PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW I KANDYDATÓW – NOWELIZACJA KODEKSU PRACY – szkolenie online termin 9 grudzień

 • 09.12.2020r. | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca:  – Kamil Miśtal – Prawnik

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Kamil Miśtal – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Cyfryzacji. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych. Autor licznych  publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Program opracował Kamil Miśtal . Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest pomoc w przygotowaniu się do zmian regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w HR. Szkolenie ma pomóc uczestnikom szkolenia zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby dane osobowe były zbierane, przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnicy szkolenia zapoznają się również z zasadami udostępniania dokumentacji kadrowej. Wszystko to pomoże słuchaczom uchronić się przed ewentualnymi sankcjami karnymi wynikającymi z niedopełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. Szkolenie obejmuje również najświeższe stanowiska i interpretacje urzędowe oraz orzecznictwo SN.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w kadrach i działach HR. W szkoleniu powinny wziąć udział osoby zatrudnione w działach kadr i płac, a także HR managerowie.

Nowelizacja przepisów prawa pracy w związku z RODO.

 1. Kategorie danych pozyskiwane przez Pracodawcę.
 2. Zgoda pracownika – wniosek Pracodawcy oraz inicjatywa własna.
 3. Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
 4. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w tym biometrycznych.
 5. Dane pozyskiwane w celu udzielenia świadczeń socjalnych oraz dokumentacja dowodowa i jej przechowywanie.

Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją.

 1. Nowe rozumienie pojęć i szczególnie kategorie danych w myśl RODO.
 2. Proces rekrutacyjny – właściwe przygotowanie i narzędzia:
 • jakich danych można wymagać od kandydata do pracy,
 • czy zgoda w rekrutacji jest wymagana i na jakie dane,
 • o czym przyszły pracodawca musi poinformować kandydata,
 • rekrutacje wieloetapowe – badania, testy, assessment center – czy są legalne,
 • proces rekrutacyjny tradycyjny oraz elektroniczny,
 • rekrutacje ukryte oraz pośrednictwo rekrutacyjne.
 1. Przebieg rekrutacji:
 • dane zawarte w CV oraz liście motywacyjnym – podstawy przetwarzania,
 • rekomendacje i referencje – możliwość weryfikacji – tzw. „czarny wywiad”,
 • rozmowa rekrutacyjna, jej przebieg i pozyskiwane dane,
 • sprawdzanie kandydata w Internecie i gromadzenie danych,
 • okres retencji danych kandydatów,
 • ewentualne roszczenia kandydata a obowiązek usunięcia danych
  – kontrowersje w kontekście ochrony interesów Pracodawcy,
 • tworzenie list osób niepożądanych,
 • otrzymywanie CV poza procesem rekrutacyjnym oraz rekrutacja ciągła.

Dane osobowe pracowników przetwarzane w związku z zatrudnieniem – wytyczne i zalecenia UODO.

Stosunek pracy jako podstawa przetwarzania danych pracowników:

 • dane wynikające z kodeksu pracy i nowelizowanych przepisów,
 • zgoda pracownika na wizerunek – kiedy wymagana i w jakich okolicznościach,
 • dane kontaktowe prywatne – bieżący kontakt z pracownikiem, komunikacja elektroniczna, przesyłanie dokumentów,
 • listy obecności i inne systemy weryfikacji czasu pracy,
 • dokumenty rekrutacyjne w aktach osobowych,
 • legalność kserowania i skanowania dokumentów tożsamości i aktów stanu cywilnego,
 • monitoring w miejscu pracy i poza nim – monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, lokalizatory GPS, nagrywanie rozmów,
 • obowiązek informacyjny dla pracowników – w jaki sposób go wykonać, czy wymagane jest jego potwierdzenie,
 • przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych pracowniczych.

 1. Procedura właściwego przekazywania danych na zewnątrz.
 2. Przekazywanie danych w zakresie świadczeń medycyny pracy.
 3. Udostępnianie danych organom publicznym i urzędom.
 4. Dane pracownika udostępniane bankom i instytucjom finansowym,
  podmiotom świadczącym usługi dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych, itp.
 5. Przepływ danych pomiędzy Pracodawcą a organizacją związkową.
 6. Powierzenie przetwarzania danych w ramach usług podwykonawczych
  i outsourcingu.
 7. Przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej.

Obowiązki pracodawcy jako administratora danych – wskazówki praktyczne.

Najświeższe stanowiska, interpretacje urzędowe, orzecznictwo.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  09.12.2020r. | szkolenie online |

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję