodowy, czy cudzoziemiec może złożyć wniosek o zaprzestanie poboru zaliczek?
 • zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • 20% zryczałtowany podatek od dochodów uzyskanych przy udziale stałej placówki

a) zmiana rezydencji w ciągu roku podatkowego ( a. ryczałt, b. zasady ogólne)

b) wykonywanie pracy za granicą na podstawie umowy o pracę i zlecenia – obowiązki płatnika w Polsce

c) opodatkowanie umów o dzieło, kiedy umowę o dzieło zawarta z cudzoziemcem jest zgłaszana do ZUS

d) opodatkowanie i ubezpieczenie zdrowotne zagranicznych członków zarządu

e) PESEL jako identyfikator podatkowy– dla cudzoziemców

 • obowiązki płatnika: informacje PIT-11 i IFT-1/IFT-1R
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Rozliczenie składkowo- podatkowe PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO PRACY ZA GRANICĘ I CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2023r. – szkolenie online 20 listopad
 • Data szkolenia:

  20.11.2023 | szkolenie online | 

 • Cena: 490 zł od osoby + VAT

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, elektroniczny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję