ROZLICZANIE PŁAC – podatki, ubezpieczenia społeczne, koszty pracownicze, zaliczki, lista płac – szkolenie online termin 24 wrzesień

 • 24.09.2021 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 400 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.  Zwolnienia z podatku obowiązujące w 2021r. i latach następnych

 • limity i okresy obowiązywania (zapomogi, świadczenia z ZFŚS dla pracowników, dopłata do wypoczynku dzieci) oraz przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – w przedsiębiorstwach „zarządzania kryzysowego”
 • świadczenia okołocovidowe dla pracowników
 • szczepienia przeciw grypie- zaniechanie poboru podatku
 • wypłata ekwiwalentu za wykorzystywanie własnych narzędzi przy wykonywaniu pracy zdalnej – skutki składkowo-podatkowe
 • ryczałt z tyt. używania służbowego samochodu wykorzystywanego do celów prywatnych pracownika – Interpretacja Ogólna  MF z 11 września 2020r.
 • okolicznościowe prezenty wręczane pracownikom, karta podarunkowa – nowe interpretacje indywidualna  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

2. „Ulga dla młodych” – rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do ulgi od 1 stycznia 2021r.

 • rozszerzony krąg osób uprawnionych do ulgi od 1 stycznia 2021r.
 • ustawowe warunki korzystania z ulgi ( źródło przychodów, wiek podatnika, limit kwotowy, ulga a inne zwolnienia z podatku)
 • jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu i w limicie
 • stosowanie ulgi przez płatnika w tym rola i znaczenie składanych przez młodych podatników oświadczeń i wniosków
 • co z kosztami uzyskania przychodów w momencie korzystania z ulgi
 • zasady stosowania 50% kup u twórców uprawnionych do ulgi
 • obliczania zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika w po ukończeniu przez podatnika 26r. życia i po przekroczeniu limitu zwolnienia
 • składki ZUS od przychodów zwolnionych- jaka jest ich rola?, w tym
 • obniżenie składki zdrowotnej  do wysokości zaliczki w warunkach kiedy przychód jest zwolniony

3. Wybrane zagadnienia: koszty pracownicze, skala podatkowa obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w 2021r.:

 • wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów i kosztów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 • praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów
 • skala podatkowa w 2021r., wysokość stawki podatku, kwoty pomniejszającej podatek (zaliczki) stosowane przez płatnika
 • obliczanie i pobór przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i innych osób

4. Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia autorskiego – w świetle Ogólnej Interpretacji MF z 15.09.2020r.

 • przesłanki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich
 • prawa autorskie pracownika twórcy – charakterystyka
 • zasady ustalania wysokości honorarium
 • dokumentacja honorariów, czasu pracy i utworów
 • ulga dla młodych a 50% kup
 • szczególne regulacje dot. nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i pionów badawczych
 • prawa autorskie zleceniobiorców/wykonawców dzieła i warunki stosowania 50% kup oraz prawidłowa kwalifikacja źródła przychodów

5. ZUS – Zmiany w rozliczeniach z ZUS, w tym nowe obowiązki i ulgi dla płatników

 • Zgłaszanie do ZUS od 1 stycznia 2021r. – umów o dzieło
 • nowy rok składki wypadkowej 2021/2022
 • zmiany w formularzach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZZA od 16 maja 2021 kody  zawodów pracowników i zleceniobiorców,
 • rozliczenie składek ZUS na liście płac w sytuacji, gdy płatnik korzysta ze zwolnienia z opłacania tych składek – Objaśnienia podatkowe MF z 21 lipca 2020r.
 • dopłaty do wynagrodzeń w ramach tzw. wsparcia na ochronę miejsc pracy a źródło przychodów w podatku dochodowym u pracowników
 • limit 30 krotności na 2021r.
 • wykazanie składki na PPK finansowanej przez płatnika w raporcie ZUS RCA – wyjaśnienia ZUS

6. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 • ograniczenie ulgi abolicyjnej od 1 stycznia 2021r.
 • Obowiązkowy numer PESEL dla cudzoziemców do PIT-11 i rocznych zeznań podatkowych
 • nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR
 • e-Urząd Skarbowy, komunikacja, logowanie i załatwianie spraw
 • rozliczenie składkowo-podatkowe po śmierci pracownika
 • rozliczenie składkowo-podatkowe po uznaniu umowy zlecenia za umowę o pracę i umowy o dzieło za umowę zlecenia
 • minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa – w 2021r.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  24.09.2021 | szkolenie online |

 • Cena: 400 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję