Rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem zmian w dokumentacji kadrowej w 2019r. – szkolenie teoretyczno-praktyczne – termin 22 listopada

 • 22.11.2019  | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Robert Lisicki – Radca Prawny

 • Cena: 590 zł od osoby

  Cena promocyjna: 540 zł od osoby przy zgłoszeniu do 30 października 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Robert Lisicki

Radca prawny, Wieloletni pracownik Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym pełnił również funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym oraz krajowym. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy w tym czasu pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z tego zakresu. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. Obecnie jest ekspertem Konfederacji Lewiatan odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w tym:

 • problematyka ewentualnego nanoszenia poprawek na harmonogramy (wykładnia MRPiPS oraz PIP),
 • propozycje praktycznych postanowień w tej kwestii do wprowadzenia w Regulaminie pracy,
 • konieczność zaznaczania w ewidencji czasu pracy godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy,

2. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność przechowywania dokumentów z tym związanych (przykład przydatnych postanowień w Regulaminie pracy),

3. Zasady rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych, w szczególności:

 • uprawnienie pracodawcy do wyboru formy rekompensaty (dodatek do wynagrodzenia czy czas wolny),
 • poprawne rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym, w tym zasady przyjmowania od pracowników wniosków o czas wolny,
 • zasady przechowywania wniosków pracowników o czas wolny,

4. Praca w niedziele, święta i inne dni wolne, w szczególności:

 • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 • konieczność zaznaczania w ewidencji czasu pracy rodzaju dnia wolnego (zaplanowanego oraz takiego, na który polecona została praca),

5. Skutki nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym, w tym:

 • obowiązek finansowej rekompensaty takiej pracy,
 • ryzyko mandatu ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w razie nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu, który był zaplanowany jako wolny z tytułu pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy,
 • przechowywanie dokumentów związanych z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

6. Dokumenty związane ze stosowaniem zadaniowego czasu pracy (co się gromadzi w przypadku takiego systemu czasu pracy w zbiorze dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy),

7. Dokumentowanie pracy w porze nocnej oraz zasady jej rekompensaty,

8. Czas pracy kadry kierowniczej – odrębności w porównaniu z innymi pracownikami, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii,

 • dokumenty, które mogą albo powinni zbierać kierownicy,

9. Podróż służbowa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dyżur – wpływ tych okresów niewykonywania pracy na czas pracy pracownika, w tym zasady dokumentowania:

 • wyjazdów służbowych,
 • udziału w szkoleniu, zajęć w szkole czy na kursie,
 • liczby godzin dyżuru oraz godzin jego rozpoczęcia i zakończenia, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,

10. Pozostałe kwestie związane z prawidłowym prowadzeniem dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracownika, w szczególności:

 • zasady wydawania kopii dokumentów związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy,
 • czas i warunki przechowywania dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracowników,
 • zasady postępowania z listami obecności oraz harmonogramami czasu pracy po zakończeniu miesiąca (okresu rozliczeniowego).

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  22.11.2019  | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 590 zł od osoby

  Cena promocyjna: 540 zł od osoby przy zgłoszeniu do 30 października 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję