Przepisy prawa pracy w ujęciu praktycznym w 2020 roku – termin 7 kwietnia

 • 07.04.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Michał Nocuń – Prawnik, Specjalista ds. prawa pracy

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 6 marca 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Michał Nocuń –  jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Program opracował Michał Nocuń . Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w przepisach regulujących kwestie związane z zatrudnieniem. Na szkoleniu będą w szczególności omawiane nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy praktyczne), zmiany w Kodeksie pracy wynikające z wejścia w życie RODO, zmiany w ustawie o związkach zawodowych umożliwiające wstępowanie w szeregi związków m. in. zleceniobiorców, a także podstawowe kwestie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nacisk będzie położony na potencjalne problemy praktyczne które mogą wyniknąć z nowych przepisów a także ich możliwe rozwiązania tych problemów.

NOWOŚĆ – zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – nowe zasady postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy:

 • Nowe zasady reprezentowania pracodawcy przed sądem
 • Nowość w postępowaniu cywilnym – postępowanie przygotowawcze
 • Uprawnienie sądu do zobowiązania pracodawcy do dalszego zatrudniania zwolnionego pracownika na czas postępowania

Zmiany w Kodeksie pracy – dostosowanie przepisów prawa pracy do RODO.

 • Ograniczenie zakresu danych osobowych których podania ma prawo żądać pracodawca.
 • Zbieranie danych osobowych kandydatów i pracowników za ich zgodą uregulowane w Kodeksie pracy.
 • Nowe zasady pozyskiwania danych biometrycznych od pracowników.
 • Nowe regulacje dot. monitoringu wizyjnego w firmie – czy wszędzie można zamontować kamery?
 • Nowe zasady stosowania monitoringu poczty elektronicznej oraz monitoringu innego rodzaju (np. komputerów służbowych, monitoring GPS, monitoring telemetryczny floty samochodowej)
 • Świadectwo pracy po zmianach w Kodeksie pracy – co się zmieniło?

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)

 • Jakie dokumenty mają się znaleźć w części A, B, C, D akt osobowych?
 • Do czego przeznaczona jest nowa część D?
 • Zmiana zasad przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy – równy status z aktami osobowymi
 • Skrócony okres przechowywania akt – 10 lat zamiast 50 lat

Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?

 • Czy jest to obowiązkowe?
 • Czy dokumentacja elektroniczna ma taką samą ważność jak papierowa?
 • Kwestia podpisu elektronicznego
 • Obowiązki związane z informowaniem pracowników i byłych pracowników.
 • Czy można jednocześnie prowadzić akta osobowe w formie elektronicznej i papierowej?
 • Kiedy uznaje się że akta elektroniczne są zabezpieczone?

Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?

 • Czy dokumentacja elektroniczna ma taką samą ważność jak papierowa?
 • Czy przejście na formę elektroniczną jest obowiązkowe?
 • Kwestia podpisu elektronicznego
 • Obowiązki związane z informowaniem pracowników i byłych pracowników.
 • Czy można jednocześnie prowadzić akta osobowe w formie elektronicznej i papierowej?
 • Kiedy uznaje się że akta elektroniczne są zabezpieczone?

Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dostosowanie przepisów Kodeksu pracy do przepisów RODO.

 • Zmiany w zakresie danych kandydatów i pracowników których może żądać pracodawca.
 • Nowe regulacje dot. monitoringu w miejscu pracy.
 • Monitoring poczty elektronicznej.

Zleceniobiorcy w związkach – znaczne rozszerzenie grupy uprawnionych do członkostwa w związkach.

 • Nowe progi reprezentatywności związku zawodowego.
 • Nowe obowiązki konsultacji pracodawcy ze związkiem.
 • Nowe problemy przy sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi.
 • Ochrona przed dyskryminacją również dla związkowców – nie-pracowników.

Podstawowe wiadomości o pracowniczych planach kapitałowych (PPK):

 • Co to jest PPK?
 • Kto i kiedy będzie musiał wprowadzić PPK w swoim przedsiębiorstwie?
 • Zasady działania PPK.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  07.04.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 6 marca 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję