Rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem zmian w dokumentacji kadrowej w 2019r. – szkolenie teoretyczno-praktyczne – termin 22 listopada

Rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem zmian w dokumentacji kadrowej w 2019r. – szkolenie teoretyczno-praktyczne – termin 22 listopada

 • 22.11.2019  | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena: 590 zł od osoby

  Cena promocyjna: 540 zł od osoby przy zgłoszeniu do 30 października 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w tym:

 • problematyka ewentualnego nanoszenia poprawek na harmonogramy (wykładnia MRPiPS oraz PIP),
 • propozycje praktycznych postanowień w tej kwestii do wprowadzenia w Regulaminie pracy,
 • konieczność zaznaczania w ewidencji czasu pracy godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy,

2. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność przechowywania dokumentów z tym związanych (przykład przydatnych postanowień w Regulaminie pracy),

3. Zasady rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych, w szczególności:

 • uprawnienie pracodawcy do wyboru formy rekompensaty (dodatek do wynagrodzenia czy czas wolny),
 • poprawne rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym, w tym zasady przyjmowania od pracowników wniosków o czas wolny,
 • zasady przechowywania wniosków pracowników o czas wolny,

4. Praca w niedziele, święta i inne dni wolne, w szczególności:

 • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 • konieczność zaznaczania w ewidencji czasu pracy rodzaju dnia wolnego (zaplanowanego oraz takiego, na który polecona została praca),

5. Skutki nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym, w tym:

 • obowiązek finansowej rekompensaty takiej pracy,
 • ryzyko mandatu ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w razie nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu, który był zaplanowany jako wolny z tytułu pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy,
 • przechowywanie dokumentów związanych z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

6. Dokumenty związane ze stosowaniem zadaniowego czasu pracy (co się gromadzi w przypadku takiego systemu czasu pracy w zbiorze dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy),

7. Dokumentowanie pracy w porze nocnej oraz zasady jej rekompensaty,

8. Czas pracy kadry kierowniczej – odrębności w porównaniu z innymi pracownikami, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii,

 • dokumenty, które mogą albo powinni zbierać kierownicy,

9. Podróż służbowa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dyżur – wpływ tych okresów niewykonywania pracy na czas pracy pracownika, w tym zasady dokumentowania:

 • wyjazdów służbowych,
 • udziału w szkoleniu, zajęć w szkole czy na kursie,
 • liczby godzin dyżuru oraz godzin jego rozpoczęcia i zakończenia, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,

10. Pozostałe kwestie związane z prawidłowym prowadzeniem dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracownika, w szczególności:

 • zasady wydawania kopii dokumentów związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy,
 • czas i warunki przechowywania dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracowników,
 • zasady postępowania z listami obecności oraz harmonogramami czasu pracy po zakończeniu miesiąca (okresu rozliczeniowego).

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  22.11.2019  | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 590 zł od osoby

  Cena promocyjna: 540 zł od osoby przy zgłoszeniu do 30 października 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję