RODO w dziale Kadr – przetwarzanie danych osobowych pracowników i kandydatów, najnowsze wytyczne i zalecenia UODO – termin 12 luty

 • 12.02.2020  | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Kamil Miśtal – Prawnik

 • Cena: 640 zł od osoby 

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 17 stycznia 2020r.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca – Kamil Miśtal – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szerokorozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Autor licznych  publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników  przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz  wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Program opracował Kamil Miśtal. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

I. Nowelizacja przepisów prawa pracy w związku z RODO

 • Kategorie danych pozyskiwane przez Pracodawcę.
 • Zgoda pracownika – wniosek Pracodawcy oraz inicjatywa własna.
 • Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
 • Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w tym biometrycznych.
 • Dane pozyskiwane w celu udzielenia świadczeń socjalnych oraz dokumentacja dowodowa i jej przechowywanie.

II. Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją 

a) Nowe rozumienie pojęć i szczególnie kategorie danych w myśl RODO.

b) Proces rekrutacyjny – właściwe przygotowanie i narzędzia:

 • jakich danych można wymagać od kandydata do pracy,
 • czy zgoda w rekrutacji jest wymagana i na jakie dane,
 • o czym przyszły pracodawca musi poinformować kandydata,
 • rekrutacje wieloetapowe – badania, testy, assessment center – czy są legalne,
 • proces rekrutacyjny tradycyjny oraz elektroniczny,
 • rekrutacje ukryte oraz pośrednictwo rekrutacyjne.

c) Przebieg rekrutacji:

 • dane zawarte w CV oraz liście motywacyjnym – podstawy przetwarzania,
 • rekomendacje i referencje – możliwość weryfikacji – tzw. „czarny wywiad”,
 • rozmowa rekrutacyjna, jej przebieg i pozyskiwane dane,
 • sprawdzanie kandydata w Internecie i gromadzenie danych,
 • okres retencji danych kandydatów,
 • ewentualne roszczenia kandydata a obowiązek usunięcia danych – kontrowersje w kontekście ochrony interesów Pracodawcy,
 • tworzenie list osób niepożądanych,
 • otrzymywanie CV poza procesem rekrutacyjnym oraz rekrutacja ciągła.

III. Dane osobowe pracowników przetwarzane w związku z zatrudnieniem – wytyczne i zalecenia UODO.

a) Stosunek pracy jako podstawa przetwarzania danych pracowników:

 • dane wynikające z kodeksu pracy i nowelizowanych przepisów,
 • zgoda pracownika na wizerunek – kiedy wymagana i w jakich okolicznościach,
 • dane kontaktowe prywatne – bieżący kontakt z pracownikiem, komunikacja elektroniczna, przesyłanie dokumentów,
 • listy obecności i inne systemy weryfikacji czasu pracy,
 • dokumenty rekrutacyjne w aktach osobowych,
 • legalność kserowania i skanowania dokumentów tożsamości i aktów stanu cywilnego,
 • monitoring w miejscu pracy i poza nim – monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, lokalizatory GPS, nagrywanie rozmów,
 • obowiązek informacyjny dla pracowników – w jaki sposób go wykonać, czy wymagane jest jego potwierdzenie,
 • przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

b) Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych pracowniczych.

 • procedura właściwego przekazywania danych na zewnątrz.
 • przekazywanie danych w zakresie świadczeń medycyny pracy.
 • udostępnianie danych organom publicznym i urzędom.
 • dane pracownika udostępniane bankom i instytucjom finansowym, podmiotom świadczącym usługi dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych, itp.
 • przepływ danych pomiędzy Pracodawcą a organizacją związkową.
 • powierzenie przetwarzania danych w ramach usług podwykonawczych i outsourcingu.
 • przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej.

c) Obowiązki pracodawcy jako administratora danych – wskazówki praktyczne.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  12.02.2020  | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 640 zł od osoby 

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 17 stycznia 2020r.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję