Prowadzenie i tworzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami – szkolenie online termin 28 styczeń

 • 28.01.2021| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Dr Anna Kamińska-Pietnoczko –  Prawnik, Specjalista ds. Prawa Pracy i Ochrony danych osobowych

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca: 

Dr Anna Kamińska-Pietnoczko – jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Co zmieniło się w przepisach: 

 • Od 1.3.2020 r. w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wywołanego tzw. koronawirusem można polecić pracownikom wykonywanie pracy w trybie zdalnym. Generuje to dodatkowe obowiązki po stronie pracodawcy, w tym w kontekście dokumentacji pracowniczej, np. oświadczenie pracownika o odpowiednich warunkach lokalowych. Ponadto pojawiają się nieznane dotychczas prawu pracy problemy jak chociażby mierzenie  pracownikom temperatury czy ustalanie miejsca pobytu wypoczynku urlopowego pracownika, w tym w kontekście dokumentowania takiego działania.
 • Od 1.1.2019 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian, w tym wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji, ma charakter rewolucyjny. Ustawodawca wprowadził nowe przepisy wykonawcze – rozporządzenie w sprawie dokumentacji, które wprowadza cztery obowiązkowe części akt osobowych: A, B, C i D.
 • Od 25.5.2018 r. obowiązuje nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tzw. RODO), co wymusiło zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.
 • Od 4.5.2019 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy w zakresie żądania i przetwarzania danych osobowych, w tym tych dotyczących kandydatów na pracownika.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, w tym w kontekście nowych wyzwań jakie dla pracodawców rodzi sytuacja wywołana tzw. koronawirusem, co w szczególności umożliwi uniknięcie bardzo wysokich kar administracyjnych związanych z nieadekwatnym do celu gromadzeniem danych osobowych, np. związanych z mierzeniem temperatury pracownikom.

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej. Szkolenie uwzględnia zamiany prawa wynikające z RODO, nowe przepisy Kodeksu pracy, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisy wykonawcze, a także nowe obowiązki pracodawców określone w tzw. ustawie covidowej (tarcza antykryzysowa).

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Program opracowała dr Anna Kamińska-Pietnoczko. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Dane osobowe w procesie rekrutacji
 • Jak prawidłowo przygotować ogłoszenie o pracę?
 • Jakich danych można żądać od kandydata na pracownika?
 • Warunki wyrażania zgody w procesie rekrutacyjnym.
 • Media społecznościowe jako źródło informacji o potencjalnym pracowniku.
 • Dokumenty w rekrutacji: CV, list motywacyjny, referencje, świadectwa pracy.
 • Co powinna zawiera część „A” akt osobowych?
 • Wstępne badania lekarskie.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych w procesie rekrutacyjnym.
 • Obowiązek informacyjny wobec kandydat na pracownika.
 1. Dane osobowe w zatrudnieniu
 • Jakich danych można żądać od pracownika – rozszerzony katalog danych.
 • Warunki wyrażania zgody w procesie zatrudnieniowym.
 • Wykorzystywanie wizerunku pracownika .
 • Co powinna zawierać część „B”, „C” i „D” akt osobowych?
 • Jakie dodatkowe dokumenty powinny  znaleźć się w części B akt osobowych w związku z poleceniem pracy zdalnej spowodowanej stanem zagrożenia epidemiologicznego wywołanym tzw. koronawirusem?
 • Dokumentacja dotycząca czasu pracy (harmonogramy, listy obecności).
 • Dokumentacja urlopowa – zasady i forma prowadzenia
 • Dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń).
 • Dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej oraz kar porządkowych – zatarcie kary porządkowej.
 • Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Czy pracownikom przed dopuszczeniem do pracy można mierzyć temperaturę?
 • Jak prawidłowo prowadzić listę obecności?
 • Jakie są nowe zasady monitorowania pracowników?
 • Udostępnianie informacji związkom zawodowym
 • Telefoniczne potwierdzanie danych dla banków i innych instytucji.
 • Badania lekarskie (okresowe i kontrolne).
 • Czy po kwarantannie należy kierować pracownika na kontrolne badania lekarskie?
 • Czy można pytać pracownika o miejsce jego wypoczynku urlopowego?
 • Jak praca zdalna, w tym Regulamin Pracy Zdalnej, wpływa na dokumentację pracowniczą?
 • Co i jak długo trzeba przechowywać w ramach dokumentacji ZUS?
 • Nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych w zatrudnieniu.
 • Nowe prawa pracownika wynikające z RODO, np. prawo dostępu do danych, prawo do przeniesienia danych, prawa do zapomnienia itp.
 • Kiedy potrzebna jest umowa powierzania przetwarzania danych w zatrudnieniu?
 • Zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji.
 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem nowych rozwiązań prawnych
 • Elektronizacja akt osobowych pracownika.
 • Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 • Nowe wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych.
 • Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem.
 • Nowe obowiązki pracodawcy związane ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?
 • Nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?
 • Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP lub UODO?
 • Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników?
 • Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?
 1. Zatrudnienie pozapracownicze
 • Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Jakie dane można pozyskać od pracownika cywilnoprawnego?
 • Jakie są okresy przechowywania danych osobowych pracowników cywilnoprawnych?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  28.01.2021| szkolenie online |

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję